logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promująca
zdr
owie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE

Klasy sportowe

            

       Od 1 września 2001 roku uczniowie naszej szkoły mogą uczęszczać do klas sportowych o profilu piłka siatkowa                 a od  1 września 2014 roku również o profilu pilki nożnej. Pomysł funkcjonowania klas sportowych doskonale wpisuje się w prowadzenie działalności popularyzatorskiej w dziedzinie kultury fizycznej, czyli „wychowanie młodego pokolenia przez sport”. Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach przyczyniło się do poprawy sprawności fizycznej             i umiejętności ruchowych naszych wychowanków oraz  wzrostu zainteresowania dyscypliną. Od kilku lat nasze szkolne zespoły dziewcząt i chłopców godnie reprezentują naszą gminę we współzawodnictwie z innymi szkołami na poziomie gminy, powiatu, rejonu i województwa, zajmując wysokie miejsca. Uczniowie z klas sportowych reprezentują ZS Parkowo w wielu imprezach sportowych, m.in. w rozgrywkach w ramach kalendarza SZS Wielkopolska i innych turniejach.  Od września 2014 roku powstały również grupy treningowe o profilu pilka nożna.


ZAJĘCIA  SKS  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

NAUCZYCIEL DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Miłosz Mumot

Krzysztof Przybylski

Magdalena Walenciak


Kadra szkoleniowa prowadząca zajęcia w klasach sportowych:


  • mgr Miłosz Mumot - instruktor piłki siatkowej
  • mgr Krzysztof Przybylski - instruktor  piłki ręcznej
  • mgr Szymon Wojciechowski  - trener piłki nożnej
  • mgr Magdalena Walenciak  - trener piłki ręcznej, instruktor piłki siatkowej

Treningi sportowe w roku szkolnym 2017/2018


Nazwisko i imię trenera Klasa IV a Klasa VI Klasa III  Razem
piłka
siatkowa
piłka
 siatkowa
piłka
 siatkowa
Przybylski Krzysztof

6 6
Wojciechowski Szymon - - - 0
Magdalena Walenciak
6 6
Mumot Miłosz 6
6
RAZEM 6 6 6
18


Parkowo, 06 listopada 2015 roku

SALA GIMNASTYCZNA JAK NOWA
 

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć czym dla szkoły, a zwłaszcza szkoły sportowej jest sala gimnastyczna. Trudno byłoby sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie jakiejkolwiek szkoły bez sali sportowej.            

1 września 1988 roku dzieci z Parkowa rozpoczęły rok szkolny w nowej przestronnej szkole z pełnowymiarową salą gimnastyczną. Przez 26 lat społeczność szkolna korzystała z sali przy okazji organizacji różnych imprez środowiskowych, szkolnych, a przede wszystkim podczas lekcji wychowania fizycznego oraz treningów sportowych. W 2004 roku sala przeszła pierwszy większy remont. Pomimo wielkiej troski wszystkich pracowników szkoły i uczniów sala przez te dziesięć lat trochę nam się „postarzała”.   Dzięki  funduszom przekazanym na konto naszej szkoły przez władze samorządowe na remont sali gimnastycznej udało się ją „odnowić”. Założono nowe okna, wymieniono parkiet, pomalowano ściany, odnowiono drabinki, wstawiono nowe drzwi dzięki czemu sala gimnastyczna przybrała nowy, piękny  wygląd.

Otwarcie odnowionej Sali gimnastycznej odbyło się 6 listopada br. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości,  wśród których znaleźli się:  burmistrz Bogusław Janus, zastępca burmistrza Krzysztof Ostrowski, przewodniczący Komisji Oświaty RM Zbigniew Chudzicki, radni Rady Miejskiej Zdzisław Hinz i Adam Nadolny, ksiądz Jan Andrzejewski, sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska, skarbnik Gminy Maria Kachlicka, pełnomocnik ds. oświaty Longina Pijanowska,  dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski, główna księgowa ZEAPO Anna Wenz, podinspektor w UM w Rogoźnie Paweł Andrzejczak, przedstawiciele Rady Rodziców Robert Szymański, Agnieszka Charubin, Adriana Perlicjan, Agnieszka Kędziora, prezes Stowarzyszenia „Parkowianka” Ewa Szatkowska wraz z zastępcami Elwirą Józefek i Agnieszką Mikołajczyk, sekretarz OSP w Parkowie, inspektor w UM Błażej Cisowski, sołtysi okolicznych wsi  Parkowa i Józefinowa Justyna Bartol-Baszczyńska, Jaracza i Rożnowic  Bartosz Perlicjan, Słomowa i Szczytna Bożena Łabędzka.

Na otwarciu sali sportowej nie mogło zabraknąć  sportowców-olimpijczyków. Tym razem gościliśmy:

  • Władysława Stecyka - zapaśnika stylu wolnego, trzykrotnego olimpijczyka (1976, 1980, 1988), srebrnego medalistę z Moskwy (1980), srebrnego medalistę MŚ  (1977) i  6-krotnego  brązowego medalistę ME (1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1983).
  • Zbigniewa Rachwalskiego –hokeistę na trawie, 215-krotnego reprezentanta Polski, wybitnego trenera Pocztowca P-ń, olimpijczyka z Moskwy,;
  • Ireneusza Goldę, mistrza i rekordzistę Polski w rzucie młotem, olimpijczyka z Moskwy.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska dziękując tym którzy przyczynili się do remontu Sali, a szczególnie burmistrzowi Bogusławowi Janusowi, przewodniczącym  Rady Miejskiej:   obecnemu Romanowi Szuberskiemu i poprzedniemu za którego ubiegano się o remont Zdzisławowi Hinz, radnym Rady Miejskiej, skarbnikowi Gminy Marii Kachlickiej, dyrektorowi ZEAPO Wiktorowi Jaworskiemu za zaangażowanie w realizację tej inwestycji. Osobno pani dyrektor podziękowała Eugeniuszowi Pawlickiemu za przekazanie wykładziny chroniącej parkiet oraz wszystkim pracownikom szkoły, którzy przysłużyli się  do remontu. Kończąc swoje wystąpienie Maria Cisowska życzyła żeby „uczniowie czuli się w tej pięknej sali gimnastycznej bezpiecznie i szczęśliwie” cytując słowa wieloletniego rektora Akademii Medycznej w Warszawie Marcina Kacprzaka, że „to nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe”. Po wystąpieniu pani dyrektor prowadzący uroczystość Krzysztof Działo poprosił dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie Marię Cisowską, srebrnego medalistę IO Władysława Stecyka, przewodniczącego Rady Rodziców Roberta Szymańskiego, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego  Bartłomieja Lewandowskiego oraz burmistrza Bogusława Janusa o przecięcie wstęgi i otwarcie odnowionej sali.  Rzęsiste brawa rozległy się gdy wstęga ostatecznie opadła po przecięciu jej przez burmistrza.  Po poświęceniu obiektu przez księdza Jana Andrzejewskiego głos zabrali goście. Burmistrz Janus przypomniał historię prac związanych z przyznaniem funduszy, a na zakończenie przekazał wraz z Krzysztofem Ostrowskim szkole  worek  piłek. Kolejni goście – Ireneusz  Golda (z dwoma piłkami lekarskimi) , Zbigniew Rachwalski, Adam Nadolny,  Wiktor Jaworski (z piłką do gry w piłkę nożną) , Robert Szymański i Justyna Bartol-Baszczyńska gratulowali serdecznie udanej i jakże potrzebnej inwestycji. Po symbolicznym otwarciu sali sportowej uczniowie zaprezentowali program artystyczno – sportowy. Uświetniając uroczystość w wierszach i piosenkach  promowali  zdrowy styl życia  i zachęcali do uprawiania sportu. Burzę braw wywołały pokazy gimnastyki, umiejętności koszykarek, siatkarzy,  piłkarzy ręcznych i nożnych oraz tenisistów stołowych   w wykonaniu uczniów uatrakcyjnione występami grup  tanecznych  dziewcząt.

          Mając na uwadze myśl Ojca Świętego Jana Pawła II: ,, Sport  to radość życia, to gra, świętowanie (...) sport ma szansę, by sprzyjać dialogowi i otwarciu się jednych  ku drugim jako wyraz bogactwa istnienia’’ jesteśmy przekonani, że lekcje współzawodnictwa, porozumienia w grach zespołowych, czy choćby walki z własnymi słabościami to ważne chwile w procesie kształtowania osobowości młodego człowieka. Równie ważne są spotkania społeczności uczniowskiej na akademiach z okazji świąt narodowych. Dzięki odnowionej sali gimnastycznej będziemy mogli realizować te wszystkie wymienione cele.

>>> GALERIA <<<

Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystośc
i
Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie