logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promująca
zdr
owie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


sko
SZKOLNA 
KASA 
OSZCZĘDNOŚCI
opiekun - mgr Monika Nowak

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI.

 1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 2. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić dowolną kwotę pieniędzy (z wyłączeniem groszy).  
 3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do  u opiekuna SKO.
 4. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.
 5. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 6. Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Bank PKO w Rogoźnie.
 7. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).
 8. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
 9. Dyrektor szkoły ma prawo do:
 • kontroli stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
 • kontroli kart wpłat i wypłat poszczególnych klas.

Parkowo, 10 grudnia  2015 roku

PIERWSZAKI W SKO

Od kilku już lat nasza szkoła uczestniczy w akcji „Dziś oszczędzam W SKO, jutro w Banku Spółdzielczym”. Celem akcji jest popularyzacja praktyki oszczędzania wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zgodnie z tradycją  uczniowie klas pierwszych zostali członkami Szkolnej Kasy Oszczędności. Nasza szkolna kasa działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Rogoźnie. Aby zachęcić pierwszaków do oszczędzania Bank Spółdzielczy wraz z pięknymi książeczkami „przelał”  na ich konto pierwszą wpłatę w wysokości 10 zł.  Uczniowie klas pierwszych zostając członkami Szkolnej Kasy Oszczędności , podobnie jak ich starsi koledzy, będą uczyć się oszczędzania i poznawać wartość pieniądza.


Parkowo, 26 października 2015 roku

Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności jak co roku zgłosiła swój udział w ogólnopolskim konkursie pt. „SKO w SGB’ 2015 r." W ramach tego organizowane są w szkole konkursy,  głównie plastyczne propagujące systematyczne oszczędzanie pieniędzy przez uczniów. Wybieramy również „Mistrza Oszczędności”. Tytuł ten zdobywa uczeń,  który uzbiera najwyższą kwotę pieniędzy na swym koncie.


Parkowo, 24 października 2015 roku

UWAGA!!!   KONKURS  SKO!!!

Zapraszam uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej do udziału w konkursie plastycznym  pt : „Pieniądze nie liście nie spadają z drzewa” organizowanym przez SKO. Prace w formacie A4 w formie wydzieranki lub wyklejanki należy przynieść do biblioteki szkolnej do 09 listopada 2015r.

Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody.

Parkowo, 22 czerwca 2014 roku

Konkurs Szkolnej Kasy Oszczędności

W ramach działalności SKO ogłoszono konkurs plastyczny dla uczniów naszej szkoły. Mieli oni stworzyć plakat reklamujący Szkolną Kasę Oszczędności w Zespole Szkół w Parkowie.
Konkurs rozstrzygnięto 25 października, a jego wyniki przedstawiono podczas apelu szkolnego.Komisja składająca sie z nauczycieli naszej szkoły postanowiła przyznać cztery równorzędne wyróżnienia. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy natomiast dyplomy i drobne upominki.

>>> GALERIA <<<Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystośc
i

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie