logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promujaca Zdrowie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


SALA TRADYCJI 

w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie

       Czując się spadkobiercami naszego patrona z inicjatywy dyrektora szkoły p. Marii Cisowskiej oraz nauczyciela historii Krzysztofa Działo została otwarta w szkole Sala Tradycji Józefa Wybickiego i Mazurka  Dąbrowskiego.

      Otwarcie sali nastąpiło w dzień urodzin naszego patrona tj. 29 września 2005 r.  Specjalnymi gośćmi podczas uroczystości otwarcia byli: starosta powiatu p. Antoni Żuromski,  z-ca burmistrza gminy Rogoźno p. Krzysztof Głów, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego pp. Zenon Jasiński i Sławomir Kończak.

        W części oficjalnej p. dyrektor oraz występujący po niej goście podkreślali ideały i wzorce osobowe, jakie starał się wpoić współczesnym i potomnym Wybicki oraz rolę i znaczenie Mazurka Dąbrowskiego. Zaproszeni goście wspaniałymi darami wsparli naszą inicjatywę. Otrzymaliśmy m.in. akwarelę przedstawiającą pałac w Margoninie, portret J. Wybickiego, płaskorzeźbę - herb Rogoźna oraz wiele innych równie ciekawych  pamiątek.                                                                                                   

        Po   części  oficjalnej   głos    zabrała     młodzież,    która    w  krótkim przedstawieniu   pokazała wydarzenia z lipca  1797 roku w  Reggio Emillia, gdzie Józef Wybicki napisał Mazurka Dąbrowskiego.

        Najważniejszą - częścią uroczystości było otwarcie Sali Tradycji, którego dokonali wspólnie   z panią dyrektor Marią Cisowską starosta powiatu Antoni Żuromski oraz z-ca burmistrza Krzysztof Głów. Po poświęceniu Sali przez ks. proboszcza Zbigniewa Szyka, goście przystąpili do zwiedzania wystawy. Na wystawie zaprezentowaliśmy przede wszystkim pamiątki po naszym patronie oraz materiały poświęcone Mazurkowi Dąbrowskiego. Dużą część wystawy zajęły kroniki szkolne (z najstarszą kroniką szkoły w Jaraczu z XIX wieku) oraz eksponaty  po najsłynniejszym Parkowianinie – Jędrzeju Dalekim.
        Dużym zainteresowaniem cieszą się również Biblia z 1867 roku, księga z wpisami posłów Sejmu Ustawodawczego z 1919 roku, wystawa poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu oraz zbiór repliki banknotów polskich od XVIII do XX wieku.
        Salę Tradycji odwiedzają wszyscy zaproszeni goście Zespołu Szkół w Parkowie, m.in.: gościem Sali Tradycji był biskup archidiecezji gnieźnieńskiej  Wojciech Polak

Mamy nadzieję, że Sala Tradycji służy nie tylko uczniom, ale całej parkowskiej społeczności.


a b

Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie