logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promujaca Zdrowie
Archiwum



oke


CKE






WYCHOWAWCY KLAS  i 
ZASTĘPCY WYCHOWAWCÓW





Szkoła Podstawowa


       Klasa I a Wychowawca - mgr Katarzyna Mumot
Zastępca wychowawcy - mgr Miłosz Mumot
sala
36
       Klasa I b Wychowawca - mgr Aneta Łatka
Zastępca wychowawcy - mgr Krzysztof Przybylski
sala
47
       Klasa II Wychowawca - mgr Alina Jarzembowska
Zastępca wychowawcy - mgr Małgorzata Binkowska
sala
44
       Klasa III a  Wychowawca - mgr Małgorzata Binkowska
Zastępca wychowawcy - mgr Alina Jarzembowska
sala 42
       Klasa III b Wychowawca - mgr Renata Krzyżosiak
Zastępca wychowawcy -  mgr Katarzyna Mumot
sala
40
       Klasa IV Wychowawca - mgr Ewelina Baranowska
Zastępca wychowawcy -  mgr Kamila Dominiak 
sala
55
       Klasa V Wychowawca - mgr Izabela Węgrzak Przybylska
Zastępca wychowawcy -  mgr Magdalena Walenciak
sala
45
Klasa VI a
Wychowawca - mgr Krzysztof Działo
Zastępca wychowawcy - mgr Marzena Działo
sala
24
          Klasa VI b Wychowawca - mgr Agnieszka Maria Jaworska
Zastępca wychowawcy - mgr Robert Dobrogowski
sala
31
Klasa VII a
Wychowawca - mgr Marzena Działo
Zastępca wychowawcy -  mgr Krzysztof Działo
sala 29
Klasa VII b
Wychowawca - mgr  Robert Dobrogowski
Zastępca wychowawcy - mgr Agnieszka Maria Jaworska
sala
10
Klasa VIII a
Wychowawca -  mgr Krzysztof Przybylski
Zastępca wychowawcy  -  mgr Izabela Węgrzak Przybylska
sala
53
       Klasa VIII b Wychowawca - mgr Magdalena Walenciak
Zastępca wychowawcy  -  mgr Aneta Łatka
sala
33








Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko




MEN

Opracowanie strony:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie