logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


„Kanonierze, odstąp od działa.
Znicz płonie!(...)
Chwilo jedyna, świętości pełna!
Sławo ulotna. Nieśmiertelna!”
Edward Pałczyński

  

MEDALISTA Z SOCZI W PARKOWIE

 

Po raz kolejny zapłonął znicz w olimpijskim Parkowie. 12 kwietnia zorganizowaliśmy VI już Integracyjny Dzień Olimpijski, którego celem była inauguracja Dni Olimpijczyka, integracja dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi oraz popularyzacja biegania wśród młodzieży szkolnej. Nie mogliśmy zapomnieć również o 120 rocznicy powstania MKOl-u. Mając jeszcze przed oczyma sukcesy naszych sportowców w Soczi wszyscy z zaciekawieniem czekali na rozpoczęcie zabawy, której współorganizatorem było w tym roku Stowarzyszenie „Parkowianka”.

O godz. 9.30 w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie z Parkowa oraz reprezentacje zaproszonych szkół z Rogoźna, Kowanówka i Wiardunek, aby spotkać się   z najprawdziwszymi gwiazdami polskiego sportu: Zbigniewem Rachwalskim, Ireneuszem Goldą, Andrzejem Popą.  Największe zainteresowanie wzbudzili nasi bohaterowie z igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich z Soczi: brązowy medalista w łyżwiarstwie szybkim Jan Szymański i uczestniczka igrzysk paraolimpijskich Anna Ogarzyńska. Zgromadzeni z zainteresowaniem słuchali opowieści sportowców, a następnie oblegli stolik gdzie siedzieli nasi goście zbierając autografy na folderach przygotowanych przez organizatorów. Oczywiście najbardziej obleganym i pytanym gościem był Jan Szymański.                                  

Później wszyscy przenieśli się na boisko szkolne gdzie rozpoczęła się główna część Dnia Olimpijskiego. Rozpoczęły go dziewczęta w biało-czerwonych strojach tańcząc do melodii „Biało-czerwoni”. Wiersz „Na start” w wykonaniu Dominiki i Marceliny wprowadził nas dodatkowo w olimpijski nastrój, a piosenka „Nie jesteś sama” zaśpiewana przez Wiktorię i Sandrę przypomniała, że olimpizm ma nas wszystkich połączyć.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska witając przybyłych gości, wśród których byli przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, burmistrz Bogusław Janus, wiceprzewodniczący RM Zbigniew Chudzicki, sekretarz gminy Iwona Sip-Michalska, Błażej Cisowski z UM, delegacja Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku z dyrektor Ewą Szczecińską, członkowie WTZ w Wiardunkach z Łukaszem Zarankiem, dyrektor  SP nr 3 w Rogoźnie Iwona Rzańska,  sołtysi Bożena Łabędzka, Bartosz Perlicjan i Jacek Janka, prezes Stowarzyszenia „Parkowianka” Ewa Szatkowska, Wanda Wiśniewska, przedstawiciele Rady Rodziców oraz drużyny z SP nr 3, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie.

Entuzjastycznie powitani zostali  sportowcy:

 • Jan Szymański – brązowy medalista ZIO w Soczi oraz MŚ w wyścigu drużynowym w łyżwiarstwie szybkim;
 • Anna Ogarzyńska – uczestniczka igrzysk paraolimpijskich w Soczi jako przewodnik Macieja Krężela (2 x 5 miejsce);
 • Zbigniew Rachwalski – jeden z najwybitniejszych polskich hokeistów na trawie, 215-krotny reprezentant Polski, wybitny trener Pocztowca P-ń, olimpijczyk z Moskwy,;
 • reneusz Golda, mistrz i rekordzista Polski w rzucie młotem, olimpijczyk z Moskwy,
 • Andrzej Popa – sprinter, trzykrotny srebrny medalista MEJ 1985-1987;

Pani dyrektor witając gości przypomniała dopiero co zakończone zimowe igrzyska w Soczi oraz o 120 rocznicy MKOl. Mówiąc o sile olimpizmu pokreśliła: Edukacja olimpijska – projekt edukacyjny, który realizujemy w naszej szkole - uzupełnia zadania i cele w dążeniu do osiągnięcia wszechstronnego ideału wychowania. Wartości olimpijskie przyjmujemy  za wyznaczniki postępowania i ważny, obok innych drogowskaz życiowy. Wychowanie olimpijskie jest  pomocnym instrumentem w wychowaniu dzieci i młodzieży.” Na zakończenie poprosiła o symboliczne otwarcie uroczystości burmistrza Bogusława Janusa, który wygłosił tradycyjną formułę „Integracyjny Dzień Olimpijski uważam za otwarty”.     

A potem nastąpiło to, czego wymaga ceremoniał olimpijski. Flagę olimpijską przyniesioną przez uczennice III klasy Gimnazjum wciągnął  na maszt Zbigniew Rachwalski,  a furorę wzbudził biegnący ze zapalonym zniczem Jan Szymański w towarzystwie Gracjana. Znicz zapalił Ireneusz Golda. Towarzyszyły temu dźwięki i słowa hymnu olimpijskiego oraz utwór E. Pałczyńskiego „Znicz płonie” w wykonaniu Jarka i Kuby. Słowa Apelu Olimpijskiego odczytali wspólnie uczestniczka igrzysk paraolimpijskich z Soczi Anna Ogarzyńska oraz uczeń II klasy Gimnazjum Bartłomiej.  

 „W listopadzie ubiegłego roku zmarła profesor Zofia Żukowska. Była naszym przyjacielem, gorącą orędowniczką naszej szkoły. Pisała i mówiła o nas bardzo dużo na forum krajowym i międzynarodowym. To również dzięki niej przyznano nam w kwietniu 1994 roku Centralne Obchody Dni Olimpijczyka. To ona zmobilizowała nas do wzięcia udziału w konkursie ogólnopolskim „Promocja wartości fair play w sporcie i wychowaniu młodzieży”, w którym zajęliśmy 3 miejsce w Polsce.” - powiedziała dyrektor Cisowska, a następnie wraz z Bogusławem Janusem i Zdzisławem Hinzem złożyła znicz pod portretem pani profesor.

Szesnastu zmarłych w ubiegłym roku sportowców-olimpijczyków,  trenerów i działaczy olimpijskich przypomniał opiekun Klubu Olimpijczyka Krzysztof Działo. Znaleźli się wśród nich: K. Birula-Białynicki, E. Wagner-Bocian, G. Cieślik, M. Galiński, J. Jaskólski, M. Jeżak, M. Joachimowski, L. Kropp, W. Kuźmicki, A. Nowak,  B. Przywarski, D. Sucheński, E. Szklarczyk, S. Szozda, P. Wala, prof. B. Woltmann. Symboliczny znicz  pod portretami zmarłych zapalili: Danuta Talar-Soloch, Ireneusz Golda i Zbigniew Rachwalski.

Od trzech lat Klub Olimpijczyka w Parkowie przyznaje dyplom Fair Play „za zwycięstwo nad sobą” dla osób, które nigdy się nie poddają i potrafią pokonać swoje słabości. W tym roku dyplom ten otrzymała Anna Ogarzyńska, która po zerwaniu wiązadeł krzyżowych nie załamała się i potrafiła znakomicie odnaleźć się w pracy ze sportowcami niepełnosprawnymi.

Najmilsza chwila dla zebranych uczniów czekała na sam koniec uroczystości. Przyznaliśmy bowiem nagrody za konkursy zorganizowane w ramach Integracyjnego Dnia Olimpijskiego. Dyrektor Maria Cisowska wspólnie z Janem Szymańskim i Bogusławem Janusem wręczyła nagrody za konkurs wiedzy olimpijskiej oraz konkurs plastyczny „Maskotki z Soczi”. Zwycięzcami konkursu wiedzy w kat. klas IV-VI SP zostali: Dominik Szymański, Jakub Kędziora i Gracjan  Ignasiak, a w Gimnazjum: Dawid Korybalski,  Kamil Steinke,  Jarosław Uwarow i  Klaudia Czerwińska. W konkursie na najlepszą maskotkę z  Soczi w kategorii klas O-III zwyciężyli:  Jakub Kulka, Jakub Mroczyński, Dominika Szymańska, Gabriela Tulka, Michał Janka i Kacper Perlicjan, a specjalne wyróżnienie za maskotki w kategorii Gimnazjum otrzymali Marcelina Bejma i Jarosław Uwarow.

Na zakończenie sportowcy otrzymali specjalne podziękowania oraz legitymacje honorowe Klubu Olimpijczyka. Członkami honorowymi klubu zostali też Zdzisław Hinz, Ewa Szatkowska, Joanna Napierała, Iwona Rzańska i Błażej Cisowski. Na koniec wszyscy połączyli się w jeden wielki krąg przy dźwiękach „Amigos para siempre”.

Nauczyciele Zbigniew Chudzicki, Krzysztof Przybylski i Szymon Wojciechowski przygotowali trasę biegu od 200 do 600 m, którą pokonali wszyscy uczestnicy naszej zabawy zgodnie z dewizą barona de Coubertina „nie zwycięstwo, lecz udział”. Każdy biegacz otrzymał dyplom i numer uprawniający do wzięcia udziału w loterii fantowej. Po losowaniu i skonsumowaniu kiełbasek każdy mógł wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych w ramach festynu nagradzanych słodyczami. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować sponsorom: Henrykowi Działo i Romanowi Ziała, OSP w Parkowie i Stowarzyszeniu „Parkowianka” (wsparcie finansowe), którzy pomogli nam zorganizować zabawę. Wydarzenie nie mogłoby się udać gdyby nie zaangażowanie całego grona pedagogicznego, dzięki któremu udało się zorganizować tak piękną imprezę.

Wprawdzie znicz zgasł już w Parkowie lecz duch olimpijski na pewno tam pozostał bo wszyscy już umawiali się na następne spotkania.


 >>>GALERIA <<<


INTEGRACYJNY DZIEŃ OLIMPIJSKI 2013
"W czasach obecnych, tak pełnych wspaniałych możliwości,
a z drugiej strony obfitujących w tyle niebezpieczeństw,
nowoczesny olimpizm ma być szkołą etycznego ideału
i czystości moralnej, wytrzymałości fizycznej i cielesnej siły. “
Pierre de Coubertin
 

ŚWIATŁO OLIMPII.

Kwiecień to tradycyjnie czas organizacji imprez związanych z olimpizmem. W całym kraju odbywają się imprezy promujące ideały olimpijskie. Również w Parkowie nie mogło zabraknąć olimpijskiego święta. Tym bardziej, że okazja była wyjątkowa. Z jednej strony  150 rocznica urodzin barona Pierre de Coubertina, z drugiej 20-lecie miejscowego Klubu Olimpijczyka.   Już od rana, 20 kwietnia, szkoła w Parkowie zamieniła się w świątynię olimpizmu. 

O 8.30 w Sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie Zespołu Szkół oraz reprezentacje zaproszonych szkół z Rogoźna, Kowanówka, Wiardunek, Budziszewka aby spotkać się   z gwiazdami polskiego sportu: M. Olszewską, M. Pychem, A. Wróblem, K. Paterką i A. Popa. Zgromadzeni    z otwartymi ustami słuchali opowieści sportowców, a następnie gremialnie oblegli stolik gdzie siedzieli nasi goście. To było pracowite pół godziny, podczas których olimpijczycy podpisywali piękne foldery z informacjami o naszych gościach.                                   

Po krótkiej przerwie, na przyszkolnym boisku rozpoczęła się główna część IV Integracyjnego Dnia Olimpijskiego. Rozpoczęła go – tak jak podczas otwarcia igrzysk – część artystyczna. Na początku zatańczyły dziewczyny z I klasy Gimnazjum w rytm melodii z Seulu „Hand in hand”, potem ich koleżanki i koledzy wykonali fragment utworu  J. Iwaszkiewicza „Ody olimpijskie” eksponując hasło EKECHEIRIA („pokój boży”). Burzę braw zebrali uczniowie klas IV i V, którzy na tablicach pokazali wszystkie miasta zimowych igrzysk olimpijskich, a zebrani przypomnieli sobie melodię z Calgary  „Can`t you feel it”. Na zakończenie części artystycznej Marcelina i Martyna zaśpiewały utwór J. Lecha  „Dwadzieścia lat, a może mniej”.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła pani dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska, która powitała grono znamienitych gości, wśród których znaleźli się: burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, zastępca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Rogoźna Zbigniew Chudzicki, ksiądz Jan Andrzejewski, ksiądz Wojciech Ren, delegacja Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku z p. dyr. Ewą Szczecińską, członkowie WTZ we Wiardunkach na czele  z p. Joanną Napierałą, dyrektor  SP nr 3 w Rogoźnie Iwona Rzańska, dyrektor SP w Budziszewku Maria Frankowska, dyrektor  SP  w Pruścach Iwona Gruszka, przedstawiciel  Gimnazjum nr 1 Maciej Bosiacki, sołtysi wsi Parkowo i okolic: Justyna Bartol-Baszczyńska, Bartosz Perlicjan, Jacek Janka, prezes Stowarzyszenia Parkowianka Ewa Szatkowska, emerytowane nauczycielki: Irena Nowak, Wanda Wiśniewska i Grażyna Zachwyc, przedstawiciele Rady Rodziców: Beata Lembicz, Róża Pacholska, Agnieszka Kędziora oraz drużyny ze swoimi opiekunami ze SP nr 3 w Rogoźnie, Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, Gimnazjum im. Przemysława w Rogoźnie, SP Budziszewko.

Szczególne brawa zebrali specjalni goście, sportowcy-olimpijczycy:

 • Andrzej Wróbel – trzykrotny złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w biegach na 800 m  i 1500 m z Barcelony, Atlanty Sydney;
 • Mirosław Pych – jeden z najwybitniejszych paraolimpijczyków w historii, dziewięciokrotny  medalista Igrzysk Paraolimpijskich w biegu na 100 m, rzucie oszczepem i pięcioboju  z Barcelony, Atlanty Sydney, Aten i Pekinu ( w tym pięciokrotnie złoty), 11-krotny medalista MŚ, 18 –krotny medalista ME;
 • Milena Olszewska – brązowa medalistka Igrzysk Paraolimpijskich z Londynu w łucznictwie;
 •   Zdzisław Nowak -  trener boksu, wiceprezes PZB ds. wyszkolenia, prezes OZB.
 • Krzysztof Chudecki – bokser, sześciokrotny vicemistrz Polski;
 • Andrzej Popa – sprinter, trzykrotny srebrny medalista MEJ 1985-1987;
 • Krzysztof Paterka – medalista Paraolimpiady w Atenach w pływaniu, piąty zawodnik igrzysk w Londynie, wielokrotny mistrz i rekordzista świata.                                                                                                                                                                                                                            

Pani dyrektor witając gości przypomniała postać twórcy idei nowożytnego olimpizmu barona Pierre de Coubertina oraz historię Klubu Olimpijczyka. Przypomniała ludzi, którzy wraz z nią tworzyli Klub: była dyrektor Krystyna Baszczyńska, Krzysztof Działo, Grażyna Zachwyc, Dorota Mąderek, Sylwester Łuczkowiak, Małgorzata Binkowska oraz niektóre z dziesiątek imprez organizowanych przez Klub Olimpijczyka. Wśród tych najważniejszych były: Centralne Obchody Dnia Olimpijczyka 21-22 kwietnia 1995 gdy Parkowo było stolicą polskiego olimpizmu, konkurs olimpijski „Amigos para siempre” (wśród gości byli jego zwycięzcy  z 1995 roku Przemysław Klimczak i 1998 roku Błażej Zając oraz laureatka pierwszego konkursu z 1993 Adrianna Strzykała z siostrą Joanną), spotkania   z wybitnymi sportowcami, ludźmi świata nauki, kultury i mediów, czy konkurs „Promocja zasad Fair Play    w sporcie i wychowaniu młodzieży” (3 miejsce w Polsce). Swoje przemówienie pani dyrektor zakończyła słowami „Mimo dwudziestu lat działania wcale nie czujemy się staro. Przed nami ciągle nowe wyzwania, nowe pomysły do realizacji, na  które na pewno nie zabraknie nam sił i chętnych” i poprosiła o symboliczne otwarcie uroczystości gospodarza ziemi Rogozińskiej burmistrza Bogusława Janusa, który otworzył ją słowami „Integracyjny Dzień Olimpijczyka uważam za otwarty”.                                                                                                                  

  Wciągnięcie flagi na maszt i zapalenie znicza to elementy ceremoniału olimpijskiego, które szczególnie chwytają za serce. Flagę olimpijską przyniesioną przez uczennice II klasy Gimnazjum wciągnął  na maszt medalista MEJ w sprincie Andrzej Popa, w towarzystwie nauczyciela WF-u Miłosza Mumota,  a ze zniczem zapalonym przy popiersiu Józefa Wybickiego pobiegł najlepszy polski paraolimpijczyk Mirosław Pych. Znicz zapalił bokser Krzysztof Chudecki. Towarzyszyły temu dźwięki i słowa hymnu olimpijskiego oraz utwór E. Pałczyńskiego „Znicz płonie”.   Słowa Apelu Olimpijskiego odczytali wspólnie brązowy medalista igrzysk paraolimpijskich z Aten Krzysztof Paterka oraz uczeń Gimnazjum Seweryn Rozalczyk.  

W ubiegłym roku zmarło 12 sportowców-olimpijczyków i trenerów: J. Kulej, L. Drogosz, R. Piszcz, K. Sobocińska-Rykowska, T. Kaczmarczyk, T. Kwapień, W. Sokołowski, S. Leletko, J. Wichowski, A. Sosgórnik, H. Z. Grzybowski, W. Kosowski, . Przy dźwiękach „Ciszy” zmarłych sportowców oraz osoby związane z Klubem Olimpijczyka: K. Baszczyńską, S. Łuczkowiaka, K. Kniat, M. Łukaszewicza, B. Józefka, P. Obsta przypomniał K. Działo. Symboliczny znicz  pod portretami zmarłych sportowców zapalili: M. Cisowska, K. Ostrowski i Z. Nowak.

Piosenka „Przeżyj to sam” wykonana brawurowo przez Wiktorię wywołała na scenę sportowców, burmistrza i jego zastępcę,  p. dyrektor, opiekunów Klubu Olimpijczyka.  Burmistrz  B. Janus przekazał na ręce sportowców pamiątki o mieście i gminie Rogoźno.

Bardzo miłą dla nas niespodzianką były niezwykle ciepłe słowa gratulacji i podziękowań    za dwudziestolecie działalności ze strony władz gminy – burmistrz B. Janus i zastępca burmistrza   K. Ostrowski, rady sołeckiej na czele z sołtys J. Bartol-Baszczyńską, Stowarzyszenia „Parkowianka” z prezes Ewą Szatkowską, Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wiardunkach na czele z p. J. Napierała oraz dyrektorów szkół podstawowych gminy Rogoźno – I. Gruszka, I. Rzańska, M. Frankowska. 

Podstawą idei olimpijskiej jest idea fair play. PKOl przyznaje od 40 lat nagrody promujące szlachetne gesty sportowców. Od dwóch lat również szkoła w Parkowie przyznaje dyplom Fair Play „za zwycięstwo nad sobą” dla osób, które nigdy się nie poddają i potrafią pokonać swoje słabości. W tym roku p. dyrektor w asyście burmistrza oraz opiekuna Klubu K. Działo wręczyła dyplom laureata nagrody Fair Play za „zwycięstwo nad sobą” Mirosławowi Pychowi. To on mimo kontuzji barku, mimo kłopotów z przygotowaniem do igrzysk w Pekinie potrafił pokonać słabości i nie tylko wystartować, ale i zdobyć medal.                                                                                    

 Na zakończenie uroczystości rozstrzygnęliśmy konkursy związane z olimpizmem.  Mirosław Pych  w towarzystwie burmistrza i p. dyrektor wręczyli Bartoszowi Kopaniarzowi, Kamilowi Steinke i Dawidowi Korybalskiemu dyplomy i nagrody za zwycięstwo w konkursie wiedzy olimpijskiej „One Word, one dream”. Konkurs plastyczny „Moja ulubiona dyscyplina zimowa” zakończył się zwycięstwem w kategorii klas I-VI Jakuba Baranowskiego, przed Ziemowitem Krychowskim i Jakubem Mroczyńskim, a w kategorii Gimnazjum wygrała Wiktoria Topolewska przed Weroniką Rakowską i Szymonem Mosickim. W konkursie na najlepszą prezentację „Olimpijskie Soczi” zwyciężyła prezentacja Martyny Soloch przed pracami Bartosza Olszewskiego i Dawida Korybalskiego.                                                                         

Część oficjalną już tradycyjnie zakończyła cudowna melodia z Barcelony „Amigos para siempre” („Przyjaciele na zawsze”). Jeden wspólny krąg połączył wszystkich uczestników spotkania.   Sportowcy, goście i  uczniowie mogli zapoznać się z historią Klubu Olimpijczyka w Parkowie odwiedzając salę 24, która na czas zabawy zamieniła się w siedzibę Klubu.

           Po strawie duchowej przyszła kolej na część sportową. Dzieci i młodzież udali się na miejsce biegu olimpijskiego. Przygotowaną przez nauczycieli WF-u: Z. Chudzickiego, K. Przybylskiego, Sz. Wojciechowskiego trasę biegu od 200 do 800 m pokonali wszyscy uczestnicy naszej zabawy zgodnie z dewizą twórcy nowożytnych igrzysk barona de Coubertina „nie zwycięstwo, lecz udział”. Zwycięzcami byli bowiem wszyscy, którzy pokonali trasę biegu. Każdy otrzymał dyplom oraz numer, który uprawniał do wzięcia udziału w loterii fantowej.   Po powrocie do szkoły na wszystkich czekała już kiełbaska z grilla. Po skonsumowaniu kiełbasek każdy mógł wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych w ramach festynu sportowego. Za udział w tych konkurencjach każdy uczestnik otrzymywał słodkie nagrody.     W tym miejscu chcielibyśmy podziękować sponsorom: H. Działo i R. Ziała, E. Pawlickiemu i J. Pawlickiej oraz OSP w Parkowie i Stowarzyszeniu Parkowianka, którzy pomogli nam zorganizować naszą zabawę. Nie można nie wspomnieć o olbrzymim zaangażowaniu całego grona pedagogicznego dzięki któremu udało się zorganizować tak piękną imprezę.                                                                                                                                           

 Po raz kolejny okazało się, że święto olimpijskie może połączyć wszystkich dając radość i uśmiech uczestnikom zabawy. Wszyscy, którzy spędzili kilka godzin w sobotnie przedpołudnie w Parkowie      już umawiali się na spotkanie za rok.

 >>> GALERIA <<<

INTEGRACYJNY DZIEŃ OLIMPIJSKI 2012

Na start , Olimpijczycy! Przychylcie jej nieba,

                                                Z rąk do rąk podający gałązkę oliwną…

                             Wiodąc tam, gdzie śpiewają muzy, milczy oręż,

                             Pod waszą białą flagą pięciu kontynentów.

 

BIEŻNIE W SŁOŃCE WIODĄ…

Kwiecień to miesiąc olimpijski. W tym miesiącu  w całej Polsce odbywają się Dni Olimpijczyka. Nie mogło sportowego święta zabraknąć również w olimpijskim Parkowie.  Tam 27 kwietnia 2012 roku już po raz trzeci zainaugurowano Dni Olimpijczyka organizując Integracyjny Dzień Olimpijski.   W piękne, słoneczne południe do Parkowa zjechało wiele gwiazd polskiego sportu aby świetnie bawić się z dziećmi i młodzieżą zarówno  z Parkowa, a także ze szkół z gminy Rogoźno oraz osobami niepełnosprawnymi z WTZ Wiardunki.  Wszyscy uczestnicy otrzymali foldery przedstawiające gości parkowskiego święta oraz promyki słońca na których obok informacji o ZS w Parkowie znalazły się utwory T. Kubiaka  z tomiku „Bieżnie w słońce wiodą”

Olimpijskie święto rozpoczęły dzieci z klas II i III SP  z tablicami z nazwami 30 miast olimpijskich, a następnie uczniowie Gimnazjum przedstawili „Apostrofę do Olimpijczyka” Tadeusza Kubiaka.  Pani dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska powitała grono znamienitych gości, wśród których znaleźli się: przewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Zdzisław Hinz, zastępca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Rogoźna Zbigniew Chudzicki, sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska, ksiądz Wojciech Ren, dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, członkowie WTZ we Wiardunkach na czele z p. Joanną Napierałą, dyrektor SP nr 3 w Rogoźnie Iwona Rzańska, dyrektor SP w Budziszewku Maria Frankowska, sołtysi wsi Parkowo  i okolic: Justyna Bartol-Baszczyńska, Bartosz Perlicjan, Jacek Janka, prezes Stowarzyszenia Parkowianka Ewa Szatkowska, prezes OSP w Parkowie Ryszard Obst, przedstawiciele Rady Rodziców: Zenon Mielke, Beata Lembicz, Magdalena Benz, Agnieszka Kędziora oraz drużyny ze swoimi opiekunami ze SP nr 3 w Rogoźnie, Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, Gimnazjum im. Przemysława   w Rogoźnie, ZS w Gościejewie, SP w Budziszewku.
Sportowców-olimpijczyków p. M. Cisowska powitała wspólnie z opiekunem Klubu Olimpijczyka Krzysztofem Działo.   Swoją obecnością naszą uroczystość zaszczycili:

 • Marek Łbik – srebrny i brązowy medalista olimpijski z IO w Seulu  w kajakarstwie, dwukrotny mistrz świata, działacz PKOl-u i PZK,  prezes  KS Warta P-ń;
 • Grzegorz Nowak – brązowy medalista z IO w Moskwy w wioślarstwie, medalista MŚ;
 • Andrzej Wróbel – trzykrotny złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w biegach na 800 m i 1500 m    z Barcelony, Atlanty Sydney;
 • Zbigniew Rachwalski – jeden z najwybitniejszych polskich hokeistów na trawie, 215-krotny reprezentant Polski, wybitny trener Pocztowca P-ń, olimpijczyk z Moskwy,
 • Dariusz Rachwalski – najlepszy obecnie polski hokeista na trawie, najlepszy zawodnik MŚ w 2011 roku w Poznaniu;
 • Zdzisław Nowak -  trener boksu, wiceprezes PZB ds. wyszkolenia, prezes OZB.
 • Zbigniew Raubo – bokser, srebrny medalista Zawodów Przyjaźni w 1984 roku, trener  m. in. Macieja Zegana i Krzysztofa „Diablo” Włodarczyka;
 • Mariusz Koperski – bokser, wielokrotny mistrz Polski;
 • Andrzej Popa – sprinter, trzykrotny srebrny medalista MEJ 1985-1987;
 • Andrzej Ludzkowski – skoczek w dal i trójskoczek, uczestnik Paraolimpiady  w Atlancie, medalista ME niepełnosprawnych.

Pani dyrektor witając gości podkreśliła siłę idei olimpijskiej, rolę integracji dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi oraz – w związku ze zbliżającymi się igrzyskami – przybliżyła miasto XXX Igrzysk – Londyn. „Tak liczna obecność z nami sportowców, władz samorządowych, rodziców, uczniów jest dla nas wskazówką, że idziemy w dobrym kierunku   i są już w gminie szkoły, które biorą z nas wzór do naśladowania” – powiedziała p. dyrektor M. Cisowska. Sakramentalne słowa „Integracyjny Dzień Olimpijczyka uważam za otwarty” wypowiedział tradycyjnie gospodarz ziemi Rogozińskiej, zastępca burmistrza Krzysztof Ostrowski.  A potem zgodnie z ceremoniałem olimpijskim nastąpiło to co  jest symboliką olimpizmu, czyli wciągnięcie flagi i zapalenie znicza. Flagę olimpijską przyniesioną przez uczennice III klasy Gimnazjum wciągnął na maszt medalista olimpijski Grzegorz Nowak,  a ze zniczem zapalonym przy popiersiu Józefa Wybickiego pobiegł najlepszy polski hokeista na trawie Dariusz Rachwalski. Znicz zapalił dwukrotny medalista olimpijski Marek Łbik. Towarzyszyły temu dźwięki i słowa hymnu olimpijskiego oraz utwór Tadeusza Kubiaka  „Znicz olimpijski”.   Słowa Apelu Olimpijskiego odczytali wspólnie olimpijczyk z Moskwy Zbigniew Rachwalski oraz uczennica Gimnazjum Wiktoria Topolewska.

Szkoła w Parkowie jako jedna z niewielu pamięta nie tylko o żyjących, ale i o tych sportowcach-olimpijczykach, którzy odeszli w ubiegłym roku. Przy dźwiękach „Ciszy” 12 zmarłych sportowców  i trenerów: M. Dydek, H. Grabowskiego, S. Stuligłowę, A. Sztolfa,  M. Kuszewskiego, J. Bochenka, T. Walaska, I. Chełmowskiego, E. Fiedora, W. Tajnera, R. Świerada, J. Kierzkowskiego przypomniał K. Działo. Symboliczny znicz pod portretami zmarłych sportowców zapalili: M. Cisowska, K. Ostrowski i M. Łbik.  Nie zapomnieliśmy również o tych, którzy wyróżnili się postawą fair play. K. Działo przypomniał laureatów tegorocznej nagrody Polskiego Komitetu Olimpijskiego za „czyn czystej gry”:  
P. Chodunia, A. Kogut i  N. Petrykę. Od ubiegłego roku również szkoła   w Parkowie przyznaje dyplom Fair Play „za zwycięstwo nad sobą” dla osób, które nigdy się nie poddają i potrafią pokonać swoje słabości. 
W tym roku p. dyrektor wręczyła te dyplomy Zbigniewowi Raubo i Andrzejowi Wróblowi.  To oni swoją postawą pokazali, że nigdy nie należy się poddawać, że zawsze można zwyciężyć.          

Na zakończenie uroczystości rozstrzygnęliśmy konkursy związane z olimpizmem.  Andrzej  Popa w towarzystwie Andrzeja Ludzkowskiego i p. dyrektor wręczyli Klaudii Czerwińskiej, Martynie Soloch i Hubertowi Cieślikowi dyplomy i nagrody za zwycięstwo  w konkursie wiedzy olimpijskiej „One Word, one dream”. Konkurs plastyczny „Olimpijskie marzenie” zakończył się zwycięstwem Jarosława Uwarowa, przed Oliwią Noworacką   i Karoliną Lis. Nagrody razem z p. dyrektor wręczali Krzysztof Ostrowski i Zdzisław Nowak.  W konkursie na najlepszą prezentację o Wielkiej Brytanii nagrody dla Marianny Piechowiak, Malwiny Pacholarz i Wioletty Rozynek wręczali Zbigniew Raubo i Mariusz Koperski.  Część oficjalną już tradycyjnie zakończyła cudowna melodia z Barcelony „Amigos para siempre” („Przyjaciele na zawsze”). Jeden wspólny krąg połączył wszystkich uczestników spotkania.              

Dzieci i młodzież po uroczystości otwarcia udali się na miejsce biegu olimpijskiego. Przygotowaną przez nauczycieli WF-u: Z. Chudzickiego, K. Przybylskiego , Sz. Wojciechowskiego  i P. Kanię trasę biegu od 200 do 800 m pokonali wszyscy uczestnicy naszej zabawy zgodnie z dewizą twórcy nowożytnych igrzysk barona de Coubertina  „nie zwycięstwo, lecz udział”. Zwycięzcami byli bowiem wszyscy, którzy pokonali trasę biegu. Każdy otrzymał dyplom oraz numer, który uprawniał do wzięcia udziału w loterii fantowej.   Po powrocie do szkoły na wszystkich czekała już kiełbaska z grilla. Po skonsumowaniu kiełbasek każdy mógł wziąć udział w konkurencjach sprawnościowych w ramach festynu sportowego. Za udział w tych konkurencjach każdy uczestnik otrzymywał słodkie nagrody.  W tym miejscu chcielibyśmy podziękować sponsorom: H. Działo i R. Ziała, E. Pawlickiemu  i J. Pawlickiej oraz OSP w Parkowie na czele z p. R. Obstem, którzy pomogli nam zorganizować naszą zabawę.

Przepiękna, słoneczna pogoda, grono wybitnych polskich sportowców-olimpijczyków, wspaniała zabawa – czy potrzebne jest coś więcej żeby spędzić miło i aktywnie dzień?  To był naprawdę udany Dzień Olimpijski.

                                                                                                  

INTEGRACYJNY DZIEŃ OLIMPIJSKI 2011

                                         

  „Ja was proszę o podtrzymanie
  płomienia odnowionego ruchu olimpijskiego
  i ochrony jego zasad i instytucji”
Pierre de Coubertin

 

"Biesiada olimpijska”

 

W słoneczne południe 06 maja 2011 roku sporo działo się w Zespole Szkół  w Parkowie.  Ok.  godz. 10oo do Parkowa zaczęły zjeżdżać prawdziwe gwiazdy polskiego sportu. Celem ich przyjazdu był                   
organizowany przez tutejszą szkołę i Klub Olimpijczyka już po raz drugi Integracyjny Dzień Olimpijski.

Inauguracja Dni Olimpijczyka, integracja dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi oraz popularyzacja biegania wśród młodzieży szkolnej to główne cele święta olimpijskiego  w Parkowie.

Uroczystość rozpoczęła wspaniała „Biesiada olimpijska” T. Kubiaka w wykonaniu uczennic  II klasy Gimnazjum, które przy okazji wyeksponowały hasła olimpijskie: citius, altius, fortius   i te trochę mniej znane pulchrius i humanius. Następnie głos zabrała dyrektor ZS pani Maria Cisowska. Witając przybyłych gości pani dyrektor  podkreśliła rolę jaką w wychowaniu dzieci  i młodzieży odgrywają ideały olimpijskie. Respektowanie zasad, szacunek dla kolegi i rywala, zdrowia, odpowiedzialności za swe czyny, przestrzegania reguł i przepisów oraz równość szans w walce sportowej i w życiu to cechy, które warto promować  w edukacji szkolnej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, przewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Zdzisław Hinz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Zbigniew Chudzicki,  dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, dyrektor RCK Marek Galczewski, ksiądz Wojciech Ren, Bożena Łabędzka sołtys wsi Słomowa  i Szczytna, sołtys wsi Kaziopola, Grudnej i Wełny Jacek Janka, zarząd OSP  w Parkowie Ryszard Obst, Jarosław Witt i Eugeniusz Pawlicki, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Lucyna Leśnicka, prezes Stowarzyszenia „Parkowianka” Ewa Szatkowska, prezes Stowarzyszenia Sportowego Karol Nowak, przyjaciel szkoły Józef Szmania, reprezentacja uczniów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, uczniowie szkoły z Prusiec a przede wszystkim znakomici polscy olimpijczycy:

 • Jerzy Rybicki, mistrz olimpijski w boksie z Montrealu, brązowy medalista IO    z Moskwy, brązowy medalista MŚ (1978 r.) i ME (1975 r., 1977 r.), były trener kadry, obecnie prezes PZB,
 • Prof. Wojciech Lipoński, profesor UAM i AWF w Poznaniu, jeden z największych znawców olimpizmu, w przeszłości również znakomity lekkoatleta,
 •  Zbigniew Rachwalski, jeden z najwybitniejszych polskich hokeistów na trawie, 215-krotny reprezentant Polski, wybitny trener Pocztowca P-ń, olimpijczyk     z Moskwy,
 • Krzysztof Paterka, medalista paraolimpiady z Aten, mistrz i rekordzista świata   na 100 m klasycznym w pływaniu dla niepełnosprawnych,
 •  Andrzej Wróbel, trzykrotny złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w biegach na 800 m i 1500 m z Barcelony, Atlanty Sydney.                                                                          
 • Mirosław Piesak, czterokrotny medalista Paraolimpiady, 18-krotny medalista MŚ    i ME niepełnosprawnych w pływaniu,
 • Andrzej Kuczyński, dziennikarz, m.in.: „Głosu Wielkopolskiego” i „Sportu”, rzecznik prasowy PZHT,
 • Zdzisław Nowak, trener boksu, wiceprezes PZB ds. wyszkolenia, prezes OZB.
O uroczyste otwarcie Dni Olimpijczyka pani dyrektor poprosiła burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa.  Przemarsz flagi olimpijskiej przy dźwiękach melodii  z igrzysk  w Calgary „Can’t you feel it” („Czy to czujesz”), wciągnięcie flagi na maszt przez Zbigniewa Rachwalskiego i Szymona Wojciechowskiego w rytm hymnu olimpijskiego, zapalenie ognia olimpijskiego od znicza przy popiersiu Józefa Wybickiego przez Mateusza Fludrę, przeniesienie go przez Krzysztofa Paterkę  z Adamem Pietrykowskim  i Eweliną Skrzypek z WTZ z Wiardunek i Michałem Raganem, a następnie przez Andrzeja Wróbla  i Patryka Nowickiego pod znicz, przekazanie pochodni mistrzowi olimpijskiemu Jerzemu Rybickiemu, który zapalił główny znicz stojący obok masztu to elementy ceremoniału olimpijskiego powodujące wzruszenie u wszystkich uczestników zabawy.                                    

Na zakończenie ceremoniału Mirosław Piesak w towarzystwie uczennicy ZS  w Parkowie Olgi Mikołajczak odczytali tradycyjny Apel Olimpijski.

Nie mogło zabraknąć w Parkowie wspomnień o tych, którzy odeszli w ubiegłym roku. Młodzież deklamując słowa „Olimpijskiej modlitwy” Jana Knothe we wzruszający sposób przypomniała postać tragicznie zmarłego prezesa PKOl-u Piotra Nurowskiego, a następnie opiekun Klubu Olimpijczyka pan Krzysztof Działo przypomniał postać zmarłego kilka dni temu dwukrotnego złotego medalisty IO Waldemara Baszanowskiego. Zmarłych polskich olimpijczyków zebrani uczcili minutą ciszy.

Jedną z głównych zasad olimpizmu jest zasada fair play. Stąd też nie dziwi fakt, że opiekun Klubu Olimpijczyka wspomniał o tegorocznym laureacie nagrody Fair Play Wojciechu Kaźmierczaku, a następnie o idei fair play zgromadzonym opowiadał profesor Wojciech Lipoński. Przypomniał czym jest idea „czystej gry”, jakie są zagrożenia sportu oraz jaką nadzieję budzi w nim  młodzież z Parkowa, która wychowywana jest w duchu fair play.   Kontynuując wątek „uczciwej gry” pani dyrektor wręczyła dyplom laureatów Fair Play pp. Jerzemu Rybickiemu i Mirosławowi Piesakowi za „zwycięstwo nad sobą”, a następnie zwycięzcom szkolnego konkursu na hasło o fair play: Frankowi Grabowskiemu, Barbarze Ragan i Jarosławowi Uwarowowi. Zwyciężyło hasło     „Fair play to zasada znana, bez niej nie cieszy wygrana”. Rozstrzygnięto również szkolny konkurs wiedzy olimpijskiej. Zwycięzcom: Dawidowi Korybalskiemu, Weronice Handzel i Łukaszowi Grzebycie gratulowali obok pani dyrektor J. Rybicki i Z. Hinz. Część oficjalną zakończyła wspólna zabawa przy dźwiękach „parkowskich” melodii „Przeżyj to sam” i  „Amigos para siempre”.

Tradycyjnym punktem zabawy podczas Integracyjnego Dnia są  biegi przełajowe. Dystanse od 200 do 850 m pokonali wszyscy uczniowie ZS w Parkowie, dzieci i młodzież z zaproszonych szkół oraz młodzież niepełnosprawna. Doprawdy widok wbiegających razem na metę uczniów z naszej szkoły oraz młodzieży niepełnosprawnej mógł wywołać łezkę w oku. Wielką odpornością i hartem ducha wykazali się wszyscy uczestnicy biegu, a zwycięzcą tych biegów byli wszyscy, którzy stanęli na starcie zgodnie  z ideą Coubertina „ważne jest nie zwycięstwo, lecz udział”. Każdy z uczestników biegu otrzymał dyplom, który był zarazem kuponem na który uczestnicy mogli wygrać nagrody podczas losowania przeprowadzonego na boisku szkolnym przez panią Danutę Talar-Soloch w towarzystwie „sierotek marysiek” czyli pp. M. Piesaka, A. Wróbla  i K. Paterki. Nad sprawnym przeprowadzeniem biegów czuwali nauczyciele:  Krzysztof Przybylski, Miłosz Mumot, Zbigniew Chudzicki, Szymon Wojciechowski i Ryszard Szedel.

           Mimo zmęczenia,  uczestnicy biegów po powrocie na boisko szkolne rzucili się  na kiełbaski z grilla (kiełbaski mieliśmy od Rady Rodziców, a dyspensę od księdza proboszcza), a następnie wzięli udział   w różnych grach i zabawach, w których nagrodami były słodycze.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że za rok spotykamy się na Integracyjnym Dniu Olimpijskim po raz trzeci. O tym, że była to udana promocja olimpizmu niech świadczy opinia pana profesora Wojciecha Lipońskiego zamieszczona w szkolnej księdze honorowej:  

  Z ogromnym uznaniem śledzę rozwój idei olimpijskiej i przedsięwzięte w związku z tym inicjatywy tutejszej szkoły. Wprowadzenie edukacji olimpijskiej do programów szkolnych, organizacja tutejszych świąt olimpijskich budzi moje niekłamane uznanie i wręcz zachwyt…”

Przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wspólnej pracy całego Grona Pedagogicznego. Każdy z nauczycieli dołożył swoją cegiełkę, aby Integracyjny Dzień Olimpijski 2011 był jak najbardziej udany.    Jednocześnie dziękujemy sponsorom: pp. Henrykowi Działo i Romanowi Ziała, Eugeniuszowi Pawlickiemu oraz zarządowi OSP dzięki którym łatwiej było nam zorganizować imprezę.  

                            

         >>>>GALERIA <<<<

                                                     
INTEGRACYJNY DZIEŃ OLIMPIJSKI 2010

k

"Sport uczy wygrywać

 Sport uczy przegrywać

 Sport uczy wszystkiego - uczy życia."

    E. Hemingway    
      

        Kwiecień to  miesiąc, w którym w całym kraju odbywają się Dni Olimpijczyka. 15 lat temu centralne obchody Dni Olimpijczyka odbyły się w Parkowie. Zawody, imprezy, konkursy rozgrywane w tym okresie mają promować wartości olimpijskie: fair play, przyjaźń, pokój, braterstwo. Zespół Szkół w Parkowie od lat organizuje imprezy związane z olimpizmem.       

           W ubiegłym roku szkoła zainaugurowała projekt innowacji pedagogicznej „One world,    one dream” opartym na edukacji olimpijskiej. Celem tego projektu jest promocja wartości wśród uczniów, rodziców       
i nauczycieli. Projekt ten ma promować zasady „czystej gry”  w sporcie i w życiu współczesnej młodzieży oraz przeciwdziałać różnego rodzaju patologiom. Naczelną zasadą olimpizmu jest idea „fair play”, czyli „czysta gra”. Jak sama nazwa wskazuje to respektowanie zasad, szacunek dla kolegi i rywala, zdrowia, odpowiedzialności za swe czyny, przestrzegania reguł i przepisów oraz równość szans w walce sportowej 
i w życiu. W realizacji tego projektu chodzi nam nie o doskonałość sportową, ale o sprawność fizyczną 
i zdrowotną na miarę możliwości jednostki, o operatywność intelektualną przy prezentacji wysokich wartości moralnych i cennych cech osobowości. Projekt ten zyskał pełną aprobatę wybitnego specjalisty olimpijskiego, wykładowcy Akademii Olimpijskiej prof. Wojciecha Lipońskiego oraz Kuratorium Oświaty.

           30 kwietnia br. Zespół Szkół w Parkowie był organizatorem Integracyjnego Dnia Olimpijczyka. Celem imprezy była integracja uczniów ZS z osobami niepełnosprawnymi  z terenu powiatu oraz popularyzacja biegania dla zdrowia. Pani dyrektor Maria Cisowska witając przybyłych gości podkreśliła, że w sytuacji różnego rodzaju zaburzeń wychowawczych spotykanych w polskiej szkole wykorzystanie olimpizmu do kształtowania postaw młodzieży, do wzbogacania etycznego i kulturowego procesu wychowania jest elementem programu wychowawczego szkoły.                                                               

            Wśród zaproszonych gości znaleźli się: burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, przewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Roman Szuberski, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rogoźna Renata Tomaszewska, radna Rady Miejskiej Wanda Wiśniewska, delegacje zaprzyjaźnionych miast z Rogoźnem z Litwy 
i Francji, doradca burmistrza ds. oświaty Longina Pijanowska, dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, dyrektor RCK Marek Galczewski, sołtys Parkowa Józef Szmania, sołtys Kaziopola Jacek Janka, przedstawiciele OSP  
w Parkowie Marian Łukaszewicz i Eugeniusz Pawlicki, przedstawiciele Rady Rodziców Zenon Mielke i Anna Gajer, reprezentacja uczniów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, uczniowie szkół z Gościejewa
i Tarnowa , Budziszewka, Prusiec a przede wszystkim znakomici polscy olimpijczycy:

 • Barbara Kobzda- Bakulin, olimpijka z Monachium 1972 r., medalistka ME z 1974 r.  w sztafecie 4x100 m,
 • Andrzej Bakulin, lekkoatleta, trener i wychowawca młodzieży,
 •  Zbigniew Rachwalski, jeden z najwybitniejszych polskich hokeistów na trawie, 215-krotny reprezentant Polski, wybitny trener Pocztowca P-ń, olimpijczyk z Moskwy,
 • Ireneusz Golda, mistrz i rekordzista Polski w rzucie młotem, olimpijczyk z Moskwy,
 • Krzysztof Paterka, medalista paraolimpiady z Aten, mistrz i rekordzista świata na 100 m klasycznym        z ubiegłego roku w pływaniu dla niepełnosprawnych,
 •  Andrzej Wróbel, trzykrotny złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich w biegach na 800 m i 1500 m           z Barcelony, Atlanty i Sydney.                                                                          

         Szczególnymi gośćmi byli również prezes i wiceprezes Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów „START” w Poznaniu Romuald Schmidt ( był na Igrzyskach Paraolimpijskich w Vancouver jako trener-koordynator narciarstwa alpejskiego)i Beata Dobak-Urbańska (w przeszłości reprezentantka Polski juniorek w piłce ręcznej). Witając gości pani dyrektor wspomniała osobę tragicznie zmarłego prezesa PKOl-u Piotra Nurowskiego, który miał być gościem specjalnym Dni Olimpijczyka. Uczniowie klasy V utworzyli serce wokół portretu prezesa a następnie złożyli po żółtym tulipanie w wazonie przy dźwiękach melodii „Łzy matki”. Minuta ciszy, złożenie zniczy przez burmistrza  B. Janusa, przewodniczącego Rady R. Szuberskiego, Danutę Talar-Soloch  oraz uczniów Karolinę Cisowską z ZS w Parkowie i Damiana Tulkę  z WTZ z Wiardunek oraz odczytanie życiorysu Piotra Nurowskiego przez Dorotę Mąderek było wyrazem hołdu złożonego prezesowi PKOl oraz wszystkim ofiarom katastrofy.

      Następnie pani dyrektor poprosiła o uroczyste otwarcie Dni Olimpijczyka burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa. Przemarsz flagi olimpijskiej przy dźwiękach piosenki Marii Rose „You are the flame” („Jesteś ogniem”), wciągnięcie flagi na maszt przez Ireneusza Goldę w rytm hymnu olimpijskiego, zapalenie ognia olimpijskiego od znicza przy popiersiu Józefa Wybickiego przez Krzysztofa Paterkę i Adriana Zengra, przeniesienie go przez Zbigniewa Rachwalskiego i Artura z WTZ z Wiardunek pod znicz, przekazanie pochodni przez panią dyrektor Andrzejowi Wróblowi, który zapalił główny znicz stojący obok masztu to elementy ceremoniału olimpijskiego powodujące wzruszenie u wszystkich uczestników zabawy. Na tle płonącego znicza i powiewającej flagi wspaniale zabrzmiał utwór Taxisa Doxasa „Światła Olimpii” wykonany przez uczennice Gimnazjum.                                                           

            Na zakończenie ceremoniału Barbara Bakulin w towarzystwie uczennicy ZS w Parkowie Darii Jarysz odczytały tradycyjny Apel Olimpijski. Zachwyceni uroczystością otwarcia Dni Olimpijczyka byli przedstawiciele delegacji z Litwy   i Francji czego dali dowód w swoich wystąpieniach.

           W ramach Dni Olimpijczyka rozstrzygnięto konkursy plastyczne, literackie i multimedialne, których mottem przewodnim był sport oraz wydarzenia z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver.

        Pani D. Talar-Soloch odczytała wyniki tych konkursów, a pani dyrektor Maria Cisowska w asyście burmistrza oraz p. B. Dobak-Urbańskiej wręczyła nagrody zwycięzcom.

            W konkursie plastycznym zwyciężyła Martyna Soloch przed Sandrą Bartczak i Dariuszem Dachterą.  Konkurs Literacki wygrały wspólnie Weronika Wieczorek i Weronika Rakowska, drugie zajął Patryk Nowicki a trzecie Maria Jabłońska. W konkursie multimedialnym pierwsze miejsce zajął Patryk Nowicki, drugie Adrian Zenger a trzecie Michalina Ratajczak.

           W związku z tym, że szkoła promuje zasadę fair play pani dyrektor jeszcze raz przypomniała czym jest „czysta gra” dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz genezę pojęcia fair play. Laureatów nagrody Fair Play zarówno tych tegorocznych jak i z historii (Andrzeja Bachledę, Ryszarda Szurkowskiego, Włodzimierza Lubańskiego) przypomniał Krzysztof Działo. Jednym z laureatów tegorocznej nagrody Fair Play PKOl był gość imprezy Andrzej Wróbel. Pani dyrektor wręczyła mu wiązankę kwiatów oraz pamiątki związane ze szkołą. Te pamiątki otrzymali również pozostali goście, których przedstawił i poprowadził  z nimi mini-konferencję K. Działo.

               Kolejnym elementem zabawy były biegi przełajowe. Dystanse od 200 do 850 m pokonali wszyscy uczniowie ZS w Parkowie, dzieci i młodzież z zaproszonych szkół oraz młodzież niepełnosprawna. Wzruszający był widok wbiegających razem na metę uczniów z naszej szkoły oraz młodzieży niepełnosprawnej. Wielką odpornością i hartem ducha wykazali się wszyscy uczestnicy biegu, ale szczególne słowa uznania należą się A. Wróblowi, który pobiegł na wszystkich dystansach towarzysząc uczestnikom biegu. Zwycięzcą tych biegów byli wszyscy, którzy stanęli na starcie zgodnie  z ideą Coubertina „ ważne jest nie zwycięstwo, lecz udział”. Każdy z uczestników biegu otrzymał dyplom. Nad sprawnym przeprowadzeniem biegów czuwali nauczyciele WF-u:  Miłosz Mumot, Zbigniew Chudzicki i Szymon Wojciechowski.

           Zmęczeni, ale szczęśliwi uczestnicy biegów powrócili na boisko szkolne gdzie czekały na nich kiełbaski z grilla (mieliśmy na nie specjalną dyspensę od księdza proboszcza), a następnie udział   w grach 
i zabawach w ramach Dnia Kanadyjskiego. Wygranym był każdy otrzymując za udział w konkurencji słodycze. Wśród bawiących nie zabrakło również gości-sportowców.

                Podsumowanie Integracyjnego Dnia Olimpijczyka przez panią dyrektor oraz koncert Orkiestry Dętej Rogozińskiego Centrum Kultury zakończył ten niezwykle udany dzień w szkole.


>>>>GALERIA <<<<

Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie