logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promująca Zdrowie
Archiwumoke


CKESZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY  PROMUJĄCEJ ZDROWIE
ZA ROK SZKOLNY  2014/2015
PROGRAM PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
 pt. "WYPRAWA PO ZDROWIE"
  NA LATA 2014-2016
PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY  PROMUJĄCEJ ZDROWIE
ZA ROK SZKOLNY 2013/2014
PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

                                                          
Zaproszenie

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców do współpracy, polegającej na podejmowaniu rozmaitych działań  na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie. Wszelkie pomysły oraz propozycje proszę zgłaszać, a ja z ogromną chęcią, wdrożę wspólnie w życie szkolne.                             

                       Z poważaniem Ewelina BaranowskaDYŻUR KOORDYNATORA PROGRAMU

Wtorek     12.15-13.55
Czwartek   11.20 - 12.05
                   13.10 - 13.55
   Piątek      12.15 - 13.00

oraz w każdą przerwę i zebranie szkolne ( proszę również
 o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły)

         tel. szkoły:  67/2610 505
      

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Piękne prace zdobiły gazetkę ścienną Szkoły Promującej Zdrowie , prace dotyczyły wyobrażeń uczniów na temat „Bezpiecznej drogi do szkoły” oraz „Bezpiecznej szkoły”. Konkurs plastyczny obejmował dwie grupy uczniów klasy I-III oraz IV-VII. Wyróżnione prace to:
Daria Olech – I miejsce „Bezpieczna szkoła”
Natalia Olech -I miejsce „Bezpieczna droga do szkoły”
Bartosz Niezborała – II miejsce „Bezpieczna droga do szkoły”
Gratulujemy!!!

HEJ SŁYSZYSZ?

Uczniowie klasy szóstej  uczestniczyli w regionalnym programie zdrowotnym „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz?” Program zdrowotny jest przeprowadzany w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem głównym tegoż programu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencji  czuciowo – nerwowych ubytków słuchu wśród młodzieży. Uczniowie naszej szkoły skorzystali  ze specjalistycznego badania przesiewowego  słuchu w kierunku wykrycia wczesnych ubytków słuchu związanych z hałasem przeprowadzonego przez specjalistów  ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego  UM z Poznania. Ponadto uczestniczyli w wykładzie, którego głównym tematem były fizjologia, patologia i higiena słuchu. Przeprowadzone rozmowy z uczniami, rodzicami i wychowawcami uświadomiły, jak postępować, żeby zachować sprawny słuch  i nie rozwinąć nieodwracalnych problemów związanych  z prawidłowym słyszeniem. Badania odbyły się na terenie szkoły, były bezpłatne, a co najważniejsze, dzieci skorzystały z profesjonalnego badania bez oczekiwania  na często odległe terminy przyjęcia u laryngologa.

UROCZYSTE WRĘCZENIE WOJEWÓDZKIEGO CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ  ZDROWIE

24 listopada 2017 roku w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  odbyła się  Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie nt. Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w Szkole Promującej Zdrowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty, Pani Ewa Kasperek-Golimowska,   dr Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza- Pracownia Edukacji Zdrowotnej, Pani Magdalena  Woynarowska –Sołdan dr Zakładu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki  o Zdrowiu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Podczas konferencji przedstawiono jak istotny wpływ we współczesnej szkole na efekty nauczania i uczenia ma dobre samopoczucie pracowników szkoły. Zachęcano również do wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

W tym dniu wicekurator oświaty dr Krzysztof Błaszczyk  uroczyście  wręczył  szkołom Wojewódzkie  Certyfikaty  „Szkoły Promującej Zdrowie”. Certyfikat dla Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie za aktywne działania w zakresie promocji zdrowia w latach 2014- 2017 odebrały: Wicedyrektor szkoły p. Danuta Talar- Soloch oraz p. Katarzyna Mumot w zastępstwie szkolnego koordynatora p. Eweliny Baranowskiej . Ten zaszczytny tytuł daje satysfakcję całej społeczności szkolnej, motywuje do dalszej pracy.

Pragniemy przypomnieć ,że  Członkowie Kapituły   na posiedzeniu – wizyty studyjnej-  26 maja 2017 roku w naszej szkole udzielili  nam pozytywnej rekomendacji uzyskania Wojewódzkiego  Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.  Dzień ten dla całej naszej społeczności szkolnej był niezwykle ważny i przejmujący. Szkoła Podstawowa  w Parkowie  jest pierwszą  i na razie jedyną placówką oświatową w powiecie obornickim , która otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Jesteśmy niezwykle dumni, że i my jesteśmy częścią tego wielkiego programu . 

 
           
             GALERIA

UWAGA Konkurs 

Szkoła Promująca Zdrowie ogłasza konkurs:
* dla klas I-III na plakat pt. „Bezpieczna droga do szkoły”- technika dowolna. 
Format A4.
* dla klas IV-VII na plakat pt. „Bezpieczna szkoła” -technika dowolna. Format A4.
Prace konkursowe można składać u pani E. Baranowskiej sala nr 55 do końca listopada.

CYBERBULLYING

6 października  koordynator Szkoły Promującej zdrowie  pani Ewelina Baranowska w ramach działań profilaktycznych  w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów przeprowadziła w klasach V-VII zajęcia nt. „Cyberbullying-zaplątani w sieć. Skąd się bierze cyberprzemoc? ”. Lekcja poświęcona była różnym problemom wynikającym z niewłaściwego korzystania z Sieci ( Internet, telefon komórkowy), formach cyberprzemocy rówieśniczej i konsekwencjach jakie grożą sprawcom. Uczniowie z uwagą śledzili  losy Magdy i Ani podczas 12 minutowego filmu i analizowali  postępowania dziewczyn.  Galeria zdjęć

WIZYTA STUDYJNA


Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która propaguje nie tylko zdrowy styl życia, ale jest także inwestycją kładącą nacisk na wszechstronną edukację młodego pokolenia. To szkoła, w której obowiązują zasady współpracy, panuje dobra atmosfera, gdzie zdrowie całej społeczności szkolnej jest priorytetowym celem działania.26. maja w naszej szkole odbyła się wizyta studyjna, która była ukoronowaniem czteroletnich działań naszej szkoły w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie.  Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością wyjątkowi goście, wśród których znaleźli się: Rejonowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Beata Kumanowska, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach Dagmara Kłosowicz, dyrektor szkoły Maria Cisowska, zastępca dyrektora szkoły Danuta Talar-Soloch, pielęgniarka szkolna Iwona Pietrzak, rodzice- pani Ksenia Mroczyńska, Lucyna Jezierska ,zespół do spraw promocji zdrowia, pan Robert Dobrogowski oraz uczniowie szkoły podstawowej.
W trakcie wydarzenia wszyscy zebrani obejrzeli przygotowane przez uczniów i ich wychowawców wystąpienia  artystyczne: słowno- muzyczne, warsztatowe, a także zapoznali się z prezentacją działań realizowanych w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” przez społeczność szkoły podstawowej. Pełen obraz wieloletniej pracy dała ciekawie przygotowana sala gimnastyczna.     Wszystkie występy spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności i kapituły. Na zakończenie uczniowie uraczyli się zdrowymi, pełnymi witamin i przepięknie wyglądającymi  kanapkami przygotowanymi przez p. K.Mroczyńską, p. L.Jezierską oraz uczennice klasy V  oraz jabłkami i ugasili pragnienie czystą wodą.
Po obejrzeniu prezentacji  głos zabrała p. wizytator  Beata Kumanowska, która wyraziła przekonanie, że podejmowane przez szkołę działania prozdrowotne są ważne, ponieważ mają wpływ na kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, a  zaszczepione młodym ludziom zaprocentują w przyszłości. Pani wizytator złożyła gratulacje na ręce dyrekcji szkoły oraz zapewniła o swojej pozytywnej rekomendacji do uzyskania Wojewódzkiego Certyfikatu  Szkoły Promującej Zdrowie.
Zdobycie Certyfikatu przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest dla nas sprawą prestiżową, (nikt bowiem w powiecie obornickim takiego tytułu nie otrzymał) będącą uwieńczeniem wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą na polu edukacji zdrowotnej, a zarazem stanie się motywacją do dalszych starań o zdrową i aktywną przyszłość naszych wychowanków oraz zmianę światopoglądu społeczności lokalnej.WIELKA WYGRANA

Julia Szmania jest laureatką powiatowego konkursu „Palić, nie palić- oto jest pytanie?”, jej praca będzie reprezentować powiat obornicki – a tym samym naszą szkołę- w etapie wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy Julii i życzymy dalszych sukcesów. Cała szkoła trzyma kciuki.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻENIA HAŁASEM

26 kwietnia 2017r obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem- z okazji tego dnia w szkole utworzone zostały specjalne strefy, w których obowiązywały  określone zasady: Strefa Prawie Ciszy, Strefa Ciszy Absolutnej, Strefa Ciszy Grobowej ,  Strefa Ciszy Cichej, Strefa Ciszy Głębokiej , Cisza Sportowa. Zasad tych na poszczególnych piętrach pilnowali  strażnicy ciszy (nauczyciele) wspierani przez  sanitariuszy ciszy ( uczniów należących do zespołu ds. promocji  zdrowia). Uczniowie, którzy w tym dniu zachowywali się wzorowo i przestrzegali zasad nagradzani zostali   tytułami króla i królowej ciszy. Dodatkowo na boisku szkolnym przechadzał się żywy transparent przypominający o przestrzeganiu ciszy podczas przerwy, chętni uczniowie mogli również wypełnić anonimową ankietę –„Czy przeszkadza mi hałas w szkole?”. W tym dniu również w każdej klasie odbyła się lekcja podejmująca obchody tego wyjątkowego dnia, byli i tacy uczniowie, którzy z kocykami przybyli do szkoły, bowiem na 45 minut klasa zmieniła się w przyjazną sypialnię, gdzie w absolutnej ciszy dzieci słuchały bajek czytanych przez swoją panią.  

DŹWIĘKOWE DOŚWIADCZENIA ŚWIETLICOWE

 Na zajęciach świetlicowych  z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem koordynator SzPZ zaprezentował dzieciom prezentacje multimedialną nt. „Hałas i jego podstęp”. W tym dniu również  uczniowie pod okiem nauczycieli p. Eweliny Baranowskiej i Kamili Dominiak wykonali doświadczenia, które pozwoliły im zobaczyć dźwięk.

„ Gdzie mieszka cisza?”

 12 kwietnia na uroczystym apelu pani Dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy aktywnie pracują na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie.

Piękne  gry planszowe pt. „Gdzie mieszka cisza?”  stworzyły uczennice : Marta Szacik (klasa V) oraz Iga Kudlińska ( klasa VI), ….teraz już wszyscy uczniowie wiedzą, gdzie mieszka cisza.

WYNIKI KONKURSU

 W kwietniu rozstrzygnięty został już ostatni konkurs SzPZ , którego zadaniem było wykonanie prezentacji multimedialnej,  miała  ona być zinterpretowaniem problemu hałasu w szkole. Nagrodzona praca należy do uczennic III klasy gimnazjum:
Honoraty Wieczorek i Donaty Kasper, a nosi tytuł  „Szkodliwość hałasu w szkole”

                                                                                   Gratulujemy!!

„O ZDROWIU INACZEJ”

O zdrowiu inaczej niż zwykle mówili nie nauczyciele naszej szkoły, czy koordynator SZPZ lub higienistka szkolna, ale specjalny gość – studentka trzeciego roku pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Staszica w Pile. Maria Jabłońska przeprowadziła w klasach I-III szkoły podstawowej pogadanki na temat: zdrowego odżywiania, nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej. Uczniowie klas IV-VI natomiast brali udział w lekcji RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa); pierwsza pomoc przedlekarska. Podczas tych zajęć uczniowie poznali podstawowe definicje dotyczące pierwszej pomocy, obejrzeli pokaz wykonywania RKO, a następnie sami ćwiczyli udzielania pierwszej pomocy. Podczas przerw -już po zajęciach-w  gabinecie pielęgniarki szkolnej można było  zadawać Marysi nurtujące pytania na temat zdrowia i higieny.   

SMACZNIE I KOLOROWO

 Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wiedzą, że witaminy zawarte w warzywach są bardzo zdrowe i dlatego należy ich dużo spożywać, aby cieszyć się dobrym zdrowiem i długimi latami życia. W piękny poniedziałkowy poranek przeszli od wiedzy do czynu. Rodzice przygotowali im rozmaite warzywa oraz profesjonalne stroje, które przynieśli do szkoły, gdzie razem ze swoją panią-panią Aliną Jarzembowska przygotowali kolorowe, smaczne i pachnące wiosną sałatki.  


„PALIĆ , NIE  PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?”

Uczniowie klasy V jako liderzy Szkoły Promującej Zdrowie doskonale wiedzą o zgubnych skutkach palenia papierosów, dlatego z ochotą przystąpili do konkursu na rebus- łamigłówkę, którego rozwiązaniem miało być hasło o tematyce promującej niepalenie. Wśród nagrodzonych prac znalazły się:
  • I miejsce Julia Szmania
  • II miejsce Monika Olejniczak
  • III miejsce Daria Olech                                                                                                    na wyróżnienie zasłużyły również prace- Marty Szacik oraz Zuzanny Nowak.

                                                                                                                          Gratulujemy!!!

EDUKACYJNY BIWAK

17 marca uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami uczestniczyli w szkolnym biwaku podczas, którego zgłębiali swoja wiedzę na temat hałasu : skutków, sposobu zapobiegania itp. Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie przedstawił uczniom prezentacje, która bardzo ich zaciekawiła . Podczas pokazu uczniowie  zadawali wiele pytań , uświadomili sobie, jak często sami ten hałas potęgują i porównywali jego moc do prezentowanych przykładów. Byli i tacy , którzy namiętnie z miernikiem decybeli  sprawdzali głośność podczas biwaku w poszczególnych miejscach i dbali o jego spadek- gry planszowe to jedna z propozycji cichego spędzania czasu. Biwak ten zaliczamy do bardzo udanego i cichego.


WZOROWA ŁAZIENKA   - program społeczno-edukacyjny

Drodzy UCZNIOWIE, rodzice i wszyscy, którzy wspierali nas w głosowaniu internetowym. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za udział i wsparcie w programie społeczno-edukacyjny „Wzorowa Łazienka” organizowanym przez markę DOMESTOS . Zajęliśmy zaszczytne 46  miejsce na 1142 szkoły biorące udział w programie. Program koordynowała Marzena Działo.
Dziękujemy Wszystkim, którzy oddawali głosy na naszą szkołę w programie "Wzorowa Łazienka". Dotarła już do nas przesyłka z programu. Otrzymaliśmy 108 butelek po 1125 ml Domestosa. ( w sumie za ponad 1000 zł). REWELACJA!
GALERIA

KRÓL I KRÓLOWA CISZY

Jednym z działań mających na celu obniżenie hałasu podczas przerwy , gdy na dworze plucha to  wybór Króla i Królowej ciszy szkolnego korytarza.  Uzyskanie tego tytułu bardzo cieszy najmłodszych uczniów naszej szkoły- to oni w sposób szczególny cichutko relaksują się między  lekcjami. Starszym uczniom też nie jest obojętne to trofeum i dzielnie dotrzymują kroku młodszym. Dodatkowym impulsem do utrzymywania spokoju i ciszy podczas przerwy jest wędrujący transparent, który w sposób żartobliwy zachęca do przestrzegania ciszy.„ZABAWA BEZ HAŁASU”

W bieżącym roku szkolny nasza szkoła „walczy z hałasem”, dlatego uczniowie klas I-III, po udziale w zajęciach, których celem było zdobycie wiedzy na temat szkodliwości hałasu na nasze zdrowie , wykonali piękne prace plastyczne, które miały uświadomić wszystkim uczniom o zagrożeniach związanych z hałasem w szkole oraz miały promować poprawne zachowania na co dzień. W konkursie plastycznym SZPZ:

Pierwsze miejsce zajęła Nikola Klose z klasy III b
Drugie miejsce  zajęła Zofia Rakowska klasa III b
Trzecie Miejsce zajął Szymon Mroczyński z klasy II b    

Na wyróżnienie zasługują również prace Sandry Karólskiej, Mateusza Chrzanowskiego, Dominiki Szymańskiej.

                                                                Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!RADY PIELĘGNIARKI

28 października w klasie V oraz 4 listopada w klasie IV a pani pielęgniarka przeprowadziła zajęcia w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie na temat „Pielęgnacji i higieny uszu”.  Uczniowie dowiedzieli się jakimi preparatami powinni dbać o czystość swoich uszu oraz w jaki sposób czyścić uszy. Dodatkowo poznali budowę ucha oraz czynniki, które negatywnie wpływają na słuch.  Wiadomości zdobyte podczas tej lekcji  z pewnością pomogą dzieciom właściwie dbać o  słuch.

PRECZ Z HAŁASEM

 To priorytet, który wspólnie na zebraniu rodzice, uczniowie i nauczyciele wybrali na nowy rok szkolny 2016/2017 - w ramach działań  Szkoły Promującej Zdrowie.  Jednym z pierwszych podjętych kroków, było zmierzenie przez Szkolny Zespól ( ekspertów)Szkoły Promującej Zdrowie poziomu natężenia hałasu w różnych miejscach naszej szkoły. Efektem tej pracy były pomiary, z których wyciągnięto wnioski i na ich podstawie opracowano plan działań, mający na celu zmniejszenie hałasu w naszej szkole. W maju sprawdzimy czy nam się to udało, dlatego do dzieła!!!!!!!

UDZIAŁ W PROGRAMIE 'ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO"

W dniu  22 kwietnia  br. uczniowie klasy III Gimnazjum przygotowali dla swoich młodszych kolegów lekcję zdrowego żywienia oraz  zdrowego stylu życia w ramach programu "Żyj smacznie i zdrowo". Tego dnia na płycie naszego boiska zabrzmiała muzyka, a dziewczęta zaprosiły klasę I a i III b do wspólnej zabawy.  Na boisku zrobiło się gwarnie, było  śpiewanie, taniec, gry i zabawy o tematyce zdrowotnej a przez cały czas przygotowywano tortillę i zdrowe desery ze specjalnej książki kucharskiej  WINIAR  „Żyj smacznie i zdrowo”.  Dzieciaki bardzo chętnie wzięły udział w zabawie i konsumpcji nowych zdrowych posiłków przygotowanych na bieżąco przez „wyśmienitych” kucharzy. Wszystkim bardzo smakowało a na koniec każdy uczeń otrzymał kubek soku „Kubuś”  oraz butelkę wody mineralnej.

WYCIECZKA DO OBORNIK

Dnia 20 kwietnia 2016r. uczniowie klasy Ib SP z panią Renatą Krzyżosiak i panią Kamilą Dominiak udali się na wycieczkę do Obornik.
Celem wyjazdu był udział dzieci w lekcji bibliotecznej pt. „Biblioteka – magiczne miejsce” w Bibliotece Publicznej oraz wizyta w Komendzie Powiatowej Policji i spotkanie z panią policjantką, która opowiedziała dzieciom na czym polega zawód policjanta. Następnie pani zaprezentowała sprzęt, w jaki wyposażony jest każdy policjant oraz przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze i poinformowała uczniów jak należy postąpić, gdy na ulicy zacznie zaczepiać dzieci ktoś nieznajomy. Na zakończenie uczniowie mieli szansę zwiedzić Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach. Pierwszoklasiści mogli zajrzeć nie tylko do garażu czy strażackiego auta, ale także przymierzyć strój strażaka, a zawodowi strażacy opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i zapewnili mnóstwo dodatkowych atrakcji.
Dzięki spotkaniom z ciekawymi ludźmi uczniowie udowodnili, że potrafią wykazać postawę właściwego zachowania się w miejscach publicznych, a także zdobyli ciekawe informacje na temat działalności oraz pracy w różnych instytucjach.

ZDROWE BIWAKOWANIE

Uczniowie klasy I b 15. kwietnia  podczas biwaku klasowego przeszli gruntowny „kurs” na KREATORA ZDROWIA. Najpierw odbyły się zajęcia z wychowawcą – panią Renatą Krzyżosiak, która  przypomniała jak ważna jest aktywność fizyczna oraz zdrowie psychiczne dziecka. Później koordynator szkoły promującej zdrowie pani Ewelina Baranowska  wspólnie z nauczycielem języka angielskiego panią Kamilą Dominiak wytłumaczyły co to takiego piramida zdrowia, jak należy ją odczytywać i po co jest ona potrzebna człowiekowi. Następnie dzieci samodzielnie stworzyły anglojęzyczną piramidę zdrowia, która zawisła na szkolnym korytarzu , aby koleżanki i koledzy mogli dowiedzieć się co powinni jadać i w jakich proporcjach. Kolejnym punktem biwakowania było przygotowanie pysznych, kolorowych i zdrowych kanapek  - tu nie potrzebna była żadna pomoc, bowiem dzieci wykazały się ogromną pomysłowością i talentem kulinarnym. Warto podkreślić , że kanapki zdobił szczypiorek wyhodowany przez dzieci na klasowym  parapecie.  Po obfitym posiłku zgodnie z higienicznym trybem życia należy odpocząć – podczas tego odpoczynku dzieci obejrzały krótki film , który uświadomił im jak szkodliwy dla organizmu  jest cukier spożywany  w nadmiarze . Ostatnim punktem biwaku było wręczenie mini certyfikatów KREATORA ZDROWIA. Tak spędzony czas był wspaniałą formą nauki przez zabawę.
„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”

Uczniowie  klasy II a i II b pod okiem pani Katarzyny Mumot oraz Danuty Talar –Soloch pod wspólną nazwą drużynową „Zdrowie z klasą”  wykonywali szereg zadań, które miały dzieciom uświadomić,  jak istotne jest dbanie o zdrowie. Swoje działania zaprezentowali w formie pisemnej, udokumentowali fotografiami oraz wykonali wiele prac plastycznych i przesłali komisji konkursowej. Ta przyznała -uważamy bardzo wysokie miejsce, bo 88 na 521 szkól z całej Polski. Lokata ta dała im satysfakcję , a my gratujemy wszystkim uczestnikom! Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas realizacji zadań konkursowych zaowocuje w przyszłości zdrowymi nawykami prozdrowotnymi wśród dzieci, nauczycieli i ich rodzin.               

"ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Doskonale wpisuje się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. W ubiegłym roku braliśmy udział w „Czas na zdrowie” przeznaczone dla klas IV-VI, dlatego w tym roku postanowiliśmy przez wspólną zabawę, nauczyć najmłodszych wychowanków naszej szkoły, jak należy dbać o zdrowie i  wskazać im możliwości zmiany stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny. Już jesteśmy po pierwszym raporcie, mamy nadzieję, że zostanie wysoko oceniony; a teraz zabieramy się do  dalszych działań.


KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY POD HASŁEM
"PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?"

        W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie klasy V wzięli udział w konkursie   plastycznym  na   projekt graficzny -konkurs organizowany był we współpracy z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Obornikach-zadaniem konkursowym było przygotowanie memu o tematyce antytytoniowej. Celem  konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od palenia papierosów, kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.
Komisja konkursowa Zespołu Szkół w Parkowie przyznała następujące miejsca:

I miejsce : Iga Kudlińska

II miejsce : Oliwia Gołdyn

III miejsce : Ryszard Chrzanowski

Serdecznie gratulujemy !!!


KONKURS SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Konkurs na rymowankę o zdrowiu został rozstrzygnięty. Dzieci wykazały się talentem literackim i pomysłowością oraz dobrą znajomością zasad zdrowego stylu życia.

I miejsce zdobył – Emil Benz
II miejsce zdobył- Samuel Łabój

III  miejsce zdobyła- Dominika Dudzik

Wszystkich uczniom dziękujemy za udział w konkursie.


TURNUS PROFILAKTYCZNY 
W REGIONALNYM CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Klasa VI szkoły podstawowej wraz z wychowawcą p. Agnieszką Marią Jaworską oraz opiekunami: p. Małgorzatą Binkowską, p. Ryszardem Szedlem, p. Miłoszem Mumotem, p. Anetą Łatką oraz rodzicami uczestniczyli w 5-dniowym turnusie w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Uczniowie brali udział w zajęciach podczas, których omawiane były kluczowe zagadnienia zakresu profilaktyki uzależnień m.in. :profilaktyka nikotynizmu, profilaktyka uzależnienia od komputera i Internetu oraz jak dbać o zdrowie. Poza tym poruszano podstawowe umiejętności życiowe takie jak: radzenie sobie z  agresją i przemocą, rozwiązywanie konfliktów, wyrażanie uczuć.
Program turnusu był bogaty również w różnego rodzaju zabawy integracyjne i zajęcia sportowe,  uczniowie mieli do swojej dyspozycji siłownię na wolnym powietrzu, plac zabaw oraz „Orlik”, na którym mogli uprawiać dowolne dyscypliny sportowe. Po zakończonym turnusie wspólnie ustaliliśmy, że jeszcze w tym roku szkolnym wrócimy -na zakończenie rok szkolnego.
Pobyt w Centrum zwiększył wiedzę dzieci na temat rozmaitych uzależnień i zaoferował narzędzia, którymi mogą się posługiwać, aby skutecznie ich uniknąć. Uczniowie klasy VI po tym turnusie doskonale wiedzą , jak dbać o zdrowie własne i innych. 

 

    W naszej szkole nie tylko zdobywają wiedzę uczniowie, ale również ich rodzice                 i nauczyciele.

Od Red Bulla do Mocarza ...

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie  22 października 2015 r. odbyło się szkolenie dla rodziców  i nauczycieli  pt: "Od Red Bulla do Mocarza. Dopalacze - współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży". Szkolenie prowadził mgr Henryk Jaszke z Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych w Szczecinku.

„Dopalacze, to każda substancja, dostępna legalnie na rynku, której właściwości chemiczne pozwalają na dokonywanie zmian psychicznych lub/i fizycznych możliwości organizmu poprzez modyfikowanie lub pobudzanie działania ośrodkowego układu nerwowego".

Na spotkaniu tym zdobyliśmy wiedzę , jakie zachowania dzieci, mogą wzbudzać podejrzenia ,że są pod wpływem dopalaczy i jak udzielać „pomocy”. Pan H.Jeszke poinformował nas o wyglądzie opakowań  dopalaczy, które  na pierwszy rzut oka nie wzbudzają wyjątkowych podejrzeń oraz o „domowych” sposobach tworzenia dopalaczy. Wspomniał również o konsekwencja zażywania dopalaczy.
Wiele substancjach chemicznych tworzących skład „dopalaczy” wykazuje właściwości typowych narkotyków i z tego względu używanie tych substancji może implikować szereg działań ubocznych, niepożądanych, prowadząc wielokrotnie do zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego a tym bardziej do uzależnienia.


Spotkanie to było bardzo i interesujące, a zarazem przerażające.

ZDROWE KANPECZKI

Klasa  II a aktywnie uczestniczy w działaniach związanych z uzyskaniem przez  szkołę certyfikatu Szkoły Promującej  Zdrowie.  Jednym z nich było przygotowanie pożywnej, pełnej witamin i minerałów sałatki jesiennej. Przygotowania poprzedziło spotkanie z koordynatorem  panią Eweliną, która opowiedziała o zawartych w owocach i warzywach niezbędnych dla organizmu dzieci składnikach, szczególnie w okresie jesiennym    oraz z panią Iwoną  - szkolną pielęgniarką, która opowiedziała o sposobach higienicznego trybu życia, w tym odżywiania się, w czasie, gdy często zapada się na infekcje.

Jak widać na zdjęciach  przygotowane sałatki nie tylko przepięknie wyglądały, ale i przepysznie smakowały. A z uśmiechniętych twarzy można wyczytać, że  przygotowanie sałatek nie tylko dostarczyło wiele frajdy, ale także dodało energii małym mistrzom kuchni.

GORZKA PRAWDA O CUKRZE

 W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie w szkole podstawowej odbył się cykl zajęć  przeprowadzonych przez koordynatora SZPZ, na których omawiane były różne aspekty związane z cukrem, który obrósł w mity niczym ludzie spożywający jego nadmierne ilości, obrastają w fałdy tłuszczu. Na lekcjach tych zaprezentowano między innymi procesy związane z niedoborem i nadmiarem cukru w organizmie. Przedstawiano także fakty na temat funkcjonowania w naszym cukrowym społeczeństwie obiegowych pojęć, którym ulegamy  bezwiednie, od najmłodszych lat, zgodnie z tradycją rodzinną, a nawet kulturową. Po zajęciach tych ważne jest, aby uczniowie mieli świadomość zgubnej roli nadmiaru cukru i umieli dokonać samodzielnego ( zdrowego) wyboru.

WODA NIE BYŁA, NIGDY WCZEŚNIEJ TAK ATRAKCYJNA

        22 października na szkolnym korytarzu pojawił się dystrybutor wody źródlanej  i to on wywołał sensację i stał się atrakcją dnia.
W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie już od dłuższego czasu Pani Dyrektor z koordynatorem SZPZ  , poszukiwała właściwego rozwiązania  , które zapewni dzieciom stały dostęp do  wody pitnej, za którą nie będą musiały płacić ze swoich pieniędzy kieszonkowych, by nie musiały dźwigać w plecaku (który już i tak jest wystarczająco ciężki ), nosić niepotrzebnych plastikowych butelek.  Nasza szkoła dążyła do tego by każdy miał  dostęp do wody na korytarzu podczas przerwy, na lekcjach wf, podczas wzmożonego wysiłku fizycznego-zwłaszcza po treningach , ale także podczas świetlicy szkolnej. Postawiony dystrybutor ma  umożliwić uczniom odpowiednie nawodnienie, zasmakowanie w czystej wodzie i wyrobienie właściwych, zdrowych nawyków żywieniowych, które zaprocentują lepszym zdrowiem i samopoczuciem.
Nasi uczniowie dzięki edukacji  promującej zdrowy styl życia doskonale wiedzą, że  jeden napój dziennie o pojemności pół litra, zawierający 50 g cukru, to aż 18,2 kg cukru rocznie! To wystarczy, żeby wyobrazić sobie korzyść, jaką niesie picie wody zamiast słodkich napojów.  

Dzisiejszy dzień dał nam (pedagogom) autentyczną satysfakcję, że zrealizowaliśmy założony plan i możemy  spać spokojnie, że oferowana woda ma gwarancję jakości i pochodzenia. Z pewnością nie spoczniemy na jednym dystrybutorze, mamy nadzieję,   że nim zawitają cieplejsze dni  na każdy korytarzu szkolnym „stanie woda”, bo przecież wszystkim wiadomo ,że   nie ma zdrowszego napoju dla dzieci niż woda.


„MY NIE TYJEMY, BO DBAMY”

Uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami uczestniczyli w apelu poświęconym problemowi otyłości wśród dzieci i młodzieży. Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie przedstawił prezentacje pt.”Otyłość- choroba XXI wieku”,  omówił przyczyny i skutki otyłości oraz zaprezentował sposoby (metody) przeciwdziałaniu jej. Na zakończenie uczniowie obejrzeli krótki 15. minutowy film pt.”Chemiczna iluzja”, który podkreślał, że większość produktów proponowanych na sklepowych półkach jest naszpikowanych wzmacniaczami i polepszaczami smaku , dlatego ważne jest rozsądne robienie zakupów- takich produktów, które nie szkodzą naszemu zdrowiu i nie wpłyną one na powstanie otyłości.  
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy miłym akcentem rozdania dyplomów
za udział w projekcie
„Czas na zdrowie”.PRZEGRANA WYGRANĄ

PROJEKT EDUKACYJNY "CZAS NA ZDROWIE" 

Celem projektu „Czas na zdrowie” była popularyzacja idei zdrowego stylu życia ( w tym zdrowego żywienia, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej). Wiedza zdobyta w czasie realizacji projektu nt. zasad funkcjonowania organizmu pozwoliła na dokonywanie świadomych wyborów służących zdrowiu. Trudno bowiem dzieciom i  młodzieży we współczesnym świecie odróżniać wartościowe produkty od reklamowanych nowinek, zaburzających naturalne mechanizmy organizmu.   

Projekt „Czas na zdrowie” miał formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej i składał się z dwóch etapów: rozgrzewka i festyn zdrowia( etapy te miały określone warunki do spełnienia). Konkurs prowadzony był internetowo – zarejestrowani uczestnicy: Zuzanna Krakowiak, Julia Mumot, Joanna Kukla, Marita Wylegała,  Julia Szacik, Zuzanna Pacholska, Wiktoria Mąkosa, Patryk Fundamenski, Jarosław Kolasa, Dominik Szymański przesyłali do oceny raporty z realizacji wszystkich zadań według terminarza konkursowego. Za każdy etap wyróżniono 3 najlepsze szkoły. Nie udało nam się zająć żadnego miejsca w pierwszej trójce jednak pochwalić się możemy i tak doskonałym wynikiem ogłoszonym 12 sierpnia.

W I etapie na 187 szkół udało się nam zająć 36 miejsce

w  II etapie  na 187 szkół uzyskaliśmy 43 miejsce

z osiągnięcia jesteśmy bardzo zadowoleni ,bo jako prawdziwą wygraną traktujemy fakt, że społeczność szkolna, rodzice i społeczeństwo lokalne zyskało wiele informacji na temat zdrowego trybu życia , a w szczególności odżywiania i zrozumiało, jak ważne jest aby odpowiednio o to cenne zdrowie zadbać.

Aby podkreślić wagę tego projektu warto wspomnieć o  patronach tego przedsięwzięcia:

 
PATRONI
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Rzecznik Praw Dziecka
PARTNERZY
www.szkolnaTapeta.pl

Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy wspierali nas przy realizacji tego projektu serdecznie dziękujemy.

                                                                            ParkZdrowia


FESTYN PROMUJĄCY ZDROWIE

Zespół  Szkół w Parkowie od wielu lat jest szkołą promującą zdrowie. Aby zachować zdrowie potrzebna jest jakakolwiek aktywność fizyczna. A kto powinien o to przede wszystkim zadbać? Oczywiście rodzina i szkoła. Najlepiej widać to było na zorganizowanym 14 czerwca br. pod czujnym okiem p. dyrektor Marii Cisowskiej Festynie Rodzinnym. Słoneczna pogoda, mnóstwo przygotowanych atrakcji, liczne słodkości – czy można wyobrazić sobie ciekawszą formę  spędzenia czerwcowego popołudnia? Nie dziwne więc, że na szkolne boisko ściągnęło mnóstwo rodziców  ze swoimi pociechami. Tuż po godzinie 15-tej festyn rozpoczęła dyrektor M. Cisowska witając przybyłych gości i życząc udanej zabawy. A oto żeby się goście festynu nie nudzili zadbali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół pod opieką Eweliny Baranowskiej i Moniki Nowak. Trzeba przyznać, że nawet najbardziej wybredni mogli znaleźć coś dla siebie, bo organizatorzy przeszli samych siebie. Już na samym wejściu dech zapierał pokaz wspaniałych, zabytkowych samochodów przygotowany przy pomocy p. Mirosława Molińskiego. Syrenka 105, Skoda Octavia, Warszawa, Citroen budziły zachwyt gromadzących się gapiów. Również zachwyt wywołały pokazy fizyczne przygotowane przez uczniów klasy I Gimnazjum pod opieką Justyny Bartol-Baszczyńskiej   Młodzież  wykonywała doświadczenia, które oczarowały publiczność. Tłum widzów zebrał się przy dywaniku gdzie pojawił się gość specjalny festynu – Tomasz Wosicki, karateka –stopień mistrzowski 3 dan, trener II klasy, egzaminator Polskiego Związku Karate, sędzia karate WKF ze swoimi wychowankami :Sarą i Klaudią, medalistkami zawodów w kraju i na świecie. Najpierw p. Tomasz opowiedział o swojej dyscyplinie, o swojej pasji oraz zachęcał wszystkich nie tylko do karate, ale do  każdej formy aktywności fizycznej. Następnie Sara i Klaudia dały prawdziwy pokaz karate w kata i kumite. Innym człowiekiem z pasją, wokół którego stoiska licznie zatrzymywali się uczestnicy festynu była p. Elwira Józefek, która prezentowała swoje prace z zakresu rękodzielnictwa artystycznego. Jej prace zdumiewały odwiedzających niezwykłym kunsztem i precyzją wykonania. Tradycyjnie już jednym z uczestników festynu są strażacy z OSP w Parkowie.  W tym roku z dumą mogli zaprezentować nowy, wspaniale wyposażony wóz strażacki oraz popisać się swoimi umiejętnościami. Pomiędzy pokazami gości specjalnych swój talent wokalno-taneczny prezentowali uczniowie Zespołu Szkół. Trzeba było widzieć tę radość i wzruszenie  rodziców, kiedy prezentowały się ich pociechy.  Uczniowie z Parkowa znani są ze swojej miłości do zwierząt i współpracy ze schroniskiem „Azorek”. Stąd też nie mogło zabraknąć na festynie stoiska tego schroniska na którym można było dowiedzieć się o zasadach adopcji zwierzaków oraz opieki nad nimi. Przy okazji dziewczyny malowały dzieciom buzie w różne motywy, także zwierzęce. Tuż obok znajdowało się stoisko kącika plastycznego, gdzie dzieci mogły wykazać się kreatywnością tworząc  swoiste „dzieła artystyczne”.  Dla tych, którzy chcieli odpocząć od zgiełku czekało „kino” w jednej z klas gdzie można było zobaczyć film „Śmietnik w mojej głowie” oraz prezentację multimedialną „Czas na zdrowie”. Uczniowie mogli także przynieść swoje książki i wymienić je na inne  w ramach akcji „Uwolnij książkę” Na początku wspomnieliśmy, że rolą festynu była promocja zdrowia począwszy od aktywnego wysiłku fizycznego po zdrową żywność. W tym celu uczniowie pod opieką p. Miłosza Mumota przygotowali szereg konkurencji sportowych gdzie każdy mógł się wykazać swoimi umiejętnościami. Za swój występ wszyscy otrzymali słodki upominek, a najlepsi dyplomy. Aby móc aktywnie ćwiczyć potrzeba zdrowo się odżywiać. Na przygotowanych stolikach znalazły się lokalne produkty podarowane przez rodziców, na których widok aż ślinka ciekła: warzywa, owoce, miód, mleko, jajka, sery, zioła. Na tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez kiełbasy i słodkości czekała kawiarenka oraz grill.  Mając tyle atrakcji trudno było znaleźć kogokolwiek, któryby nudził się na festynie. Trzy godziny minęły bardzo szybko i czas było kończyć zabawę. Zabawę, którą udało się zorganizować dzięki zaangażowaniu wielu ludzi: p. Molińskiego, p. Józefek, strażaków, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Ale miło spędzony czas wynagrodził wszystkim wysiłek włożony  w organizację tej imprezy. Kolejne spotkanie już za rok.         
            

„KOLOROWY CHODNIK”

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie na boisku szkolnym dla klas I-III zostały wyrysowane  przez panów konserwatorów „stare”, ale zawsze aktualne i cieszące dzieci gry chodnikowe, m.in. Chłopek, Ślimak, Kategorie. Dzieci z entuzjazmem przyjęły ten pomysł, a szkolne boisko zyskało na uroku.
"ZDROWA” PREZENTACJA

24 kwietnia na godzinie wychowawczej odbyła się zapowiedziana prezentacja na temat „Wszystko co o zdrowiu każdy powinien wiedzieć”. Grupa ParkZdrowia przygotowała 17 slajdów mówiących o zasadach dobrego odżywiania i zwróciła szczególną uwagę na ruch w życiu młodego człowieka. Podczas tej prezentacji wszyscy uczniowie( i ich rodziny) otrzymali zaproszenie na Rodzinny Festyn Zdrowia, który odbędzie się 14 czerwca 2015roku.    
                         

CZAS NA ZDROWIE

10 uczniów Szkoły Podstawowej przystąpiło do IV edycji  konkursu” Czas na Zdrowie”.  Od momentu oficjalnego przyjęcia do uczestnictwa w konkursie grupa ParkZdrowia ( bo taką nazwę przyjęli) zaczęła aktywnie działać. 17 kwietnia na apelu szkolnym za pomocą ciekawie stworzonych ulotek i własnoręcznie wypieczonych( zdrowych i z ekologicznych produktów) ciasteczek zbożowych zachęcano uczniów klas IV –VI do udziału w projekcji  prezentacji multimedialnej na temat zdrowego trybu życia. Młodsi uczniowie (klasy I-III) otrzymali  w ramach zaproszenia ulotki mówiące o tym wydarzeniu , które miały formę kolorowanki, za to najstarsi oprócz ulotki informacyjnej , która również zawierała przepis na zdrową sałatkę, mogli poczęstować się jabłkami. Wszystkim zgromadzonym przypadła do gustu taka forma promocji.


7 KWIETNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Uczniowie Zespołu Szkół w Parkowie razem z p. E. Baranowską oraz przewodniczącym szkoły Bartłomiejem Lewandowskim na wesoło i sportowo  uczcili Światowy Dzień Zdrowia kierując się badaniami, że jedna minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża  życie o około 10 minut. Pozwala też spalić około 12 kalorii, dlatego w rytm muzyki młodsi oddali się gimnastyce poranne, a starsi uczniowie trzymając w dłoniach skakanki prezentowali swoje talenty sportowe, a inni znów  taneczne. Wszystkim dopisywał znakomity humor. W tym wyjątkowym dniu nie mogliśmy zapomnieć o Przychodni Lekarskiej Omega Med, która zawsze naszą placówkę wspiera i swoją gotowością do niesienia pomocy innym napawa nas poczuciem bezpieczeństwa, jak podkreśliła to w swoich podziękowaniach kierowanych do tej instytucji pani Dyrektor.    
 

ZDROWE BIWAKOWANIE

 Z  27 na 28 marca uczniowie klasy II b i III Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi Paniami Małgorzatą Binkowską oraz Aliną Jarzembowską postanowili przywitać Wiosnę  na  zdrowo i sportowo. Swoje udane biwakowanie rozpoczęli od przypomnienia angielskich nazw warzyw i owoców przygotowanych przez panią Kamilę  Dominiak oraz wykonali inspirujące  mapy pojęciowe. Następnie dali upust swojej twórczej wyobraźni i pod bacznym okiem p. Eweliny Baranowskiej wykonali fantazyjne , a przede wszystkie zdrowe kanapki pełne wiosennych  darów. Posileni i pełni energii ruszyli do sportowych zmagań na sali gimnastycznej, przygotowanych przez panią Małgorzatę Binkowską. Kiedy wysiłek fizyczny dał się we znaki z ochotą wypili pyszną malinową herbatę, którą serwowały obecne na biwaku mamy i raczyli wzrok bajkowymi hitami na dużym ekranie. To był udany i dobrze zaplanowany czas.    

SZKOŁA  PROMUJACA ZDROWIE

Po logo Szkoły Promującej Zdrowie przyszedł czas na hasło naszej szkoły. Uczniowie Szkoły Podstawowej zaproponowali 6 haseł, które w wyniku demokratycznego głosowania wyłoniło to zwycięskie. Autorem tego hasła jest Dominik Szymański uczeń klasy VI. Gratulujmy!!!

Myję ręce , dużo wody piję i w Parkowie w szkole zdrowo sobie żyję”

WZOROWA ŁAZIENKA   -program społeczno-edukacyjny

Drodzy UCZNIOWIE, rodzice i wszyscy Ci, którzy wspierali nas w głosowaniu internetowym. Pragnę serdecznie podziękować za udział i wsparcie w programie społeczno-edukacyjny „Wzorowa Łazienka”organizowanym przez markę Domestos. Zajęliśmy zaszczytne 66 miejsce na 375 szkół, uważam ,że jest to wysoka lokata zwłaszcza, że udział w konkursie  brała cała Polska. Dzięki zaangażowaniu dzieci, rodziców, nauczycieli (szczególnie p. M. Działo) i osób nam życzliwych otrzymaliśmy roczny zapas środków czystości firmy Domestos. Udział w tym programie miał nie tylko wymiar edukacyjny (prowadzone lekcje na temat szeroko pojętej higieny, prace plastyczne), ale również spowodował, że nasze łazienki lśnią na szóstkę z plusem!!!

Koordynator projektu Ewelina Baranowska

MAMY LOGO SZKOŁY !!!

Uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-VI  przez dwa miesiące mieli możliwość zaprezentowania własnych pomysłów na logo naszej szkoły promującej zdrowie. Do konkursu przystąpili; Marta Kopeć kl.II, Julia Szafran kl.II, Jakub Baranowski kl.II, Jakub Mroczyński kl.II, Sandra Janowicz kl.IV, Daria Olech kl.II, Martyna Lis kl.V, Marita Wylegała kl.V, Izabela Kukla kl.V, Joanna Kukla kl.IV, Monika Kukla kl.VI, Zuzanna Janka kl.V, Jolanta Jezierska kl.IV, Paulina Siewert kl.V, Kornelia Tyma kl.IV. 21.02.2014r. uczniowie Szkoły Podstawowej głosowali na najciekawsze ich zdaniem propozycje. Uzyskując 78 głosów zwyciężyła praca uczennicy klasy V Izabeli Kukli. Od tego momentu nasza szkoła będzie oficjalnie używać tego znaku jako LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE.

„OWOCE W SZKOLE”

Program ten został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Głównymi celami programu są- trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie pałaszują otrzymane owoce, warzywa i dają  przykład   starszym kolegom i koleżankom , jak należy się odżywiać, by zdrowym i pięknym  być.  WYNIKI  KONKURSU „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Uczniowie naszej szkoły doskonale wiedzą jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, a to za sprawą licznych pogadanek z wychowawcami klas i spotkań z policją. Teraz dzieci  miały  możliwość zaprezentowania swojej wiedzy w formie prac plastycznych. Swoje niezwykłe pomysły przedstawili:   Zuzanna Chojnacka  kl. II, Lidia Graczyk kl. II, Iga Kudlińska kl. III, Karolina Horna kl. Ia, Julia Olejniczak kl. VI, Eryk Janowicz kl. III, Jakub Mroczyński kl. II. Decyzją komisji w składzie:

p. Monika Nowak, p. Renata Krzyżosiak, p. Agnieszka Jaworska, p. Violetta Kopaniarz, p. Ewelina Baranowska uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce Jakub Mroczyński

II miejsce Iga Kudlińska

III miejsce Karolina Horna i Eryk Janowicz

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

BIWAK  SZKOLNY  "PO ZDROWIE"

17 stycznia 2014r. odbył się biwak szkolny  klasy III, V i VI pod hasłem „Po zdrowie”.  Uczniowie pod bacznym okiem pani Małgorzaty Binkowskiej poznali PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ . Następnie odbył się konkurs na najpiękniej wykonaną sałatkę owocową. Uczniowie wykazali się tu ogromnym talentem kulinarnym i wyobraźnią. Powstały ciekawe, rozmaite i smaczne sałatki , a zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, bo dzieci przecież wiedzą , że owoce to źródło witamin, które gwarantują nam  ZDROWIE.   


KONKURS „ŚNIADANIE Z OWOCEM/WARZYWEM”

Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-II przez cały rok szkolny biorą udział w konkursie, mającym na celu promocję  zdrowego odżywiania. Te dzieci, które  codziennie przynoszą do szkoły owoce/warzywa otrzymują tytuł kreatora zdrowia. Ci uczniowie, którzy przez cały rok szkolny sumiennie przynoszą  i zjadają  owoce i warzywa, otrzymają dyplomy i drobne upominki.

SZKOŁA REALIZUJE PROGRAM "Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ"

Pyrek to maskotka wielkopolskiej Policji, stworzona w 2003 roku przez dzieci dla dzieci.
„ Z Pyrkiem bezpieczniej” to Policyjny Program Edukacyjny przeznaczony dla dzieci z poziomu nauczania zintegrowanego. Program został objęty Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Podstawowym celem programu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego postępowania w domu jak i poza nim. Każde dziecko posiada swój elementarz , w którym realizuje następujące treści:

  • bezpieczna droga,
  • zabawa, ale jaka?,
  • sam w domu,
  • obcy.

Dzieci naszej szkoły uwielbiają Pyrka i chętnie się z nim uczą.
STOP cyberprzemocy


22.01.2014 roku oddział przedszkolny  oraz uczniowie  kl. I -VI naszej szkoły  mogli zobaczyć przedstawienie profilaktyczne pt.: ,,Sieciaki” przygotowane przez grupę teatralną z Torunia. Widowisko powstało we współpracy z „Fundacją Dzieci Niczyje”, pomysłodawcą serwisu „Sieciaki” propagującego bezpieczeństwo dzieci w sieci. W spektaklu poruszono problem cyberprzemocy zjawiska  coraz bardziej powszechnego wśród dzieci i młodzieży. Przedstawienie to uświadomiło dzieciom  bardzo ważną kwestię, że poniżające materiały publikowane w Internecie  są ogólnie dostępne w krótkim czasie i pozostają w sieci na zawsze.
To bajkowe i zabawne przedstawienie zapewniło uczniom dużą porcję walorów estetycznych i edukacyjnych. Dzieci miały  niepowtarzalną okazją do bezpośredniej zabawy z aktorami.pektakl ten pokazał im, jak w ciekawy sposób można spędzać wolny czas, niekoniecznie przed  ekranem telewizora czy monitora komputerowego. Taka forma  profilaktyki jest niezwykle atrakcyjna dla współczesnego, młodego pokoleniaUCZNIOWIE KLAS IV-VI JUŻ WIEDZĄ CO NALEŻY JEŚĆ BY ZDROWYM BYĆ
XXII REJONOWA  OLIMPIADA „PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA”

Zespół Szkół w Parkowie ubiega się o certyfikat „ Szkoły promującej zdrowie”, dlatego już od kilku lat prowadzi szereg działań na rzecz zdrowia, zdrowego stylu życia, a przede wszystkim właściwego odżywiania się i zapobiegania chorobom. Szkolnym koordynatorem działań jest pani Ewelina Baranowska.

W związku z licznymi działaniami promującymi zdrowie nasi uczniowie 02 grudnia 2013 roku wzięli  udział w eliminacjach rejonowych XXII Olimpiady „Promocji Zdrowego Stylu Życia”, która odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach. Pierwszy etap Olimpiady, odbył się w listopadzie na terenie szkoły. Uczniowie z klas gimnazjalnych zmagali się z niełatwym i obszernym testem dotyczącym różnych aspektów zdrowego stylu życia. Nad przebiegiem szkolnego etapu czuwała p. Justyna Bogacz- Mirek. Wyłoniono najlepszych uczniów, którzy reprezentowali naszą placówkę w rejonie, byli to:

1.       Martyna Soloch

2.       Jarosław Uwarow

3.       Zuzanna Strzykała.

Nasi reprezentanci spisali się medalowo, zajmując
II miejsce - Martyna Soloch
III miejsce -  Jarosław Uwarow

     Gratulujemy Martynie i Jarkowi oraz  opiekunowi
pani Justynie Bogacz - Mirek.


„MLEKO W SZKOLE”

Szkoła nasza już od wielu lat uczestniczy w akcji „Mleko w szkole”. Przedsięwzięcie to ma zachęcać dzieci do spożywania produktów mlecznych i przestrzegania zbilansowanej diety. Odgrywa ono również rolę edukacyjną , wspierając rozwijanie dobrych nawyków żywieniowych, które będą trwać przez całe życie. Mleko serwowane w naszej szkole cieszy się powszechną akceptacją.

POLICJA W NASZEJ SZKOLE

Ta wizyta specjalnych gości była dla uczniów klas „0” i I-III niezwykłym wydarzeniem. 3 grudnia 2013 roku dzieci dowiedziały się jak należy dbać o swoje i innych bezpieczeństwo na drodze i w domu. Przypomniały sobie numery telefonów alarmowych, miały możliwość zobaczenia z bliska sprzętu i odzieży jaką na co dzień posługuje się policja.

TURNUS PROFILAKTYCZNY  „ŻYJMY ZDROWO”

Uczniowie klasy II wspólnie z p. Małgorzatą Binkowską i p. Katarzyną Lewandowską uczestniczyli w 3-dniowym turnusie profilaktycznym w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. Zajęcia dla dzieci były niezwykle interesujące i atrakcyjne. Uczestnicy realizowali treści wiedzy profilaktycznej „Żyjmy zdrowo”: poznali szkodliwość różnych używek na organizm człowieka, negatywne następstwa zażywania substancji stymulujących, zrozumieli znaczenie postawy prozdrowotnej. Rozwijali również kluczowe umiejętności społeczne; ABC dobrego wychowania. Program turnusu był bogaty w rozmaite zabawy integracyjne i zajęcia sportowe, bo przecież SPORT TO ZDROWIE.   


KONKURS NA LOGO
 SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

UCZNIOWIE- nasza skoła przystąpiła do sieci szkół promujących zdrowie, dlatego szukamy ciekawych pomysłów na logo NASZEJ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE. 
Prace konkursowe proszę zgłaszać do p. E. Baranowskiej.

Konkurs trwa do końca stycznia.
Obok 
prezentujemy logo, które zdobi każdą szkołę promującą zdrowie  do czasu stworzenia własnego.

                                                                                         Gazetka szkolna -   poczytaj !


KONKURS PLASTYCZNY  "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY"

Zachęcamy uczniów oddziału „0” oraz klas I-VI do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na temat „Bezpieczna droga do szkoły”. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną i w dowolnym formacie. Zainteresowanych proszę o przekazanie swoich prac p. Monice Nowak do końca grudnia.


Z WIZYTĄ W  STRAŻY POŻARNEJ W OBORNIKACH

17.09.2013 dzieci  oddziału przedszkolnego  mogły zapoznać się z pracą strażaka i sprzętem ratującym życie i zdrowie człowieka oraz utrwalić zasady bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Uświadomić sobie rangę zagrożeń, jakie niesie nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub zabawy materiałami łatwopalnymi.

BIEG OLIMPIJSKI W RACOCIE

Impreza ma na celu popularyzację biegania oraz zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie poprzez udział w masowych imprezach sportowych, w których liczy się start, a nie zajęte miejsce na mecie. Hasłem imprezy jest: "jeżeli stanąłeś na starcie biegu, to już zwyciężyłeś - choćbyś przybiegł ostatni". Pierwszy Bieg odbył się na dystansie 3 km. Od następnego roku trasa biegu wynosi 5 km.  W biegu wzięła również w tym roku 40 osobowa grupa uczniów naszej szkoły. 
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie