logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promujaca Zdrowie
Archiwumoke


CKE

Sprzątanie
Świata

Dzieci dla Ziemi Dyskoteka
         Żaków 
     
 
Dzień
spódniczki

 Światowy Dzień
    Pluszowego Misia         i Pierniczka   
  
Andrzejki     
Bal
Karnawałowy
   WOŚP     WALENTYNKI GÓRA GROSZA Wybory do Samorzadu Uczniowskiego

SAMORZĄD  UCZNIOWSKIOpiekun Samorządu Uczniowskiego - mgr Agnieszka Maria Jaworska


Przewodniczący:          Marek Babicz

Z- ca przewodniczącego:      Dominik Lembicz

Skarbnik:                                      Katarzyna Szmania

Sekretarz:                                    Oliwia Szymczak

Komisja rewizyjna:                 Dominik lembicz, Julia Malinowska, Oliwia Szymczak
 

Sekcja ds. kontaktów z  dyrektorem:              Katarzyna Szmania,  Jakub Baranowski

Sekcja ds. kontaktów z nauczycielami:          Daria Olech,  Jan Warzocha

Sekcja  informacyjna:                                             Kacper Kęsy, Krzysztof Malinowski


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JÓZEFA WYBICKIEGO
 W PARKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 
WRZESIEŃ
1.      Wybór Zarządu i przydzielenie funkcji poszczególnym  jego członkom.
2.      Podjęcie współpracy z organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz dzieci i potrzebujących.
3.      Zorganizowanie dyżurów w czasie przerw i akcji „ Szczęśliwy numerek”.
4.      Ustalenie harmonogramu dyskotek.
5.      Współorganizowanie akcji „ Sprzątanie  Świata”
6.      Dzień Chłopca.
7.      Święto Pieczonego Ziemniaka
          
PAŹDZIERNIK
1.      Dzień Nauczyciela – przygotowanie uroczystości.
2.      Ogłoszenie akcji charytatywnych.
3.      Współpraca ze szkolnym Kołem Wolontariatu.
4.      Porządkowanie grobów na pobliskim cmentarzu.
5.      „ Dzień spódniczki” ( 30 października”).
          
LISTOPAD
1.      Udział w szkolnych i  gminnych obchodach ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.
2.      Zapalenie zniczy na grobach pracowników szkoły.
3.      Dzień Postaci z Bajek ( 5 listopada) dla kl. I - III.
4.      „ Światowy Dzień Pierniczka” ( 23 listopada”).
5.      „ Światowy Dzień Pluszowego Misia”(25 listopada)
6.      Zabawa andrzejkowa „Wieczór wróżb”.
 
 GRUDZIEŃ
1.      Ogłoszenie konkursu „ List do Świętego Mikołaja”.
2.      Mikołajki szkolne.
3.      Przygotowanie szkolnego spotkania opłatkowego.
4.      Z  kolędą w  hospicjum w Wągrowcu i WTZ.
5.      Współorganizacja Wieczornicy Powstańczej.
6.      Jarmark Bożonarodzeniowy.
 STYCZEŃ
1.        Pomoc w organizacji Dnia Babci i Dziadka.
2.         Bal karnawałowy.
LUTY
1.       Walentynki –  poczta walentynkowa.
2.       Dyskoteka dla zakochanych .
3.      „ Góra Grosza”.
          
MARZEC
1.      Dzień Krawata i Muszki ( 4 marca ).
2.      Organizacja „ŚWIĘTA SZKOŁY’.
3.      Dzień Kobiet.
4.      Przygotowanie Dnia Samorządności.
          
 KWIECIEŃ
1.      Współorganizacja „Dnia Zdrowia”.
2.      Włączenie się do akcji „Gorączka Złota”.
3.      Podarki od „ Zajączka”.
          
MAJ
1.      Gminne i szkolne obchody Dnia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2.      Rozpoczęcie kampanii wyborczej do SU.
3.      Współorganizacja Memoriału im. Krystyny Baszczyńskiej.
4.      Współorganizacja Integracyjnego Dnia Olimpijczyka.
5.      Współorganizacja Dnia Europejskiego.
         
 CZERWIEC
1.      Festyn rodzinny.
2.      Wybory do SU.
3.      Współorganizacja Dnia Sportu i Dnia Dziecka.
4.      Pochód na Dni Przemysła II.
5.      Podsumowanie pracy za bieżący rok szkolny.

Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie