logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Parkowo,  04 września 2017 roku

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Seneka Młodszy

„JAK  DOBRZE NAM WRACAĆ DO SZKOŁY...”
 

Tradycyjną mszą św. celebrowaną przez ks. Jana Andrzejewskiego rozpoczął się rok szkolny w Szkole Podstawowej i oddziałach Gimnazjum w Parkowie (w wyniku reformy edukacji po raz pierwszy od 18 lat nie  w Zespole Szkół). 
        Dyrektor parkowskiej szkoły pani Maria Cisowska uroczyście zainaugurowała rok szkolny witając przybyłych na akademię do sali gimnastycznej gości: ks. Jana Andrzejewskiego, 
dyrektora Centrum Usług Wspólnych Zbigniewa Heydrycha, sołtysa Słomowa i Szczytna Kazimierza Krakowiaka, prezesa Stowarzyszenia „Parkowianka” Ewę Szatkowską, przedstawiciela Rady Rodziców Agnieszkę Kędziorę, emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi Wandę Wiśniewską i  Irenę Nowak oraz  wszystkich pedagogów, pracowników administracji i obsługi,  uczniów i rodziców, a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego.

Pani dyrektor gorąco zachęcała dzieci i młodzież do nauki „ponieważ jest to bardzo ważne, gdyż już dzisiaj od tego czego się nauczycie, zależy Wasza przyszłość. A od Waszej przyszłości zależy przyszłość naszej miejscowości, gminy, powiatu i kraju”.  Aby nigdy się nie poddawać przypomniała również słowa Paulo Coelho „Nikt nie może tracić z oczu tego, czego pragnie, nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że świat i inni są silniejsi, sekret tkwi w tym, by się nie poddać".
Podczas krótkiej części artystycznej uczniowie III klasy Gimnazjum pod opieką Krzysztofa Działo przypomnieli  o historycznym wydźwięku daty 1 września. Minutą ciszy wszyscy obecni na Sali oddali cześć ofiarom II wojny światowej.
Młodzi artyści wspomnieli również odchodzące wakacje, a także złożyli swoim koleżankom i kolegom  życzenia:
„Życzymy  wam wszystkim na początek szkolnego roku – samych piątek!
Uczcie się, jak mówicie: „w dechę” i niech z was szkoła ma pociechę!”
Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasie oraz kawa i słodki poczęstunek gości i grona pedagogicznego zakończyły ten pierwszy dzień nowego roku szkolnego.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Parkowo,  01 września 2016 roku

CZAS DO SZKOŁY!

Po dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie, w czwartek 1 września 2016 roku w Zespole Szkół w Parkowie ponownie spotkała się brać uczniowska szkoły podstawowej i gimnazjum.  Jak zwykle rok szkolny rozpoczął się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej pod nieobecność ks. Jana Andrzejewskiego (dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracyjni oraz uczniowie Zespołu Szkół zapewniają o pamięci i życzą szybkiego powrotu do zdrowia księdzu proboszczowi) przez ks. Jarosława Zimnego i ks. Wojciecha Rena. Uroczystości tradycyjnie asystowały poczty sztandarowe szkoły podstawowej i gimnazjum.
Po mszy wszyscy udali się do szkoły gdzie na bocznym boisku odbyła się akademia inaugurująca nowy rok szkolny. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 dokonała „nowa” (konkurs na dyrektora szkoły odbył się w lipcu)  dyrektor Maria Cisowska, która najpierw serdecznie powitała gości, w tym: dyrektora Centrum Usług Wspólnych Zbigniewa Heydrycha, ks. Wojciecha Rena, prezesa Stowarzyszenia Parkowianka Ewę Szatkowską, emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi oraz  wszystkich pedagogów, uczniów i rodziców, a następnie omówiła organizację bieżącego roku szkolnego oraz przedstawiła nowych pracowników szkoły. Pani dyrektor szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole.              
„Niestety, nie wszystkie dzieci na świecie mogą tak jak i wy cieszyć się z powrotu do szkoły. Na Ukrainie, w Syrii, w  krajach afrykańskich trwają walki zbrojne i dzieci zamiast zdobywać wiedzę muszą walczyć o przeżycie” – powiedziała Maria Cisowska.  Na zakończenie  swojego przemówienia pani dyrektor życzyła wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów, a także zdrowia    i wielu radości w bieżącym roku szkolnym.
Najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości   i wyrozumiałości złożyli uczniom i nauczycielom Z. Heydrych oraz E. Szatkowska.
Po części oficjalnej przyszła pora na ślubowanie 25 uczniów I klasy Gimnazjum. Dyrektor Zespołu Szkół w asyście wychowawczyni Doroty Mąderek odebrała  ślubowanie pierwszoklasistów, a następnie historycznym ołówkiem przyjęła ich do braci uczniowskiej Gimnazjum.
Na zakończenie akademii uczniowie klasy I Gimnazjum przedstawili program artystyczny gdzie obok wspomnień z wakacji przypomnieli uczestnikom spotkania o 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas programu minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich poległych i walczących w czasie II wojny.
Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego młodzież udała się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami, a goście na kawę i wyborne ciasto.

Rok szkolny 2016/2017 czas zacząć !


>>> GALERIA <<<Inauguracja roku szkolnego 2015/2016
Parkowo,  01 września 2015 roku

POCZĄTEK  „REJSU PO OCEANIE WIEDZY”

    1 września to data niezwykle ważna dla setek tysięcy dzieci i młodzieży. Jak co roku data ta oznacza koniec wakacji i rozpoczęcie nauki.  W Parkowie jak zwykle dzieci i młodzież Zespołu Szkół rozpoczęli ten dzień od uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księdza Jana Andrzejewskiego i księdza Wojciecha Rena.
Po mszy świętej wszyscy udali się do szkoły. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 dokonała p. dyrektor Maria Cisowska, która na początku  serdecznie powitała wszystkich gości, rodziców, pedagogów i uczniów, a szczególnie gorąco uczniów i rodziców klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili rozpoczęcie roku szkolnego w Parkowie znaleźli się: ks. Jan Andrzejewski, ks. Wojciech Ren, sołtys Kaziopola i Grudnej Błażej Boks oraz przedstawiciele Rady Rodziców.                          
Pani dyrektor w swoim przemówieniu szczególnie podkreśliła, że szkoła to nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również rodzice oraz dziadkowie „Chciałabym, byście byli częstymi gośćmi, aktywnie uczestniczyli w edukacji Waszych pociech. Pamiętajcie, że szkoła nie istnieje dla samej siebie – ona stoi tu dla Was i – przede wszystkim – Waszych dzieci”
Huk spadających bomb oraz warkot samolotów przypomniał, że 1 września to tragiczna rocznica wybuchu II wojny światowej. O 76 rocznicy wybuchu wojny krótko przypomniał historyk Krzysztof Działo, a następnie wszyscy uczcili pamięć zabitych i zamordowanych w latach 1939-1945 blisko 6 mln Polaków i 55 mln ludzi na całym świecie minutą ciszy.
Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Gimnazjum. Do braci gimnazjalnej historycznym ołówkiem przyjęła uczniów dyrektor Maria Cisowska w asyście wychowawców klas pierwszych. Każdy uczeń otrzymał akt pasowania, bilet na „rejs specjalny po oceanie wiedzy” oraz słodką niespodziankę – tabliczkę czekolady.
Po pasowaniu gimnazjalni pierwszoklasiści  mogli zaprezentować swoje zdolności wokalne prezentując w brawurowy sposób krótki program artystyczny. Znane melodie oparte na nowych tekstach wciągnęły do zabawy prawie wszystkich, a zarazem pokazały olbrzymi potencjał młodych artystów.  
Po uroczystości odbyło się spotkanie wychowawców z uczniami w salach lekcyjnych, a goście udali się na kawę i pyszne słodkości.
Inauguracja roku szkolnego 2014/2015
Parkowo,  01 września 2014 roku

„NAJWAŻNIEJSZY JEST POCZĄTEK…”

 

Pierwszego września, jak w tysiącach szkół w całej Polsce, również w Parkowie zabrzmiał pierwszy dzwonek obwieszczający początek nowego roku szkolnego.
Jak zwykle dzieci i młodzież Zespołu Szkół spotkali się najpierw w kościele  na mszy św. celebrowanej przez miejscowego proboszcza
Po przejściu do szkoły uczniów i gości powitała – szczególnie gorąco 42 pierwszoklasistów- dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Parkowie uświetnili swoją obecnością: radni Rady Miejskiej Adam Jóźwiak i Adam Nadolny, ks. Jan Andrzejewski,   ks. Wojciech Ren, prezes Stowarzyszenia Parkowianka Ewa Szatkowska, przedstawiciele Rady Rodziców. Witając wszystkich Maria Cisowska nawiązała do myśli platońskiej „najważniejszy w każdym działaniu jest początek” zachęcając w ten sposób uczniów do pracy już od pierwszego dnia. Dyrektor Cisowska wspomniała o priorytetach MEN na bieżący rok: wspieranie rozwoju dziecka na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych, profilaktyka agresji i przemocy w szkołach, edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych, Rok Szkoły Zawodowców (szkolnictwo zawodowe).   W związku ze zbliżającym się remontem sali gimnastycznej pani dyrektor podziękowała burmistrzowi i radnym Rady Miejskiej za środki na odnowienie Sali.
Jak najlepszych  wyników zarówno w nauce jak i sporcie życzyli uczniom Adam Nadolny i Ewa Szatkowska.
Kolejną – niezwykle ważną -  częścią uroczystości było ślubowanie oraz pasowanie uczniów klasy pierwszej Gimnazjum. Każdy uczeń był pasowany przez dyrektor Cisowską „historycznym” bo już  36-letnim ołówkiem, a następnie otrzymywał akt pasowania na ucznia oraz z rąk wychowawczyni Marzeny Działo słodki upominek.
Na zakończenie akademii głos zabrała młodzież klas I Gimnazjum przedstawiając program przygotowany przez Marzenę i Krzysztofa Działo. Obok wspomnień z wakacji przypomnieli uczestnikom spotkania o 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 70 rocznicy powstania warszawskiego. Podczas programu minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich poległych i walczących w czasie II wojny.
Krótkie spotkanie z wychowawcami w klasie oraz kawa i słodki poczęstunek gości i grona pedagogicznego zakończyły ten pierwszy dzień nowego roku szkolnego.

Inauguracja roku szkolnego 2013/2014
Parkowo, 02.09.2013 r.
„Prawdziwie wielki jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć”
Jan Paweł II

WITAJ SZKOŁO!

    279 uczniów Zespołu Szkół w Parkowie powitało 2 września  nowy rok szkolny. Szczególnie ten dzień przeżywały dzieci z oddziału przedszkolnego, którzy po raz pierwszy z rodzicami przekraczali progi szkoły w Parkowie. Ten uroczysty dzień tradycyjnie już rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. proboszcza Jana Andrzejewskiego w kościele pw.  NMP Królowej Świata i św. Małgorzaty.  Po przejściu do szkoły  goście, nauczyciele i uczniowie zgromadzili się na sali gimnastycznej. Wśród gości przybyłych na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego znaleźli się:  dyrektor ZEAPO Wiktor  Jaworski, ksiądz Jan Andrzejewski,  prezes Stowarzyszenia Parkowianka Ewa Szatkowska, przedstawiciele  Rady Rodziców:  Beata Lembicz,   Róża Pacholska, Agnieszka Kędziora,  emerytowana nauczycielka  naszej szkoły Irena Nowak oraz rodzice.

    Pani dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła rolę rodziców w procesie pedagogizacji  „Bez Was żadna szkoła nie mogłaby funkcjonować normalnie. Mama, tata, dziadkowie-każdy  z opiekunów, który włącza się w proces edukacji młodego człowieka, to nie tylko dodatkowe wsparcie dla nauczycieli. To przede wszystkim osoba pokazująca swoją miłość i troskę   w najlepszy ze sposobów – poprzez bezpośrednią pracę i pomoc w nauce swojej pociechy”.     
    Uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi  pani dyrektor życzyła samych sukcesów, aby w czerwcu mieli satysfakcję z dobrze przepracowanego roku szkolnego.
    Bardzo gorąco dyrektor Zespołu Szkół oraz uczniowie powitali nowych nauczycieli: Magdalenę Walenciak, Justynę Bogacz-Mirek oraz Krzysztofa Fudzińskiego.     
    Występujący w imieniu burmistrza Rogoźna dyrektor ZEAPO  Wojciech  Jaworski  życzył pracownikom szkoły oraz uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym oraz wręczył  akty mianowania dwóm nauczycielkom parkowskiej szkoły: Ewelinie Baranowskiej i Kamili Dominiak.
    O przypadającej 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej mówił historyk Krzysztof Działo podkreślając, że „heroizm żołnierzy Września, bohaterstwo powstańców warszawskich, przelana na wszystkich frontach świata krew polskich żołnierzy nie poszły na marne. Z ich męstwa i umiłowania wolności, najwyższej próby patriotyzmu czerpały i czerpią następne pokolenia”.  Wszyscy zebrani uczcili pamięć pomordowanych podczas II wojny minutą ciszy, a delegacja uczniów złożyła pod postumentem W. Peniera – byłego kierownika szkoły  w Parkowie, zamordowanego podczas wojny – wiązankę kwiatów i zapaliła symboliczny znicz.  W szkole w Parkowie nie zapomniano również  o przypadającej rocznicy śmierci barona Pierre de Coubertina – twórcy nowożytnej pedagogiki olimpijskiej i ruchu olimpijskiego.        
    Po części oficjalnej przyszła pora na ślubowanie 19 uczniów I klasy Gimnazjum. Dyrektor Zespołu Szkół w asyście wychowawczyni Doroty Mąderek odebrała  ślubowanie pierwszoklasistów, a następnie historycznym ołówkiem przyjęła ich do braci uczniowskiej Gimnazjum. Jeszcze tylko kilka wesołych piosenek o szkole, spotkanie z wychowawcami i nowy rok szkolny Anno Domini 2013/2014 stał się faktem.

Inauguracja roku szkolnego 2012/2013
"Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

Radosna inauguracja!

Ponad 300 osób:  uczniów, rodziców, nauczycieli i gości zgromadziło się o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Parkowie, aby  powitać nowy rok szkolny 2012/2013. Roześmiane miny uczniów znakomicie korespondowały z dekoracją sali:  uśmiechniętym od ucha do ucha słońcem oraz mottem Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

Uroczystą inaugurację w szkole poprzedziła tradycyjnie msza święta w kościele pw. NMP Królowej Świata odprawiona przez księdza proboszcza Jana Andrzejewskiego. Podczas mszy ksiądz J. Andrzejewski poświęcił tornistry uczniom klas pierwszych.

Dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się: burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, księża Jan Andrzejewski i Wojciech Ren, prezes Stowarzyszenia „Parkowianka” Ewa Szatkowska, przedstawiciele Rady Rodziców Zenon Mielke, Beata Lembicz, Agnieszka Kędziora oraz rodzice uczniów,  podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w organizacji nadchodzącego roku szkolnego. W swoim przemówieniu pani dyrektor w związku  z trwającym rokiem „korczakowskim” przypomniała postać niezwykle ważną dla wszystkich dzieci: Janusza Korczaka. Maria Cisowska przypominając jego postać podkreśliła, że praca „uśmiechniętego doktora” powinna być przykładem dla wszystkich ludzi pracujących z dziećmi. Na zakończenie wystąpienia wszyscy obecni minutą ciszy uczcili pamięć osób pomordowanych w czasie II wojny światowej.

Po pani dyrektor głos zabrali: burmistrz B. Janus, E. Szatkowska w imieniu sołtys Parkowa Justyny Bartol-Baszczyńskiej, Z. Mielke i ks. J. Andrzejewski. Wszyscy życzyli pani dyrektor, nauczycielom i uczniom aby nadchodzący rok szkolny był dla nich pełen radości oraz by na koniec czerwca cieszyli się z jak najlepszych wyników swej pracy.

Kolejnym punktem programu było złożenie ślubowania i pasowanie na uczniów klas pierwszych Gimnazjum w Parkowie. Rotę ślubowania odczytała wicedyrektor Zespołu Szkół Danuta Talar-Soloch, a aktu pasowania dokonała historycznym (ponad trzydziestoletnim) ołówkiem dyrektor Maria Cisowska w asyście burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa oraz wychowawców klas pierwszych: Szymona Wojciechowskiego i Krzysztofa Działo. Obok aktu pasowania każdy  z „pierwszaków” otrzymał słodki upominek w postaci czekolady.

W związku z tym, że szkoła w Parkowie jest szkołą sportową słynącą z propagowania olimpizmu nie mogło zabraknąć wspomnienia o zmarłym 75 lat temu twórcy nowożytnej myśli olimpijskiej baronie Pierre de Coubertin. Wspominając postać Coubertina opiekun Klubu Olimpijczyka K. Działo przypomniał na przykładzie zakończonych niedawno  IO oraz trwających właśnie igrzysk paraolimpijskich w Londynie najważniejsze wartości olimpijskie.

Krótka, dowcipna część artystyczna w wykonaniu uczniów I klas Gimnazjum przypomniała, że czas wakacji już się skończył i trzeba zabrać się do solidnej pracy.

Jeszcze tylko spotkanie z wychowawcami, kawa dla gości i Grona Pedagogicznego i… kolejny rok szkolny się rozpoczął.


Inauguracja roku szkolnego 2011/2012

                                        "Zrób pierwszy krok z wiarą. Nie musisz widzieć całej drogi.

                        Po prostu zrób pierwszy krok."

 

                                    Martin Luther King

Pierwszy krok…

1 września – to data zarazem radosna i smutna dla tysięcy dzieci i młodzieży w całej Polsce. Smutna – bo kończą się wakacje, a radosna – z powodu spotkania z przyjaciółmi i ulubionymi nauczycielami. Również w Parkowie  o godzinie 8.00 spotkała się społeczność uczniowska w kościele p.w. NMP Królowej Świata inaugurując w ten sposób rok szkolny 2011/2012.
    Po mszy św. uczniowie, rodzice, nauczyciele i goście spotkali się w sali gimnastycznej. Wszystkich przybyłych powitała pani dyrektor Maria Cisowska podkreślając, że szkoła to nie tylko mury. Żeby szkoła mogła funkcjonować normalnie potrzeba jest wysiłku i pracy wszystkich: uczniów, nauczycieli, personelu administracyjno-gospodarczego oraz rodziców. Bez ich zaangażowania żaden proces dydaktyczno-wychowawczy nie ma szans powodzenia.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: zastępca Burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski, ks. Jan Andrzejewski, ks. Wojciech Ren,  członek Rady Sołeckiej wsi Parkowo  i Józefinowo  Michał Lis  oraz  przewodniczący Rady Rodziców Zenon Mielke.  
   Dzień 1 września jest szczególny zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczynają kolejne etapy: dla oddziału przedszkolnego (28 uczniów), pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej (20 uczniów) oraz uczniów klas pierwszych Gimnazjum (39 uczniów). Ci ostatni zostali pasowani  przez  p. dyrektor i przyjęci do braci uczniowskiej parkowskiej Alma Mater.
     Z zaproszonych gości głos zabrali zastępca burmistrza p. Krzysztof Ostrowski oraz   ks. Jan Andrzejewski.  Krzysztof Ostrowski w imieniu burmistrza wręczył  p. Marii Cisowskiej nominację na dyrektora na kolejne 5 lat. Podkreślił również wysokie wyniki gimnazjalistów z Parkowa (najlepsze w powiecie) i życzył aby następcy poszli w ich ślady. Życzenia owocnego roku szkolnego złożył również  ks. Jan Andrzejewski.

       Krótka część artystyczna oraz spotkanie przy kawie zakończyło ten uroczysty dzień. Od dziś rozpoczyna się czas ciężkiej pracy, aby za dziesięć miesięcy zebrać jak najlepsze plony – wzorowe świadectwa.

Inauguracja roku szkolnego 2010/2011

Jedni z westchnieniem żalu za wakacjami, drudzy z radością, że wracają  do szkoły. Tak uczniowie Zespołu Szkół w Parkowie witali nowy rok szkolny.
    Uroczystości powitalne w szkole poprzedziła msza święta sprawowana przez księdza Jana Andrzejewskiego, na której tradycyjnie ksiądz poświęcił tornistry uczniom klasy pierwszej.
    Po przejściu do sali gimnastycznej Zespołu Szkół uczniów, rodziców, nauczycieli oraz gości powitała pani dyrektor Maria Cisowska.   Gośćmi uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego  byli: radni Rady Miejskiej Wanda Wiśniewska  i Jarosław Witt, sołtys wsi Parkowo i Józefinowo Józef Szmania, przedstawiciele Rady Rodziców Zenon Mielke, Lucyna Leśnicka oraz Anna Gajer.
    Szczególnie gorąco pani dyrektor Maria Cisowska powitała uczniów oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, którzy po raz pierwszy, podekscytowani i ciekawi przekroczyli progi szkoły.
    25 uczniów pod opieką pani Katarzyny Mumot rozpoczęło naukę  w nowopowstałym oddziale przedszkolnym.
    W swoim przemówieniu p. dyrektor podkreśliła że tylko wspólna praca, wspólne działanie uczniów, nauczycieli i rodziców może przynieść wymierne efekty dydaktyczno – wychowawcze .
    W imieniu burmistrza życzenia sukcesów oraz samych słonecznych dni złożył radny Rady Miejskiej Jarosław Witt. Do tych życzeń dołączył się przewodniczący Rady Rodziców pan Zenon Mielke.
  Pasowanie na uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i klas pierwszych Gimnazjum to kolejna część uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Pani dyrektor  w asyście wychowawczyni  klasy pierwszej p. Aliny Jarzembowskiej „historycznym” (liczącym już 32 lata) ołówkiem pasowała 28 siedmiolatków na uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie. Każdy „pierwszak” otrzymał pamiątkowy dyplom oraz  tabliczkę czekolady. Podobnie p. dyrektor z pomocą p. Doroty Mąderek i p. Izabeli Węgrzak (wychowawczynie) pasowała uczniów klas pierwszych Gimnazjum.
    Społeczność Zespołu Szkół w Parkowie nie zapomina o najważniejszych wydarzeniach z naszej historii. Podobnie było i w tym roku. Najpierw p. dyrektor poprosiła o uczczenie ofiar II wojny światowej minutą ciszy,  a następnie p. K. Działo w krótkich słowach przypomniał wielkie wydarzenia z historii Polski związane z sierpniem i wrześniem:


·  zwycięstwo nad wojskami sowieckimi w 1920 roku;

·   powstanie i znaczenie NSZZ „Solidarność”;

·  powstanie warszawskie;

·   wybuch II wojny światowej;

· rocznicę napaści wojsk sowieckich na Polskę.

Podsumowaniem tego było przedstawienie „Polska była pierwsza” gdzie uczniowie Gimnazjum opowiedzieli o kulisach wybuchu II wojny światowe. Szczególnie wzruszające było wykonanie przez W. Lewandowską i P. Łączak piosenki Czerwonych Gitar  „Biały Krzyż”  z białymi krzyżami w tle.
    Na zakończenie uroczystości oficjalnych p. dyrektor wraz z p. K. Mumot obdarowały słodkim upominkiem najmłodszych reprezentantów Zespołu Szkół  w Parkowie, czyli dzieci z oddziału przedszkolnego, a uczniowie klas I – III SP przygotowały krótki program artystyczny witający nowy rok szkolny.
    Tradycyjnie też goście i nauczyciele spotkali się na przepysznym cieście i kawie. Spotkanie to zakończyło pierwszy dzień roku szkolnego Anno domini 2010/2011.     


       
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie