logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


ŚWIĘTO SZKOŁY  2018
Parkowo, 09 marca 2018 roku

ŚWIĘTO PATRONA

„ Będąc światłymi jaśniej interes kraju obaczycie,
                                                                                       a zachęceni do patriotyzmu nigdy się wasz duch nie zniży,
 ani gwałtu nie zlęknie”
Józef Wybicki

Szkoła to miejsce, w którym zdobywamy wiedzę, nabywamy ważnych umiejętności, ale też w szkole uczymy się tego, jak żyć, w jaki sposób pielęgnować wartości, które są najważniejsze, takie jak: patriotyzm, honor, poszanowanie godności, tolerancja, wrażliwość na cudzą krzywdę i inne. Do tego potrzebne są nam wzorce osobowe. Dla nas takim wzorem postępowania jest nasz patron Józef Wybicki. Wiedza o wybitnej postaci, znajomość jej losów i dokonań  - rodzi szacunek do patrona, szacunek  do szkoły noszącej  jego imię, a poprzez  to,  szacunek  do wiedzy i nauki. .Stąd też tak bardzo ważnym wydarzeniem w naszej szkole jest Święto Szkoły, Dzień Patrona. Dziewiątego marca naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, radni Rady Miejskiej Adam Nadolny i Bartosz Perlicjan, ksiądz Jan Andrzejewski oraz ksiądz Wojciech Ren. Dyrektor szkoły Małgorzata Cyranek witając wszystkich przybyłych na uroczystość gości, nauczycieli i uczniów podkreśliła rolę patrona szkoły w budowaniu i kultywowaniu tradycji. „ Kim był Wybicki dla swojej epoki niech najlepiej świadczy tekst, jaki ukazał się po jego śmierci, 23 marca 1822 roku na łamach „Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego”: „Święty cieniu, odbierz żal i hołd należny. Będziesz nam zawsze przytomnym, trzymając czystą i chlubną kartę życia Twojego, będziesz zawsze wśród nas -  dla dobrych ożywicielem cnót starożytnych Polaków, dla złych – pogromcą”.  Podczas święta nie zapomniano również o zmarłych pracownikach szkoły. Delegacja uczniów pod opieką opiekuna samorządu złożyła znicze pamięci u stóp postumentu naszego patrona, przed tablicą pamięci poświęconą dyrektorom: Stanisławowi Polczyńskiemu oraz Władysławowi Penier, a także na grobach dyrektorów i pracowników szkoły na cmentarzu. Podziękowania za trud wychowania oraz życzenia dalszej owocnej pracy zarówno wychowawczej jak i dydaktycznej złożyli społeczności parkowskiej zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska oraz ksiądz Jan Andrzejewski.

O możliwości popełniania błędów oraz wyciągania z nich lekcji na przyszłość na przykładzie życia Józefa Wybickiego mówił uczniom historyk Krzysztof Działo.

A potem przyszedł czas na część „konkursową” uroczystości. Nad prawidłowym przebiegiem konkursów czuwała komisja w składzie: dyrektor Małgorzata Cyranek, zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, radny Rady Miejskiej Bartosz Perlicjan oraz vicedyrektor Danuta Talar-Soloch. Jako pierwsi „do boju” przystąpili uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej. Ich zadaniem było ułożenie puzzli z rozsypanych słów Mazurka Dąbrowskiego. Najszybciej swoje zadanie wykonała klasa III b.

Uczniowie klas IV - VII SP oraz klas II i III Gimnazjum popisywali się wiedzą na temat swojego patrona. Najpierw we wszystkich klasach odbył się test, którego celem było wyselekcjonowanie najlepszych znawców patrona w poszczególnych oddziałach. W finale konkursu „Jeden z ośmiu” zmierzyli się mistrzowie klas. Po niezwykle wyrównanym konkursie – potrzeba było ponad osiemdziesiąt pytań – zwyciężyła uczennica klasy IV b Izabela Waszkowiak. Gdy komisja liczyła punkty i szykowała dyplomy i nagrody uczniowie poszczególnych klas przypomnieli piosenki z dzieciństwa. Cała sala mogła sobie przypomnieć oraz razem z wykonawcami zaśpiewać, m.in.:  „A ja wolę moją mamę”, „Na wyspach Bergamutach”, „Puszek Okruszek”, „Pieski małe dwa”, „Bo ja mam psa”, „Pszczółka Maja”, „Każdy ma jakiegoś bzika”, „Miała baba koguta”, „Na Wojtusia z popielnika”, „Kaczuszki”, „Ojciec Wirgiliusz”. Nagrody za poszczególne konkursy (sprzęt RTV - słuchawki, głośniczki, myszki komputerowe oraz słodycze dla wszystkich uczniów za wykonanie utworów) wręczali  uczniom zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, radni Rady Miejskiej Adam Nadolny i Bartosz Perlicjan oraz dyrektor  Małgorzata Cyranek.

URODZINY PATRONA 2017
Parkowo, 29 września 2017 roku

„JÓZEF WYBICKI – NASZ PATRON”

Ten rok jest niezwykły jeśli chodzi o postać Józefa Wybickiego: dwustu siedemdziesiąta rocznica urodzin, sto dziewięćdziesiąta piąta rocznica śmierci, dziewięćdziesiąta rocznica uznania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” za hymn narodowy. Nasza szkoła przez cały rok organizowała różne imprezy, spotkania, konkursy, lekcje mające na celu przypomnienie postaci jednego z najwybitniejszych Polaków w historii. Na początku września zwyciężczynie eliminacji szkolnych Katarzyna Szmania w kategorii szkoły podstawowej  i Magdalena Pietz z gimnazjum  wzięły udział w II etapie KONKURSU WIEDZY  O GEN. JÓZEFIE RUFINIE WYBICKIM I POLSKICH SYMBOLACH NARODOWYCH zorganizowanym pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Bardzo niewiele, zaledwie jednego punktu zabrakło Kasi aby znaleźć się w wąskim finale.

Dwudziestego dziewiątego września przypadała rocznica – 270 – urodzin naszego Patrona. Dzień wcześniej ponad stu sześćdziesięciu uczniów klas IV – VII SP oraz II i III gimnazjum zmierzyło się w ramach konkursu  „Józef Wybicki – nasz Patron” z testem, który miał stwierdzić jaką wiedzę o swoim patronie posiadają uczniowie szkoły im. Józefa Wybickiego. Trzeba przyznać, że uczniowie parkowskiej szkoły znają nieźle swojego patrona i rywalizacja była niezwykle zacięta. Komisja konkursowa powołana przez wicedyrektor Danutę Talar-Soloch pod przewodnictwem nauczyciela historii Krzysztofa Działo miała ciężki orzech do zgryzienia, aby rozstrzygnąć wyniki konkursu. Do wyłonienia zwycięzców potrzebne były aż trzy dogrywki. Ostatecznie okazało się, że w kategorii klas IV –VI SP zwyciężyła Marta Szacik z VI klasy przed Katarzyną Szmanią z V b i Marcelem Kędziorą z IV a. W gimnazjum (plus klasa VII SP) triumfowały uczennice klasy III: Magdalena Pietz, Julia Szacik i Izabela Kukla. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców wręczyła pani wicedyrektor na uroczystym apelu, który odbył się w rocznicę urodzin patrona, 29 września. Podczas apelu opiekun Sali Tradycji Józefa Wybickiego i Mazurka Dąbrowskiego Krzysztof Działo podkreślił obok wielu zalet i zdolności Wybickiego szczególnie jego niezwykły nawet na tamte czasy patriotyzm -  „Józef Wybicki całe życie poświęcił ojczyźnie poświęcając jej całe swoje życie nic w zamian nie żądając. Kiedy Napoleon Bonaparte za zasługi dla Księstwa Warszawskiego i dla Francuzów chciał go wynagrodzić, ten stwierdził, że czynił to nie dla zasług, nie dla złota, ale dla ojczyzny  i nie przyjął  proponowanych mu dóbr państwowych”.

>>> GALERIA <<<


URODZINY PATRONA 2016
Parkowo, 30 września 2016 roku

ZNANY I NIEZNANY PATRON

 

      Dwudziestego dziewiątego września 1747 roku w Będominie urodził się jeden z najwybitniejszych przedstawicieli czasów polskiego Oświecenia – człowiek, który „żył, pracował, myślał i tworzył z myślą o Polsce” – Józef Rufin Wybicki herbu Rogala. Pisarz i polityk, autor słów polskiego hymnu narodowego – Mazurka Dąbrowskiego, senator-wojewoda Księstwa Warszawskiego od 1807 roku, senator-wojewoda Królestwa Polskiego od 1815, prezes Sądu Najwyższego Królestwa Polskiego w latach 1817–1820, odznaczony Orderem Orła Białego (1807), Orderem Świętego Stanisława (1793), Złotym Krzyżem Legii Honorowej (1807).

      W 269 rocznicę urodzin patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, w piątek, 30 września w parkowskiej szkole odbył się uroczysty Apel, na początku którego dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska wręczyła dyplomy i nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy o Józefie Wybickim. W kategorii Szkoły Podstawowej największą wiedzą o patronie popisała się uczennica klasy IV b Katarzyna Szmania, drugie miejsce zajęła Julia Mumot z klasy VI, a trzecie Jakub Molski z klasy V. W Gimnazjum zwyciężyła uczennica klasy II b Magdalena Pietz przed ex aequo Joanną Działo i Honoratą Wieczorek z klasy III. Każdy nagrodzony otrzymał piękny dyplom z podobizną patrona oraz pendrive.

      Po wręczeniu nagród głos zabrał nauczyciel historii Krzysztof Działo, który opowiedział o postaci Józefa Wybickiego, jego dokonaniach oraz związkach z Parkowem i okolicami. Opowieść historyka wzbogacił film o patronie oraz pierwsze archiwalne nagranie Mazurka Dąbrowskiego pochodzące z 1901 roku. Krzysztof Działo podkreślił również, że lata  2016 i 2017 są  szczególne, gdyż przypada w nich wiele rocznic związanych z Wybickim: 220 rocznica powstania hymnu (lipiec 1797), 90 rocznica uznania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” za hymn narodowy (1927 rok), 270 rocznica urodzin patrona. To skłoniło społeczność Zespołu Szkół do organizacji wielu imprez i uroczystości mających na celu propagowanie postaci tego wielkiego Polaka. Wśród nich będą m.in.: wizyty w kościele w Wełnie (miejscu ślubu z Esterą Wierusz-Kowalską); uczczenie powstania wielkopolskiego z 1806roku, w którym Wybicki odegrał wraz  Dąbrowskim decydującą rolę; konkurs gminny wiedzy o Wybickim i hymnie; wycieczki tropem patrona do Będomina, Margonina, Gołańczy, Śremu.


ŚWIĘTO  SZKOŁY  2016
Parkowo, 08  marca 2016 roku

„Czyż można narodowi ofiarować większy dar
nad wychowanie i wykształcenie młodzieży?”

 Cyceron

 

„CO NAM ZOSTAŁO Z TYCH LAT”...

         W ubiegłym roku w ramach Święta Szkoły dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół w Parkowie zorganizowali obchody 70-lecia otwarcia szkoły po II wojnie światowej, na którą to uroczystość zaproszeni zostali absolwenci pierwszych roczników lat czterdziestych.  Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Goście bardzo chwalili tę inicjatywę miło wspominając  spotkanie po latach.  Nie mogło więc zabraknąć najstarszych absolwentów podczas tegorocznego Święta Patrona.

            Uroczysty dzień rozpoczął się od spotkania uczniów z wychowawcami. Na tych spotkaniach uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej musieli poskładać puzzle zrobione ze słów hymnu narodowego, a młodzież klas IV – VI SP i I – III Gimnazjum dopasować wydarzenia do dat i fotografii z historii szkoły. Następnie uczniowie i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej mszy świętej rekolekcyjnej celebrowanej przez księdza proboszcza Jana Andrzejewskiego.

Główne uroczystości Święta Szkoły jak zwykle miały miejsce w miejscowej sali gimnastycznej. Akademię otworzyła dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska witając przybyłych gości, a wśród nich: zastępcę burmistrza Renatę Tomaszewską, radnego Rady Miejskiej Zbigniewa Chudzickiego, ks. Jana Andrzejewskiego, ks. Wojciecha Rena, prezesa Stowarzyszenia Parkowianka Ewę Szatkowską, prezesa Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Mariana Winieckiego, prezesa Związku Kombatantów RP i  Byłych  Więźniów Politycznych  w Rogoźnie Stefana Hampla – również absolwenta parkowskiej szkoły,  emerytowanych pracowników szkoły, członków prezydium Rady Rodziców. Wyjątkowo ciepło pani dyrektor powitała wszystkich absolwentów pierwszych roczników z lat powojennych. „Święto szkoły i dzień Patrona Szkoły, to święto wszystkich tych, którzy byli i są z tą szkołą związani. Zarówno pracowników i uczniów, jak i osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do coraz lepszego, efektywniejszego i bezpiecznego funkcjonowania naszej placówki. Chciałabym, aby obchodzone święto było świętem nie szkoły w znaczeniu miejsca, ale przede wszystkim, aby było to święto ludzi. Tych, którzy ją tworzyli, wpływali na jej atmosferę, poświęcali jej swój czas, którzy oddali jej serce i dużą część swojego życia” - powiedziała w swoim wystąpieniu pani dyrektor.

Podczas Święta Szkoły uczniowie klas IV – VI SP i I – III Gimnazjum musieli wykazać się wiedzą z historii szkoły biorąc udział w konkursie „Jeden z siedmiu”. Zwyciężyła reprezentantka klasy I b gimnazjum Zuzanna Krakowiak, przed Cezarym Binkowskim z klasy II Gimnazjum i Patrykiem Sierakowskim z klasy V SP. Komisja konkursowa: Maria Cisowska, Renata Tomaszewska, Józef Leśnicki oraz Katarzyna Lewandowska rozstrzygnęła również konkursy historyczno-plastyczne „Znam hymn narodowy” i „Kalendarium szkoły”. W pierwszym z nich dla klas I – III SP zwyciężyła praca klasy II b przed III a i II a. W kategorii klas IV – VI SP zwyciężyła klasa V przed klasą IV i klasą VI, a w Gimnazjum triumfowała praca klasy I a, przed klasą II i I b.

Po emocjach konkursowych przyszła pora na lżejszą część akademii. W związku z tym, że uroczystość  odbyła się 8 marca, w imieniu mężczyzn życzenia wszystkim dziewczynom i kobietom złożył Krzysztof Działo. Życzeniom towarzyszyła piosenka z repertuaru Jana Kiepury „Brunetki, blondynki” w brawurowym wykonaniu Norberta oraz instrumentalne wykonanie piosenki Steve Wondera „I just called to say I love you” tercetu  w składzie Dominik, Michał i Norbert. Akademię zakończył koncert piosenek Mieczysława Fogga w wykonaniu uczniów Gimnazjum. „Co nam zostało z tych lat”, „Pierwszy siwy włos”, „Ta ostatnia niedziela”, „Jesienne róże”, „Przy kominku”, „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Piosenka o mojej Warszawie”, „Odpowiedź Warszawy”, „Mały, biały domek”, „Tango milonga”, „Już taki jestem zimny drań” oraz  „Pieśń o matce” przeniosły wszystkich  do lat czterdziestych i pięćdziesiątych, a u gości wywołały łzy nostalgii. Młodym  artystom widownia podziękowała burzą braw.
Spotkanie z absolwentami zakończył uroczysty, smaczny obiad podczas którego dalej płynęły wspomnienia z lat szkolnych. Absolwenci już zapowiadali swoje przybycie na kolejne spotkanie, które odbędzie się w marcu 2017 roku.     

>>>  GALERIA <<<Urodziny Patrona 2015

URODZINY PATRONA  

 

            Wrzesień to miesiąc poświęcony w Zespole Szkół w Parkowie patronowi Józefowi Wybickiemu. To w tym miesiącu przypadają urodziny Patrona – 29 września 1747 roku, oraz rocznica ślubu Wybickiego z Esterą Wierusz-Kowalską w kościele w Wełnie (o 235 rocznicy ślubu piszemy w innym miejscu).

Najpierw, aby przybliżyć postać wybitnego Polaka w  klasach IV – VI SP i I – III Gimnazjum szkolny historyk  Krzysztof Działo przeprowadził „barwne” lekcje pokazujące dlaczego Józef Wybicki jest patronem szkoły. Następnie, 2 października uczniowie musieli rozwiązać test poświęcony twórcy Mazurka Dąbrowskiego. I trzeba przyznać, że wyniki pokazały sporą wiedzę parkowskich uczniów o swoim patronie. W klasach IV – VI najlepszy okazał się Jakub Niezborała (max. 18 punktów!). Znakomite wyniki (17 pkt) osiągnęli również: Jakub Baranowski, Ziemowit Krychowski, Martyna Pietz, Zuzanna Krysztofiak, Norbert Piątkowski, Sandra Janowicz, Jolanta Jezierska. Również w Gimnazjum wynik testu pokazał, że gimnazjaliści znają dobrze „jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Oświecenia”. Najwięcej punktów (18 na 20)zdobyli:  Izabela Kukla, Wiktoria Korybalska, Karolina Mizgalska, Karolina Janka i Roksana Majczyk. Dzień poświęcony patronowi zakończył film „Pieśń Legionów – Mazurek Dąbrowskiego”, w którym uczniowie mogli zapoznać się z miejscami pobytu Józefa Wybickiego.


ROCZNICA ŚLUBU JÓZEFA WYBICKIEGO I ESTERY WIERUSZ-KOWALSKIEJ

11 września br. przypadła 235 rocznica ślubu Józefa Wybickiego z Esterą Wierusz-Kowalską, który odbył się w kościele w Wełnie. Józef Wybicki od 31 lat jest patronem Szkoły Podstawowej w Parkowie, a od  9 czerwca 2009 roku również Gimnazjum. Nasz patron  przeszedł do historii jako autor hymnu narodowego. Rzadziej wiemy, iż należał on też do grona najwybitniejszych osobowości swej epoki. Działał jako prawnik, pedagog, polityk. Zajmował się aktywnie działalnością społeczno-polityczną pełniąc funkcję posła i senatora. Był również poetą oraz pisarzem dramatycznym.  Swoją drugą żonę, Esterę Wierusz-Kowalską, Wybicki poznał jako 15-letnią dziewczynę w 1772, kiedy powracając z Wiednia zatrzymał się w majątku Franciszka Rostworowskiego w Wełnie. W majątku Rostworowskich, w którym Estera, siostrzenica pani domu, mieszkała razem z matką, bywał też później, kiedy piastował urząd podwojewodziego poznańskiego, wreszcie w 1780 oświadczył się i został przyjęty. Po raz drugi w swoim życiu Wybicki stanął na ślubnym kobiercu 11 września 1780 w istniejącym w niezmienionej formie do dziś drewnianym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie.  Czując się spadkobiercami naszego patrona nie mogliśmy zapomnieć o tym wydarzeniu.  4 września grupa parkowskich gimnazjalistów pod opieką p. Krzysztofa Działo oraz p. Moniki Nowak udała się do Wełny do kościoła w którym nasz patron wziął ślub. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali historii związku Józefa i Estery jednocześnie podziwiając odnowione obrazy na suficie i ścianach kościoła. Nie dziwota więc, że kościół w Wełnie wzbudza podziw wszystkich, którzy odwiedzają Wełnę. Po wyjściu z kościoła młodzież uprzątnęła skutki wichury zbierając gałęzie z przykościelnego parku, a następnie wróciła do szkoły.

>>> GALERIA <<<

Urodziny Patrona 2014


DUMNI Z PATRONA

W dniu 26 września 2014 r. świętowaliśmy w naszej szkole 267. rocznicę urodzin Wielkiego Polaka – Józefa Wybickiego, twórcy Pieśni Legionów Polskich we Włoszech. Czym się nie zajmował, czego się nie podejmował? Był prawnikiem, posłem na Sejm, konfederatem barskim, dyplomatą, tytularnym generałem - i pisarzem, poetą, dramaturgiem, muzykiem, publicystą, ekonomistą. Uczestniczył w konspiracjach, był pełnomocnikiem rządowym  przy walczących oddziałach po insurekcji warszawskiej, wprowadzał polską administrację na ziemiach odbitych Prusakom. Emigrant polityczny, współtwórca Legionów Polskich, dzielił dolę i niedolę wygnańców. Był senatorem, wojewodą i uciekinierem, za ujęcie którego wyznaczono wysoką cenę. Żył dla ojczyzny i narodu.

Przez ostatnie dni dzieci i młodzież mogła przypomnieć sobie postać patrona podczas niekonwencjonalnych zajęć w formie dramy na lekcjach historii i godzin wychowawczych.

– Nasza szkoła jest miejscem, w którym szczególnie pielęgnuje się tradycje, symbole narodowe, patriotyzm – mówiła do uczniów podczas uroczystego Apelu dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska.   O dumie z takiego Patrona, na przykładzie ostatnich MŚ w siatkówce, gdzie podczas uroczystości otwarcia  62 tysiące ludzi a’capella odśpiewało najważniejszą dla każdego Polaka pieśń wspomniał historyk Krzysztof Działo.

Z okazji rocznicy urodzin Patrona przeprowadzono konkurs wiedzy o Józefie Wybickim. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Wśród uczniów Szkoły Podstawowej największą wiedzą wykazała się Izabela Kukla przed Norbertem Piątkowskim i Kajetanem Kmakiem. Konkurs w Gimnazjum zdominował Dawid Korybalski otrzymując maksymalną liczbę punktów. Drugie miejsce zajęła Danuta Piechowiak, a trzecie Dominik Jęśko.

>>> GALERIA <<<


Dzień Patrona 2014

   JÓZEF WYBICKI – WIELKI PATRIOTA 

9 czerwca br. w naszej szkole obchodzić będziemy 30 rocznicę nadania imienia Józefa Wybickiego Szkole Podstawowej oraz 5 rocznicę nadania imienia Gimnazjum. Już na początku roku szkolnego ustaliliśmy harmonogram działań związanych z tym świętem. Ważnym punktem w nim był Dzień Patrona obchodzony w tym roku 7 marca. Jak wspomniała dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska otwierając uroczystość Święta Szkoły „wszystkie nasze działania są skupione wokół tych najważniejszych dla szkoły uroczystości”. O życiu patrona z podkreśleniem jego bezprzykładnego patriotyzmu i przywiązania do ziemi ojczystej wspomniał historyk Krzysztof Działo. W tym roku głównym punktem Święta Szkoły były konkursy i zabawy poświęcone  J. Wybickiemu.

Klasy gimnazjalne przygotowały scenki z życia patrona:

 •   klasa I – rapowaną historię życia J. Wybickiego,
 •  klasa II a – scenę uratowania generała J. H. Dąbrowskiego przez naszego patrona,
 •  klasa II b – wizytę Wybickiego w Wełnie,
 •   klasa III a – ślub z Esterą Wierusz-Kowalską,
 • klasa III b – najważniejsze chwile z życia.

Komisja w składzie: Monika Nowak, Katarzyna Lewandowska pod przewodnictwem Danuty Talar-Soloch przyznała dyplomy dla wszystkich klas gimnazjum za wspaniałe przedstawienia. Równie trudne zadanie czekało komisję, która musiała rozstrzygnąć konkurs klas I-III SP na najlepszy rysunek przedstawiający scenkę z życia patrona. Zwyciężyła praca Oliwii Gołdyn z klasy III przed Angeliką Pietz oraz Amelką Marcinowską z klasy I a. Specjalne wyróżnienie komisja przyznała Kasi Szmanii z klasy I b.  Trudne zadania poukładania rozsypanego kalendarium czekało uczniów klas IV- VI. Tu najlepsi (najszybsi) okazali się uczniowie klasy VI. Oprócz dyplomów dla zwycięzców każdy uczeń obdarowany został słodkim upominkiem. Godzinna uroczystość minęła niczym z bicza trzasł. Teraz czekamy już z niecierpliwością na 9 czerwca.

Dzień Patrona 2013

PARKOWSKIE ŚWIĘTO SZKOŁY!!!

        Sporo ciekawego działo się 6 marca br. w Zespole Szkół w Parkowie. Powodem tego „zamieszania” było obchodzone w radosny sposób Święto Szkoły.
        Dzieci, młodzież i nauczyciele spotkali się najpierw na mszy świętej celebrowanej przez księdza Jana Andrzejewskiego. Po mszy uśmiechnięci, ale zmarznięci uczniowie wrócili do szkoły gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami na nietypowej lekcji wychowawczej z herbatą i przepysznym drożdżowym plackiem z wiśniami (sponsorem placka była jak zwykle Rada Rodziców). Cóż, do placka nikogo nie trzeba było namawiać!
Kolejnym punktem programu Święta Szkoły było spotkanie na sali gimnastycznej.  Pani dyrektor Maria Cisowska powitała gości przybyłych na szkolne święto, wśród których znaleźli się: zastępca skarbnika Rogoźna Izabela Kaniewska,  ks. Jan Andrzejewski, ks. Wojciech Ren, prezes Stowarzyszenia „Parkowianka”, emerytowana nauczycielka szkoły w Parkowie  Ewa Szatkowska, przewodniczący Rady Rodziców Zenon Mielke,  skarbnik Rady Rodziców Agnieszka Kędziora,  emerytowane nauczycielki szkoły w Parkowie Wanda Wiśniewska i Irena Nowak oraz gość szczególny – Józef Wybicki, w którego postać wcielił się uczeń gimnazjum Seweryn Rozalczyk. 
Pani dyrektor Zespołu Szkół otwierając akademię podkreśliła rolę patrona szkoły jako wzorca osobowego dla młodzieży, a takim wzorem na pewno może być patron parkowskiej szkoły Józef Wybicki - wybitna postać XVIII i XIX-wiecznej Polski, twórca Mazurka Dąbrowskiego, przywódca i organizator  powstania wielkopolskiego 1806 roku, człowiek, który dla ojczyzny gotów oddać był wszystko, nawet życie. 
Po przemówieniu pani dyrektor przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli pod popiersiem patrona kwiaty i znicze.   
Józef Wybicki jest autorem Hymnu , nie mogło więc zabraknąć koncertu nawiązującego do najbardziej popularnych pieśni hymnicznych. Uczennice Gimnazjum wykonały Bogurodzicę, Hymn do miłości Ojczyzny, Boże, coś Polskę, Warszawiankę, Rotę  i Legiony. Wszystko to przeplatane było opowieściami miejscowego historyka Krzysztofa Działo o wykonywanych utworach.    Następnie głos zabrały dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej wspaniale prezentując sześć utworów o treści patriotycznej. Zarówno koncert pieśni hymnicznych jak  i prezentacja utworów patriotycznych zostały bardzo ciepło przyjęte przez widownię.   Na koniec zabawy organizatorzy przygotowali finał konkursu wiedzy o Patronie  pt. „Jeden z dziewięciu”, w którym udział wzięli zwycięzcy eliminacji w klasach IV – VI SP i I – III Gimnazjum. Komisja sędziowska pod egidą dyrektor Marii Cisowskiej miała nie lada orzech do zgryzienia. Po długich bojach – co świadczyło o sporej wiedzy o Józefie Wybickim – zwycięstwo odniósł „szkolny Wybicki”, czyli Seweryn Rozalczyk wyprzedzając Honoratę Wieczorek i Mariannę Piechowiak.  Ale tak naprawdę zwycięzcami byli wszyscy, gdyż zabawa była przednia.  Wiedzy o patronie można im tylko pozazdrościć.                          
Spotkanie z okazji Święta Szkoły minęło tak szybko, że wszyscy opuszczający szkołę czynili to z żalem mając już nadzieję na znakomitą  zabawę  za rok.   Po raz kolejny okazało się, że Święto Szkoły wcale nie musi być pompatyczne i nudne.

Dzień Patrona 2012

RADOSNE ŚWIĘTO SZKOŁY!!!

           Święto szkoły, Dzień Patrona najczęściej kojarzy się z pompatyczną akademią, kilkoma wierszami okraszonymi uroczystymi pieśniami. Że tak być nie musi postarała się o to społeczność Zespołu Szkół w Parkowie.
10 marca minęła 190 rocznica śmierci patrona Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum Józefa Wybickiego. Dzieci, młodzież i nauczyciele spotkali się na mszy świętej celebrowanej przez księdza Jana Andrzejewskiego. Po mszy uśmiechnięci, ale zmarznięci uczniowie ze swoimi opiekunami wrócili do szkoły gdzie czekała ich miła niespodzianka. Rada Rodziców zasponsorowała wszystkim uczniom kilka blach wspaniałego drożdżowego placka. Cóż, placek palce lizać!
    Po słodkim poczęstunku przyszedł czas na spotkanie w Sali gimnastycznej. Rozpoczęła je pani dyrektor witając gości parkowskiego święta. Znaleźli się wśród nich: zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniew Chudzicki,  ks. Jan Andrzejewski, ks. Wojciech Ren, przedstawicielka sołectwa Parkowo, emerytowana nauczycielka szkoły w Parkowie  Ewa Szatkowska, zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Beata Lembicz, skarbnik Rady Rodziców Magdalena Benz, sekretarz Rady Rodziców Agnieszka Kędziora oraz gość szczególny – Józef Wybicki, w którego postać wcielił się uczeń gimnazjum Seweryn Rozalczyk.                                                                                             
    Przedstawiając postać Józefa Wybickiego  pani dyrektor zwróciła szczególną uwagę na rolę jaką pełni w życiu szkoły patron. Pani Maria Cisowska podkreśliła, że w czasach gdy tak trudno o autorytety, patron, jego zaangażowanie w życie społeczne, oddanie sprawie polskiej, patriotyzm może być drogowskazem dla młodych ludzi. A takim wzorcem na pewno może być patron parkowskiej szkoły Józef Wybicki.
Po przemówieniu pani dyrektor przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli pod popiersiem patrona kwiaty i znicze.   
Szkoła w Parkowie jest szkołą sportową, nie mogła więc zapomnieć o wielkich postaciach polskiego sportu, które odeszły od nas w ubiegłym tygodniu: Włodzimierzu Smolarku i Marianie Kuszewskim. Ich pamięć uczniowie uczcili minutą ciszy. Część oficjalną zakończył film przypominający postać patrona i jego największe dzieło Mazurka Dąbrowskiego.
                                                                                                                
    A potem zaczęła się „wielka rywalizacja”, czyli „Szkolne Potyczki”. Konkurencje w jakich wzięli udział uczestnicy potyczek co rusz wywoływały salwy śmiechu: łamańce językowe, jaka to melodia, rozpoznanie sławnych Polaków za pomocą gestów, miasta z legend, itp.
Zarówno uczestnicy jak i publiczność bawili się znakomicie. W kategorii klas I – III SP zwyciężyła klasa II, wśród klas IV – VI klasa IV, a w gimnazjum klasa III. Ale tak naprawdę zwycięzcami byli wszyscy, gdyż zabawa była przednia.            Nagrodę specjalną za znajomość melodii z polskich seriali otrzymał niepełnosprawny uczeń naszej szkoły Marcin Nowak. Na zakończenie komisja wręczyła również nagrody dla zwycięzców konkursu wiedzy o Józefie Wybickim. Wśród uczniów klas IV – VI zwyciężyła Monika Kukla przed Tobiaszem Fundamenskim i Emilią Nowak, a spośród gimnazjalistów najlepszy okazał się „Wybicki”, czyli Seweryn Rozalczyk przed Gawłem Binkowskim i Jagodą Marcinowską. Wiedzy o patronie można im tylko pozazdrościć.                          
    Spotkanie z okazji Święta Szkoły, mimo, że miało miejsce w sobotę minęło tak szybko, że wszyscy opuszczający szkołę czynili to z żalem mając już nadzieję na znakomitą  zabawę  za rok.   


Dzień Patrona 2011

Święto Szkoły w Parkowie


         Ważne święta rodzinne: imieniny, urodziny obchodzimy bardzo uroczyście.  W życiu szkoły taką uroczystością jest Święto Szkoły. W Zespole Szkół  w Parkowie święto obchodziliśmy 11 marca. Dzień ten rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą odprawioną przez  ks. proboszcza Jana Andrzejewskiego oraz ojca Roberta ( w dniach 9-11 marca odbywały się w naszej szkole rekolekcje). Następnie młodzież przeniosła się do szkoły gdzie zostali poczęstowani pysznym ciastem drożdżowym z wiśniami sponsorowanym przez Radę Rodziców.
       Najważniejszym punktem święta Szkoły była uroczysta akademia poświęcona patronowi szkoły Józefowi Wybickiemu (w szkole czuć było obecność Patrona, gdyż na każdym piętrze zawisły tablice z kalendarium z życia Wybickiego).
   Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Cisowska witając przybyłych gości wśród, których znaleźli się: przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, przewodniczący Komisji  Spraw Społecznych Oświaty i Kultury w Radzie Miejskiej Zbigniew Chudzicki, ks. Jan Andrzejewski,  ks. Wojciech Ren, ojciec Robert- rekolekcjonista, członkowie Związku Inwalidów Wojennych RP:  Zofia Kriger i Eugeniusz Byliński, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych  Czesław Dulko, Stefan Hampel   i Zygmunt Kinach, sołtys Józef Szmania, byli pracownicy naszej szkoły: Irena Nowak, Wanda Wiśniewska, Regina Grzebyta, Maria Frankowska, Janina Lis i Jadwiga Krakowiak oraz przedstawiciel Rady Rodziców Lucyna Leśnicka. Gościem specjalnym Święta był Józef Wybicki, w którego postać wcielił się uczeń I klasy Gimnazjum Seweryn Rozalczyk   

        W swoim przemówieniu pani dyrektor przypomniała postać Patrona  oraz podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych pracowników szkoły. Pod popiersiem Józefa Wybickiego młodzież złożyła wiązankę kwiatów.

        Po pani dyrektor głos zabrali nasi goście. I tu spotkała nas bardzo miła niespodzianka. W imieniu Prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych RP pan Eugeniusz Byliński w towarzystwie pp. Cz. Dulki, Z. Kinacha    i S. Hampla odznaczył panią dyrektor Marię Cisowską oraz Krzysztofa Działo srebrną odznaką honorową Związku Inwalidów Wojennych RP za wybitne zasługi dla dobra inwalidów wojennych. W imieniu burmistrza i Rady Miejskiej podziękowali za zaproszenie i życzyli dalszej owocnej pracy pp. Z. Hinz i Z. Chudzicki.  Podobnej treści życzenia złożyli również: ojciec Robert i sołtys  J. Szmania.

           Po dorosłych głos zabrała młodzież przypominając w przedstawieniu zatytułowanym „Muzeum sumień”
(przygotowanym przez pana  Krzysztofa Przybylskiego) czym jest patriotyzm.

        Na zakończenie Święta Szkoły uczniowie poszczególnych oddziałów wzięli udział w konkursach i zabawach, w których głównym bohaterem był Józef Wybicki. Uczniowie klas I-III SP rozwiązywali krzyżówkę z patronem. Po zaciętej rywalizacji pierwsi rozwiązali krzyżówkę uczniowie klasy III. Radość z nagród dla klas  była wręcz entuzjastyczna.               Równie emocjonująca była rywalizacja w klasach IV-VI SP i I-III Gimnazjum. Młodzież uczestniczyła  w konkursie „Jeden z pięciu”, w którym wyłonieni  po teście uczniowie popisywali się wiedzą o patronie. W kategorii klas IV-VI  najlepiej znał Wybickiego Jarosław Uwarow, uczeń klasy VI a,  a wśród gimnazjalistów zwyciężył Michał Ragan, uczeń III klasy.
          Tradycyjnie Święto Szkoły zakończyło wspólne spotkanie nauczycieli  i gości na kawie i przepysznym cieście.


                                 Dzień Patrona 2010
       
 
 „Patron” w szkole

      Dzień 3 marca 2010 roku zapisze się na pewno w umysłach dzieci i młodzieży Zespołu Szkół 
w Parkowie oraz gości zaproszonych w mury tej szkoły.
       Tego dnia odbyła się  uroczystość Dnia Patrona  - Józefa Wybickiego. Święto patrona poprzedzone zostało uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. proboszcza Jana Andrzejewskiego oraz księdza rekolekcjonistę - Jana Kwiatkowskiego.  Msza święta zakończyła również trwające w szkole trzydniowe Rekolekcje Wielkopostne. 
    Spotkanie na sali gimnastycznej otworzyła pani dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska witając wszystkich gości oraz przypominając postać patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wśród powitanych przez panią dyrektor gości byli:

 • Ks. Jan Andrzejewski,
 • Ks. Jan Kwiatkowski,
 • Ks. Wojciech Ren,
 • Radni  Rady Miejskiej : Wanda Wiśniewska i Jarosław Witt,
 • Prezydium Rady Rodziców w osobach:  Zenon Mielke, Lucyna Leśnicka, Anna Gajer,
 •  Zaproszeni emerytowani nauczyciele: Ewa Szatkowska i Irena Nowak.

Pani dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody za przepiękne prace plastyczne wykonane przez uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej (zwyciężyła praca Mikołaja Ślachciaka przed pracą Jędrzeja Ślachciaka i Wojciecha Pacholarza) ukazujące postać Józefa Wybickiego jako wielkiego patrioty. Prace te umieszczone na drabinkach dodawały kolorytu i wpisały się znakomicie w scenografię sali.
    Za zaproszenie w imieniu nieobecnego burmistrza podziękował Radny Rady Miejskiej Jarosław Witt wręczając p. dyrektor wiązankę kwiatów i list gratulacyjny.
    A potem …. Potem wszyscy przenieśli się w wiek XVIII. Przedstawienie „Blaski i nędza życia Józefa Wybickiego” w niezwykle barwny i wzruszający sposób pokazało tragiczne losy wielkiej miłości Józefa Wybickiego i Kunegundy Drwęskiej.
Oświadczyny , konflikt z matką, ślub a na koniec przedwczesna śmierć żony, nienarodzonego dziecka i matki do tego stopnia zaciekawiły i wzruszyły widownię, że w niejednych oczach pojawiły się ślady łez.
        Wspaniała gra wszystkich aktorów (szczególnie słowa dla odtwórców głównych ról Karoliny Cisowskiej i Kamila Andrzejewskiego), kapitalna muzyka oraz cudowne dekoracje stworzyły naprawdę wyjątkowy występ.
           Widownia parkowska wielokrotnie oglądała znakomite inscenizacje, ale tym razem podziękowała wszystkim twórcom długotrwała owacja na stojąco.
            Po przedstawieniu do dzieła przystąpili uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej. Pod czujnym okiem swoich wychowawczyń układały na czas rozsypane słowa Mazurka Dąbrowskiego. W tej rywalizacji przy ogłuszającym dopingu zwycięsko wyszli uczniowie klasy I.

Dzień Patrona zamknął turniej „Kocham Cię Polsko”. Najpierw p. dyrektor wręczyła trójce uczniów – najlepszych „znawców” Józefa Wybickiego (wyłonionych w pisemnym teście) Malwinie Pacholarz, Zofii Ślachciak i Weronice Lewandowskiej dyplomy i nagrody książkowe, a później p. Danuta Talar- Soloch niczym Maciej Kurzajewski  poprowadziła turniej. Rywalizowały ze sobą dwa zespoły: chłopców i dziewcząt. Zaciętą rywalizację na swoją korzyść rzutem na taśmę rozstrzygnęli chłopcy. Śmiechu przy tym było co niemiara.
Z jednej strony śmiech i radość, z drugiej zaduma nad losami swego patrona … . To chyba najlepsza lekcja żywego patriotyzmu jaka uczniowie parkowskiej szkoły na długo zapamiętają.


>>>>GALERIA <<<<


Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie