logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promująca Zdrowie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKEPielęgniarka szkolna

Iwona Pietrzak

Godziny pracy 

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego  w Parkowie

Poniedziałek  -  11.30  - 15.00

Wtorek  - 7.30—10.30

Środa  -  ----------------

Czwartek -  7.30 - 11.00

Piątek -   9.30 - 11.30

 *****************************************************************************

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie

 

Zadania pielęgniarki szkolnej:

I . Prowadzenie dokumentacji medycznej

1. Archiwizacja kart zdrowia uczniów kończących szkołę

2.Założenie list klasowych

3.Odebranie kart zdrowia nowo przyjęty uczniów

II. Wykonywanie i interpretacja testów przesiewowych, kierowanie postępowaniem

po przesiewowym u uczniów  dodatnim wynikiem

III. Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich

1. Przygotowanie karty do badań lekarskich

2.Wpisanie wyników testów przesiewowych

3.Przekazanie uczniom kart, wyjaśnienie celu i organizacji badań

4.Zebranie kart po zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich

IV. Przekazanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego

V. Współorganizowanie  z wychowawcami klas sportowych profilaktycznych badań

lekarskich medycyny sportu

VI. Poradnictwo dla uczniów  problemami zdrowotnymi

VII. Udzielanie pomocy medycznej w stanach nagłych zachorowaniach i w wypadkach

i urazach

VIII. Promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

    1.Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów,

    2.Współpraca z  Powiatową  Stacją   sanitarno- epidemiologiczną  w zakresie   promocji 

  zdrowia.

IX. Współpraca z lekarzem rodzinnym

1.Współorganizowanie szczepień ochronnych uczniów

X. Współpraca z dyrektorem szkoły w spełnieniu wymogom posiadania w miejscach

 wyznaczonych odpowiednio wyposażonych apteczek pierwszej pomocy oraz uzupełnienie

na bieżąco apteczek szkolnych i przenośnych apteczek szkolnych w leki i środki

opatrunkowe zakupione przez dyrektora szkoły

      XI. Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie higieny i bezpiecznego stanowiska pracy ucznia  

      Pomiar wzrostu i wagi  celem przypisania numeru ławki i krzesła

XII. Przeprowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej w odstępach co 2 do 6 tygodni

                    u uczniów klas I-VI,

Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie