logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


WIECZORNICE  POWSTAŃCZE

ROK 2019/2020
Parkowo, 10 stycznia 2020 roku

PAMIĘĆ I TRADYCJA POWSTAŃCZA W SZKOLE W PARKOWIE

101 lat temu Wielkopolanie chwycili za broń zrzucając jarzmo zaborcy niemieckiego. Już od dwóch tygodni na terenie całego powiatu obornickiego odbywa się wiele uroczystości i imprez przypominających te wydarzenia. Nie mogło zabraknąć upamiętnienia powstańców również w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Parkowie. Tradycją szkoły jest apel powstańczy przypominający wszystkich uczestników powstania na ziemi parkowskiej i okolicznych wsi.
Tym razem uroczystość poświęcona zwycięzcom sprzed 101 lat odbyła się w piątek 10 stycznia. Witając dzieci i młodzież vicedyrektor Danuta Talar-Soloch podkreśliła znaczenie pamięci o tych, którym się udało, pamięci o bohaterach lokalnych. "Wśród powstańców było blisko 200 uczestników powstania związanych z Parkowem i okolicznymi miejscowościami. Mieszkańcy Parkowa, Jaracza, Wełny, Grudnej, Kaziopola, Słomowa wspierali powstanie materialnie, organizowali żywność, punkty sanitarne(...)Dziś przy symbolicznym Krzyżu Powstańczym oddajemy hołd Powstańcom Wielkopolskim, z radością mówiąc Gloria Victoribus – chwała zwycięzcom."

O innych walkach i zwycięstwach Wielkopolan, a nie brakowało ich w historii: powstaniu 1656 (m.in. zwycięstwo pod Lubrzem Andrzeja Karola Grudzińskiego), powstaniu wielkopolskim w czasach Insurekcji kościuszkowskiej, powstaniu 1806 roku pod wodzą J. H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego, walkach podczas Wiosny Ludów 1848 roku, powstaniu 1918/1919, wydarzeniach poznańskich 1956 roku opowiedział historyk Krzysztof Działo.

Sporo nowego o samym powstaniu 1918 roku uczniowie dowiedzieli się z przedstawienia "Przez Wielkopolskę krzyk wolności leci" w wykonaniu uczniów klasy V a pod opieką K. Działo (wspomaganej - w postaci chóru - przez klasę VI a). W przedstawieniu uczennica (Zuzia) przygotowując sie do sprawdzianu z powstania wielkopolskiego dowiaduje się sporo od swojego pradziadka z portretu (Norberta), a podróżując w czasie spotyka powstańców oraz inne dzieci, którzy opowiadają jej o powstaniu. Na zakończenie przedstawienia sama stwierdza, że historia to nie taki zły przedmiot i warto kultywować pamięć o lokalnych bohaterach. Wszystko to przeplatane znanymi pieśniami i piosenkami: "Marsz, marsz Polonia", "Warszawianka", "Wojenko, wojenko", "Piechota", czy "Marsz, marsz Dowborze" sprawiło, że publiczność nagrodziła "aktorów" gorącymi brawami.

Po przedstawieniu nadszedł czas na najważniejszą część uroczystości, czyli Apel Powstańczy prowadzony przez K. Działo. Uczniowie wraz z nauczycielami podziękowali w ten sposób największym zwycięzcom sprzed 101 lat - powstańcom z naszej ziemi.

Na początku znicz pamięci pod symbolicznym Krzyżem Powstańczym ku czci J. Wybickiego i J. H. Dąbrowskiego oraz powstańców 1806 roku złożyła dyrektor Małgorzata Cyranek w asyście Marka i Dominika, a po niej ku czci Stanisława Taczaka i Józefa Dowbór-Muśnickiego oraz powstańców ziemi obornickiej vicedyrektor Danuta Talar-Soloch razem z Julią i Kasią.

Następnie wybrani uczniowie z klasy VIII odczytywali nazwiska powstańców z poszczególnych miejscowości, a następnie ich koleżanki i koledzy składali znicze pod Krzyżem Powstańczym:

 •  powstańców z Parkowa i Józefinowa przypomniały Ania i Angelika, a znicz złożyli Kamil, Zuzanna i  Alicja;
 •  powstańców ze Słomowa przypomniały Gabriela i Daria, a znicz złożyli Jakub, Amelia i Vanessa; 
 •  powstańców z Kaziopola, Grudnej, Wełny przypomnieli Kacper i Karolina , a znicz złożyli Julia, Michał i Majka;
 •  powstańców z Jaracza przypomniał Miłosz, a znicz złożyli Martyna, Emil i Wiktoria;
 • wybranych powstańców z Rogoźna przypomniał Mikołaj, a znicz złożyli Paweł, Jakub i Amelia.

Wzruszającym momentem Apelu była chwila gdy prowadzący wzywał bohaterów powstania słowami "Stańcie do apelu", a prawie wszyscy uczniowie jednym głosem odpowiadali "Są na apelu". I chyba rzeczywiście mogliśmy poczuć jak duchy przodków - zwycięzców sprzed 101 lat - były z nami.
Na zakończenie dyrektor M. Cyranek gorąco podziękowała uczniom i organizatorom za wkład pracy w organizację uroczystości i przypomnienie bohaterów powstania wielkopolskiego pochodzących z naszej ziemi
.
ROK 2017/2018
Parkowo, 21  grudnia 2017 roku
Pierzchnie przed nami Niemców rój,
Wszak my za wolność idziem w bój!
I dopomoże ojców Bóg wroga za Polski wygnać próg!
Dalej, kto Polak, chwytaj za broń!
 

„DALEJ, KTO POLAK, CHWYTAJ ZA BROŃ!” 

- 99 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA

Już po raz dziesiąty, 21 grudnia br. w murach parkowskiej szkoły odbył się Apel Powstańczy, którego celem było uczczenie żołnierzy-powstańców z okolic Parkowa, Słomowa, Szczytna, Kaziopola, Grudnej, Wełny, Jaracza oraz Rogoźna. Jak zwykle uczniów i młodzież powitała na sali przepiękna scenografia przygotowana przez pp. Marzenę Działo i Monikę Nowak eksponująca przede wszystkim 150 rocznicę urodzin dowódcy powstania generała Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz 99 rocznicę wybuchu powstania. Witając przybyłych na uroczystość uczniów i nauczycieli dyrektor Szkoły Podstawowej Danuta Talar-Soloch powiedziała:  „Niezłomna wiara i  nadzieja w lepsze jutro pozwoliły  wytrwać powstańcom w niedoli na okupowanej ziemi ojców, która była ich wspólnym narodowym dobrem. Nie pragnęli wiele, wolność kojarzyła im się z polską mową, polskim chlebem i polskim domem. Potrafili dla tych wartości się zjednoczyć i walczyć o nie, nie szczędząc własnej krwi, zdrowia, a nawet życia.” Podkreśliła jednak, że „podarowana wolność często staje się krucha i żeby ją mieć trzeba ją pielęgnować i dbać o to by jej nie utracić. Możecie to osiągnąć poprzez pilną naukę w szkole i rzetelne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, poprzez okazywanie sobie życzliwości i wielkoduszności oraz należytego szacunku starszym. To będzie Wasz wkład w rozwój Waszej Ojczyzny którą podarowali Wam Powstańcy Wielkopolscy.”

Dźwięk syreny alarmowej rozpoczął przedstawienie zatytułowane „Dalej, kto Polak, chwytaj za broń!” przygotowane przez Krzysztofa i Marzenę Działo. „Wojenko, wojenko” w wykonaniu trębaczy Rogozińskiej Orkiestry: Norberta i Michała, piosenki „Deszcz jesienny”, „Biały krzyż” i „Marsz, marsz Dowborze” zaśpiewane przez Sarę, Olę i Julię oraz utwory poetyckie „Morituri te salutant”,  „Marsylianka wielkopolska”, „Cześć i sława” wyrecytowane przez Jakuba, Jarka, Julię, Justynę i uczniów klas II i III gimnazjum wprowadziły wszystkich w nastrój powstańczego święta.

Tradycyjnie już najważniejszym punktem spotkania był  Apel Powstańczy prowadzony przez Krzysztofa Działo, w którym wspomniano powstańców z 1918/1919 roku, szczególnie tych pochodzących z Parkowa, Józefinowa, Grudnej, Wełny, Kaziopola, Słomowa, Szczytna, Jaracza i Rogoźna. Zanim jednak upamiętniliśmy powstańców z naszych okolic p. Krzysztof w związku z przypadającą  150 rocznicą urodzin i 80 rocznicą śmierci przedstawił postać przywódcy powstania generała Józefa Dowbora-Muśnickiego

Pierwszy znicz pod krzyżem powstańczym ku czci Józefa Wybickiego i powstańców z 1806 roku złożyli  dyrektor Danuta Talar-Soloch w asyście przewodniczącego samorządu szkolnego Dominika Szymańskiego oraz Jakuba Dąbrowskiego. Następnie pamięć przywódców powstania z 1918 roku generała Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz majora Stanisława Taczaka uczcili: Katarzyna Mumot oraz uczniowie klasy I SP Erwin Siewert i Jan Chrząstek.  

Znicze pamięci dla upamiętnienia wszystkich powstańców ziemi rogozińskiej złożyli uczniowie reprezentujący poszczególne miejscowości:
 •  ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa – Izabela Kukla, Jakub Niezborała i Magdalena Pietz, a nazwiska powstańców odczytali: Dominik Szymański, Jarosław Kolasa, Łukasz Sołtys, Ada Korybalska, Mateusz Moliński, Wiktoria Mąkosa i Zuzanna Pacholska;
 •  ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna  - Daria Olech, Jakub Braczyński i Marta Szacik, a nazwiska odczytali: Aleksandra Tulka, Julia Szacik i Radomir Łabędzki;
 •  ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola – Julia Szafran, Kacper Kaźmierczak (potomek rodziny powstańczej) i Jakub Kulka, powstańców przedstawili: Agata Nowak, Jakub Kulka, Natalia Kaźmierczak, Ryszard Chrzanowski i Sara Boks;
 • ku czci powstańców z Jaracza – Marek Babicz, Mieszko Perlicjan i Miłosz Gorzelak. Nazwiska powstańców odczytał Kajetan Kopeć;
 •  ku czci powstańców z Rogoźna – Aleksandra Hampel, Jakub Baranowski i Justyna Hampel. Wybranych powstańców z Rogoźna przedstawili:  Eryk Zając i Norbert Jęśko.
Na zakończenie uroczystości p. Danuta Talar-Soloch podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Apelu uczniom i nauczycielom za ogromny wkład pracy dla uczczenia „tych, którym się udało”.
ROK 2016
Parkowo, 15 grudnia 2016 roku

HEJ, ZA BROŃ POWSTAŃCY

    „Hej, za broń powstańcy” to tytuł dziewiątej już Wieczornicy Powstańczej organizowanej przez społeczność Zespołu Szkół w Parkowie, która odbyła się 15 grudnia 2016 roku. Jak co roku uroczystość zaszczyciło swą obecnością wielu gości z terenu gminy, powiatu i województwa. Byli wśród nich, m. in.: przedstawiciel  posła Krzysztofa Paszyka Kamil  Górski, przewodniczący Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Ostrowski, radny Rady Powiatu Bogusław Janus, przewodniczący Rady Gminy Henryk Janus, ks. Jan Andrzejewski, ks. Wojciech Ren, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski, członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego  Stefan Psik, prezes Zarządu Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Marian Winiecki, sołtysi pobliskich wsi: Justyna Bartol-Baszczyńska, Kazimierz Krakowiak i Błażej Boks, płk rezerwy Adam Nowotny, dyrektorzy placówek oświatowych  i jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele RCK i Muzeum z dyrektorem Piotrem Szturmińskim, przedstawiciele ZKRP i BWP  Stefan Hampel i Czesław Dulko, rodziny powstańców, których przedstawialiśmy na wieczornicach, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka (współorganizatorzy Wieczornicy),  emerytowani nauczyciele oraz członkowie Rady Rodziców.                             

   Witając gości dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska podkreśliła rangę powstania wielkopolskiego oraz rolę jaką odgrywa to powstanie w świadomości Wielkopolan: „Grudzień w Wielkopolsce kojarzy się nie tylko ze świętami Bożego Narodzenia, nastrojem oczekiwania, choinką, gwiazdką i jedyną w swoim rodzaju aurą. Kojarzy się też nieodmiennie z bohaterskim zrywem naszych przodków. Z pamiętną zimą 1918/1919 roku. Z niepodległością, która przyszła po latach(...)W wielkopolskich, naszych domach tradycja tego powstania jest wciąż żywa. Wielu z nas przechowuje pamiątki rodzinne. Szczyci się bohaterami z pożółkłych fotografii i opowiada o nich swoim dzieciom. Wielkopolan o randze tego powstania przekonywać nie trzeba – to istotna część naszej zbiorowej tożsamości.” O swoistej sztafecie powstańczych pokoleń w Wielkopolsce ze szczególnym podkreśleniem powstania z 1806 r. (Zespół Szkół w Parkowie był organizatorem – jako jeden z nielicznych uroczystości 200-lecia tego powstania) wspomniał w swoim wystąpieniu historyk Krzysztof Działo.

    Tradycją wieczornic parkowskich jest przedstawienie w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Szkół. Tym razem przedstawienie  „Hej, za broń powstańcy” w reżyserii Krzysztofa Przybylskiego, wg scenariusza Krzysztofa Działo, z muzyką K. Przybylskiego i Roberta Dobrogowskiego,  w scenografii Marzeny Działo i Moniki Nowak opowiadało o dwóch niezwykle ważnych dla naszej „małej ojczyzny” wydarzeniach: pierwszym dniu wolności w Rogoźnie oraz o zdobyciu samochodu pancernego przez Kompanię Rogozińską. Jak zwykle zarówno gra aktorska jak i efekty specjalne towarzyszące akcji wywołały wśród publiczności zarówno łzy wzruszenia jak i słowa uznania.

    Jak zwykle najważniejszym punktem Wieczornicy jest Apel Powstańczy prowadzony przez Dorotę Mąderek, w którym wspominamy powstańców z 1918/1919 roku, szczególnie tych pochodzących z Parkowa, Józefinowa, Grudnej, Wełny, Kaziopola, Słomowa, Szczytna, Jaracza i Rogoźna.

Pierwszy znicz pod krzyżem powstańczym ku czci Józefa Wybickiego i powstańców z 1806 roku złożyli  przewodniczący Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, przewodniczący Rady Gminy Henryk Janus i przewodniczący Rady Rodziców Robert Szymański  . Następnie pamięć 27 mieszkańców Parkowa oraz „bezimiennych” poległych podczas I wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego uczcili: przedstawiciel  posła Krzysztofa Paszyka Kamil  Górski, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski oraz historyk i regionalista Błażej Cisowski.

Tradycyjnie najważniejszymi postaciami   wieczornic są powstańcy. W tym roku postać swojego ojca Jana Starzyńskiego przypomniał Kazimierz Starzyński, a znicz pamięci złożyła wraz z nim jego córka Iwona Pietrzak.

Znicze pamięci dla upamiętnienia wszystkich powstańców ziemi rogozińskiej złożyli:

 • ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa – dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska, sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska, ks. Jan Andrzejewski,
 • ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna  - sołtys Słomowa i Szczytna Kazimierz Krakowiak, radny Rady Powiatu Bogusław Janus,   ks. Wojciech Ren,
 • ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola - sołtys Kaziopola, Wełny  i Grudnej Błażej Boks, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Ostrowski i zastępca dyrektora Zespołu Szkół Danuta Talar-Soloch,
 • ku czci powstańców z Jaracza - prezes Zarządu Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Marian Winiecki, płk Adam Nowotny, Wanda Wiśniewska,
 • ku czci powstańców z Rogoźna – dyrektor SP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich Iwona Rzańska, dyrektor RCK Piotr Szturmiński oraz zastępca przewodniczącego Rady Rodziców Małgorzata Hampel.

Gospodarzom uroczystości gorące słowa podziękowania i podziwu za organizację „wspaniałej lekcji historii oraz szacunku dla powstańców” złożyli: Gustaw Wańkowicz, Wawrzyniec Wierzejewski, Kamil Górski, który odczytał list posła Krzysztofa Paszyka oraz Zygmunt Strenczak.

Wawrzyniec Wierzejewski oprócz słów uznania przekazał jeszcze jedną bardzo miłą wiadomość.  W uznaniu zasług dla krzewienia wiedzy i kultywowania pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego przyznał dyrektor Marii Cisowskiej medal „Wierni Tradycji”.

Gdy część oficjalna dobiegła końca goście spotkali się przy wspólnym stole, przy którym wspominali niezwykłe chwile racząc się pysznymi potrawami.

>>> GALERIA <<<


ROK 2015
Parkowo, 17 grudnia 2015 roku

Ojczyzna moja – to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Maria Konopnicka

 

OJCZYZNA MOJA, TO TA ZIEMIA DROGA

Już po raz kolejny w gościnnych progach Zespołu Szkół w Parkowie spotkali się    17 grudnia br. Ci, którzy chcieli uczcić pamięć tych, „którym się udało wywalczyć wolność Wielkopolski” uczestnicząc w VIII Wieczornicy Powstańczej. Na zaproszenie organizatorów do Parkowa przyjechali: przewodniczący Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Ostrowski, radni Rady Miejskiej Rogoźna na czele z przewodniczącym Henrykiem Janusem, przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Michał Bogacz, zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska, doradca senatora Jana Filipa Libickiego Wojciech Wośkowiak, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Wawrzyniec Wierzejewski, twórcy Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie Anna i Józef Grajkowie,  prezes Zarządu Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Marian Winiecki, sekretarz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiej LOK płk Bogdan Mrowiec oraz członkowie Bractw Kurkowych z Poznania i Lubonia,  wykładowca Politechniki Poznańskiej dr hab. inż. Dominik Paukszta (syn pisarza Eugeniusza Paukszty), więzień Gross-Rosen i Buchenwaldu Roman Gierka, olimpijczyk z Monachium Wojciech Mickunas (jako trener i członek międzynarodowej grupy ekspertów uczestniczył również w IO w 1988 i 1992 r.), ks. Jan Andrzejewski,  przedstawiciele ZKRP i BWP  Stefan Hampel i Czesław Dulko, rodziny powstańców, których przedstawialiśmy na wieczornicach, dyrektorzy placówek oświatowych  i jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka (współorganizatorzy Wieczornicy)z prezes Ewą Szatkowską  i Rady Sołeckiej, sołtysi pobliskich wsi, strażacy z OSP Parkowo na czele z prezesem Ryszardem Obstem, emerytowani nauczyciele oraz członkowie Rady Rodziców.
Witając tak dostojne grono gości dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska przypomniała historię powstania Wieczornicy i podkreśliła jak ważne miejsce dla naszego środowiska ona zajmuje „...dziś połączone zostały inicjatywa mieszkańców Parkowa – przypomnienie powodu, dla którego powstał park i odsłonięcie tablicy pamiątkowej z pomysłem społeczności naszej szkoły na cykliczne okazywanie pamięci i szacunku bohaterom Powstania Wielkopolskiego”. Maria Cisowska podziękowała Stowarzyszeniu Parkowianka, a przede wszystkim autorom projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Justynie Bartol-Baszczyńskiej  i Błażejowi Cisowskiemu oraz sołectwu Parkowa za propozycję połączenia wspomnianych wydarzeń i współpracy nad przygotowaniem uroczystości.
Po pani dyrektor głos zabrali uczniowie. W przedstawieniu „Ojczyzna moja, to ta ziemia droga” przygotowanym przez pp. Krzysztofów: Działo i Przybylskiego młodzi aktorzy przypomnieli postacie i wydarzenia związane z utworzeniem parku oraz wydarzeniami powstańczymi z okolic Parkowa. O tym, że przedstawienie spodobało się i wzruszyło publiczność najlepiej świadczy długa burza braw na stojąco.
Jak zawsze najważniejszym punktem programu był  Apel Powstańczy prowadzony przez Dorotę Mąderek, podczas którego uczczono pamięć powstańców z naszych okolic. Pierwszy znicz pod krzyżem powstańczym ku czci „żołnierzy idących szlakiem ku niepodległości, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali granice  II Rzeczypospolitej w tym 27 żołnierzy parkowskich”  złożyła  dyrektor Maria Cisowska w towarzystwie przewodniczącego Rady Powiatu Gustawa Wańkowicza, burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego i ucznia Gimnazjum Norberta Jęśko. Następnie pamięć powstańców z ziemi rogozińskiej uczcili przewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Henryk Janus, doradca senatora Jana Filipa Libickiego Wojciech Wośkowiak, prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW Wawrzyniec Wierzejewski i uczennica Joanna Działo.
Tradycyjnie najważniejszymi postaciami   wieczornic są powstańcy. Tym razem postać, którą przedstawił na Wieczornicy Krzysztof Działo była szczególnie bliska sercu społeczności szkoły w Parkowie, bo był nim wieloletni kierownik szkoły Stanisław Polczyński. Znicz pamięci poświęcony kierownikowi szkoły złożyli: absolwent szkoły w Parkowie, prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych w Obornikach Stefan Hampel, redaktor Tygodnika Obornickiego, współautor projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Błażej Cisowski, historyk Krzysztof Działo i uczeń Dominik Szymański.

Znicze pamięci dla upamiętnienia wszystkich powstańców ziemi rogozińskiej złożyli:

 • ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa - sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Ostrowski, przewodniczący Rady Rodziców Robert Szymański i Łukasz Sołtys;
 • ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna  - zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Paweł Wojciechowski, radny Adam Nadolny, działacz na rzecz upamiętnienia historii Słomowa Roman Białachowski i Aleksandra Tulka;   
 • ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola - sołtys Kaziopola i Grudnej Błażej Boks, przewodniczący Rady Gminy Ryczywół Michał Bogacz,sekretarz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiej LOK płk Bogdan Mrowiec i Sara Boks;
 • ku czci powstańców z Jaracza – sołtys Jaracza Bartosz Perlicjan, ks. Jan Andrzejewski, prezes Zarządu Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Marian Winiecki  i Ernest Myrda;
 Po Apelu przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursów historyczno-plastycznych, które krótko przedstawił i podsumował Krzysztof Działo. W konkursieParkowskim Bohaterom  I Wojny Światowej” w kategorii uczniów klas IV-VI zwyciężył Michał Zalewski przed Jakubem Kulką i Jagodą Lis, a w gimnazjum triumfował Dominik Bartol przed Anastazją Rodak i Maciejem Sell. Konkurs „Powstanie Wlkp w oczach dzieci i młodzieży” w kategorii uczniów klas IV-VI wygrała praca Jolanty Jezierskiej przed pracą Joanny Kukli i Zuzanny Pacholskiej. W gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Monika Kukla przed Honoratą Wieczorek i Norbertem Jęśko. Nagrody wyróżnionym wręczali: dyrektor Maria Cisowska, doradca senatora Jana Filipa Libickiego Wojciech Wośkowiak oraz prezes Stowarzyszenia Parkowianka Ewa Szatkowska.

W związku z tym, że tego samego dnia w Rogoźnie odbyło się podsumowanie gminnego konkursu „Przemysław II w literaturze i plastyce”, a uczniowie z Parkowa nie mogli uczestniczyć w tej uroczystości organizatorzy konkursu przewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Henryk Janus, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, zastępca burmistrza Rogoźna Renata Tomaszewska i  przewodniczący Komisji Oświaty Łukasz Zaranek wręczyli je podczas Wieczornicy. A było tych nagród sporo. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Samuel Łabój, Joanna Kukla, Jakub Baranowski, Monika Olejniczak, Ryszard Chrzanowski, Joanna Działo, Monika Kukla.
Zupełnym zaskoczeniem dla organizatorów Wieczornicy, ale niezwykle miłym było przyznanie odznaki „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej   i Byłych Więźniów Politycznych” pp. Marii Cisowskiej i Krzysztofowi Działo. Odznaki wręczyli przedstawiciele ZKRP i BWP w Obornikach Stefan Hampel i Czesław Dulko.  Również Rada Krajowa LOK na wniosek Mariana Winieckiego przyznała krzyże i medale „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”. Biały Krzyż otrzymał burmistrz Roman Szuberski, złote medale Maria Cisowska i Błażej Cisowski, srebrne medale: Dorota Mąderek, Małgorzata Skwisz i Krzysztof Działo

Na zakończenie Wieczornicy w swoich wystąpieniach goście: Wojciech Wośkowiak, Wawrzyniec Wierzejewski, Gustaw Wańkowicz, Józef Szmania, ks. Jan Andrzejewski dziękowali organizatorom Wieczornicy za „niezwykły wieczór, za wspaniałą i żywą lekcję historii, za przybliżenie historii naszej małej ojczyzny” oraz podkreślali ogromną rolę tego typu przedsięwzięć  dla upamiętnienia bohaterów regionu.
Ten niezwykły wieczór zakończył się wspólną przepyszną kolacją.  


"Jeśli nie wezmę do ręki mego nieumiejętnego pióra,
to nikt mnie nie zastąpi i zaginie pamięć o ludziach  

  i o domach, która jednak żyć musi."
Janina Żółtowska

 

W HOŁDZIE POLEGŁYM PARKOWIANOM

  I   STANISŁAWOWI POLCZYNSKIEMU

17 grudnia br. w parkowskim parku spotkali się przedstawiciele miejscowych władz, zaproszeni goście oraz  społeczność parkowska aby jak wspomniała dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska „upamiętnić tych, którzy odeszli, a o których obowiązkiem naszym jest pamiętać”.  Spotkanie związane było z odsłonięciem pomnika poświęconego pamięci „Bohaterów I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku i twórcy Parku Wiejskiego w Parkowie  Stanisława Polczyńskiego”  Uroczystość miała na celu oddanie im hołdu, a także przywrócenie do świadomości społecznej – a zwłaszcza świadomości najmłodszego pokolenia pamięci o tamtych dniach i tamtych ludziach, którzy nie zawahali się poświęcić swego życia za wolną Ojczyznę.

Rozpoczynając uroczystość Maria Cisowska powiedziała, że „szkoła na wsi jest taką lokalną instytucją kultury, inicjatorem wielu ważnych dla mieszkańców wydarzeń” i przypomniała działania swoich poprzedników. Zwróciła również uwagę, że szkoła nie działa sama, lecz współpracuje ze środowiskiem. I właśnie ta uroczystość jest wynikiem współpracy ze Stowarzyszeniem Parkowianka  oraz sołectwem. Zabierając głos prezes Stowarzyszenia Parkowianka Ewa Szatkowska przypomniała losy projektu, który doprowadził do odsłonięcia pomnika: „...w odpowiedzi na propozycję Fundacji Banku Zachodniego WBK, dzieci dyrektorów tej szkoły – Justyna Bartol-Baszczyńska  i Błażej Cisowski przygotowali projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam” na tyle ciekawy, że zaakceptowany przez Fundację” (efekt - to 7 tysięcy złotych na realizację projektu).                  
Ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: przewodniczący Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, burmistrz Roman Szuberski, dyrektor Maria Cisowska, sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska. W międzyczasie na cmentarz udała się delegacja samorządu uczniowskiego aby złożyć na grobie  śp. Stanisława Polczyńskiego wiązankę kwiatów i zapalić znicz. Po odsłonięciu tablicy ks. proboszcz parafii pod wezwaniem Marii Panny Królowej Świata Jan Andrzejewski  dokonał jego poświęcenia.
Następnie  zgromadzeni  wysłuchali   utwór „Il Silenzio” grany przez ucznia gimnazjum Norberta Jęśko i wiersz „Taki kraj” w wykonaniu Roksany Majczyk. W końcowej części uroczystości złożone zostały wieńce i wiązanki.  Niezwykłą iluminację zapewnili strażacy i uczniowie Gimnazjum im. Józefa Wybickiego (28 pochodni  na cześć 27 poległych Parkowian i S. Polczyńskiego) trzymając w rękach zapalone pochodnie i otaczając pomnik.


ROK 2014

Wyniosły kurhan, ojców grób
Wierzeje swe roztworzy
i stanie Lud w koronach łun
w świtalnej stanie zorzy.

„I WSTAŁ LUD W KORONACH ŁUN”
 

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej, która przyniosła rozpad imperiów i w efekcie pozwoliła podbitym ludom wywalczyć niepodległość. Również Wielkopolanie 27 grudnia 1918 roku chwycili za broń przynosząc wolność całej Wielkopolsce. Tą wyjątkową chwilę przypomniano w Zespole Szkół w Parkowie 18 grudnia 2014 r. już po raz siódmy organizując Wieczornicę Powstańczą. Na  uroczystość  przybyło wielu znamienitych gości, których powitała dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska, a znaleźli się wśród nich: przewodniczący Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, członek zarządu Rady Powiatu Krzysztof Ostrowski, radna Rady Powiatu Agata Pasternak, przewodniczący Rady Miejskiej Rogoźna Henryk Janus,  zastępca burmistrza Rogoźna Mirosława Sass-Nowak, wykładowca historii na  UAM  dr  hab. Marek Mikołajczyk, radni Rady Miejskiej Rogoźna: Maciej Kutka, Paweł Wojciechowski, Jarosław Łatka, Zbigniew Chudzicki, sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, ks. Jan Andrzejewski, dyrektor ZS im. H. Cegielskiego  w Rogoźnie Renata Tomaszewska, prezes Związku Emerytów i Rencistów ZNP w Rogoźnie Zdzisław Hinz, dyrektor RCK Piotr Szturmiński, dyrektor GOK w Ryczywole Tomasz Barański, kierownik Muzeum Regionalnego w Rogoźnie Małgorzata Skwisz, przedstawiciele ZKBWPiOR  Stefan Hampel i Czesław Dulko, rodziny powstańców, których przedstawialiśmy na wieczornicach, członkowie Koła Sybiraków w Rogoźnie Władysława i Marian Sokołowscy, kolekcjoner pamiątek z historii Polski Marian Winiecki, płk Tadeusz Janowski, przedstawiciele Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Stowarzyszenia Parkowianka i Rady Sołeckiej, sołtysi pobliskich wsi, emerytowani nauczyciele oraz członkowie Rady Rodziców. W swoim przemówieniu Maria Cisowska przypomniała powstańców, których postacie przedstawiano w czasie ubiegłych Wieczornic. Na zakończenie w związku ze zbliżającymi się świętami życzyła „jak najradośniejszych Świąt Bożego Narodzenia, aby państwo pamiętali, że o nasz spokój i naszą polskość walczyli gorący patrioci – synowie wielkopolskiej ziemi, tej ziemi”.
Kolejnym punktem Wieczornicy był spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkółpt. „I stanął Lud w koronach łun”. Przedstawienie przygotowane przez Krzysztofa Działo i Krzysztofa Przybylskiego  przypomniało udział Kompanii Rogozińskiej w zdobyciu Chodzieży. Nowością spektaklu był występ Erwina, Ernesta i Szymona, którzy w niekonwencjonalny sposób - rapując - uczcili bohaterów powstania. Występ młodych artystów publiczność nagrodziła olbrzymimi brawami doceniając zarówno kunszt występujących jak i sam pomysł spektaklu.
Głównym punktem programu, tak jak co roku był Apel Powstańczy podczas którego uczczono pamięć powstańców z naszych okolic. Pierwszy znicz pod krzyżem powstańczym ku czci tych , „którzy szli szlakiem ku niepodległości” złożyła  dyrektor Maria Cisowska w towarzystwie burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Janusa. Następnie pamięć powstańców z powiatu obornickiego uczcili przewodniczący Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz oraz zastępca burmistrza Rogoźna Mirosława Sass-Nowak.
Tradycyjnie najważniejszymi postaciami   wieczornic są powstańcy. Tegorocznymi bohaterami apelu byli:  Bronisław Plewa, którego przedstawił jego prawnuk Michał (uczeń miejscowej szkoły), a znicz pamięci złożyli Marzena, Wojciech i Michał Plewa oraz Jan Turno  zaprezentowany przez sołtys Słomowa Bożenę Łabędzką (prezentację przygotował Błażej Cisowski), a znicz zapalili płk Tadeusz Janowski, dyrektor ZS Agrobiznesu Jarosław Łatka oraz Małgorzata Skwisz.

Znicze pamięci dla upamiętnienia wszystkich powstańców ziemi rogozińskiej złożyli:

 • ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa - sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska, Błażej Cisowski, Stefan Hampel i Angelika Walkowska,
 • ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna  - sołtys Słomowa i Szczytna Bożena Łabędzka, dyrektor RCK Piotr Szturmiński i Monika Kukla,   
 • ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola - sołtys Kaziopola i Grudnej Jacek Janka, sekretarz gminy Iwona Sip-Michalska,  członek zarządu Rady Powiatu Krzysztof Ostrowski i Marcelina Bejma,
 • ku czci powstańców z Jaracza - Marian Winiecki oraz Anastazja Rodak
 • ku czci powstańców z Rogoźna – dyrektor ZS Renata Tomaszewska, dr hab. Marek Mikołajczyk i   Krystyna Stanicka

W swoich wystąpieniach po Apelu burmistrz Roman Szuberski, przewodniczący Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, dyrektor GOK w Ryczywole Tomasz Barański oraz Władysław Ruks dziękowali organizatorom Wieczornicy za niezwykły wieczór oraz podkreślali ogromną rolę tego typu przedsięwzięć  dla upamiętnienia bohaterów „naszej małej ojczyzny”.
Ten niezwykły wieczór zakończył się wspólną
przepyszną kolacją.  
Cała uroczystość nie mogłaby się tak wspaniale udać bez zaangażowania grona pedagogicznego    i pracowników szkoły - co już jest tradycją tej szkoły - oraz pomocy Stowarzyszenia Parkowianka, które sponsorowało posiłek dla gości.

 
>>> GALERIA <<<ROK 2013

TOBIE WIELKOPOLSKO …

Sześć lat temu, w 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego zorganizowaliśmy po raz pierwszy wieczornicę powstańczą, której celem było uczczenie pamięci powstańców z ziemi rogozińskiej (i nie tylko). Na każdej z wieczornic upamiętnialiśmy pamięć wszystkich powstańców naszej „małej ojczyzny”  w czasie Apelu Powstańczego składając znicze pamięci pod symbolicznym Krzyżem Powstańczym.  Od 2009 roku staramy się odtworzyć losy powstańców wielkopolskich. Szczególnie interesuje nas co się z nimi działo po powstaniu, jakie były ich dalsze losy. W ten sposób zaprezentowaliśmy, a właściwie zrobili to w większości członkowie rodzin powstańczych losy 19 powstańców: rodzeństwa Dutkiewiczów, ks. Wiktora Mędlewskiego, Antoniego Mielke, Franciszka Szmanię, Stefana Grochowskiego, Piotra Pawła Ziałę, Antoniego Biskupskiego, Wiktora i Antoniego Skotarczaków, Feliksa Kudlińskiego, Wojciecha Chwiałkowskiego, Wiesława Marszała i Michała Frieske, Wojciecha Mołdrzyka, Władysława Wielgosza oraz płk Napoleona Rogala Koczorowskiego.  
12 grudnia 2013 spotkaliśmy się już po raz szósty w murach Zespołu Szkół w Parkowie aby po raz kolejny uczcić pamięć powstańców i zaprezentować losy kolejnych bohaterów sprzed 95 lat. Witając gości p. dyrektor Maria Cisowska przypomniała powstańców z naszych okolic, których postacie przedstawiliśmy w czasie ubiegłych Wieczornic. Nawiązując do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia podkreśliła również rolę pamięci o tych, którzy przynieśli nam niepodległość „Święta 95 lat temu były preludium do dni walk o wolną, odradzającą się Polskę. Wyczekiwaniem, napięciem, nadzieją. Na pierwszą gwiazdkę i niepodległość. Niech w te święta towarzyszy nam refleksja, że o nasz spokój i naszą polskość walczyli gorący patrioci – synowie wielkopolskiej ziemi”.   
Nasza wieczornica stała się  już świętem lokalnym. Nie mogło zabraknąć więc na niej nikogo komu zależy na dobru naszej „małej ojczyzny”. Tym razem zaszczycili nas swoją obecnością: prof.  Marek Mikołajczyk   z Wydziału Historycznego UAM, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gruszczyński i radny Gustaw Wańkowicz z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz i liczna grupa radnych: Renata Tomaszewska, Ewa Wysocka, Zbigniew Chudzicki, Andrzej Olenderski, Henryk Janus, Adam Jóźwiak, Roman Kinach, Hubert Kuszak, Adam Nadolny, Roman Szuberski, Paweł Wojciechowski, zastępca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski, sekretarz gminy Iwona  Sip-Michalska, księża Wojciech Ren i Jan Andrzejewski, dyrektor GOK  w Ryczywole Tomasz Barański, kierownik Muzeum Regionalnego  w Rogoźnie Małgorzata Skwisz, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawiciele ZKBWPiOR Eugeniusz Byliński,  Stefan Hampel i Czesław Dulko, „dziecko pułku” Zygmunt Kinach, reprezentująca Sybiraków  Władysława Sokołowska z mężem, przedstawiciele Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Stowarzyszenia Parkowianka i Rady Sołeckiej, sołtysi pobliskich wsi, emerytowani nauczyciele oraz członkowie Rady Rodziców.  Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć potomków powstańców 1918/19 roku, których losy przypominaliśmy na kolejnych wieczornicach.  
         Tegoroczna wieczornica miała jeszcze jednego bohatera. Absolwent szkoły w Parkowie, wielokrotny gość podczas imprez w Parkowie,  prezes powiatowego Oddziału Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Stefan Hampel został uhonorowany tytułem  i wpisem  do księgi „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”. Życiorys p. Hampla odczytała p. Danuta Talar-Soloch, a asystowali podczas wpisu p. Stefanowi  przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz oraz  zastępca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski.

        Spektakl słowno-muzyczny zatytułowany „Tobie Polsko, tych serc naszych bicie” przygotowany przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Parkowie pod opieką pp. Marzeny i Krzysztofa Działo oraz Eweliny Baranowskiej, przyjęty gorącymi brawami przez publiczność, wprowadził wszystkich na sali w atmosferę powstańczych dni sprzed 95 lat.
         Po spektaklu przyszedł moment na najważniejszą część wieczoru, czyli  Apel Powstańczy - tradycyjnie przygotowany przez K. Działo a prowadzony tym razem przez Krzysztofa Przybylskiego - podczas którego czcimy pamięć powstańców z naszych okolic. Pierwszy znicz pod krzyżem powstańczym ku czci Józefa Wybickiego i powstańców z 1806 roku złożyli  dyrektor Maria Cisowska, sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska oraz członek Zarządy Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz. Następnie pamięć powstańców  z powiatu obornickiego uczcili: zastępca burmistrza Rogoźna Krzysztof Ostrowski, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gruszczyński i dyrektor GOK w Ryczywole Tomasz Barański.
         Najbardziej wzruszającą częścią Apelu jest zawsze prezentacja  losów wybranych powstańców. Tym razem byli to: dr Bronisław Wysocki przedstawiony przez Mariana Sokołowskiego oraz żołnierz Kompanii Rogozińskiej Jan Nowak, którego przedstawił jego syn Kazimierz. Ze zniczem upamiętniającym pamięć  dr B. Wysockiego poszli przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, radna Ewa Wysocka, Marian Sokołowski i Błażej Cisowski, a postać J. Nowaka uczcili jego synowie: Kazimierz  i Czesław oraz żona wnuka powstańca Mirosława Sass-Nowak.

        Na zakończenie Apelu jak zwykle przypomnieliśmy nazwiska wszystkich powstańców  z Parkowa i okolic, a znicze pamięci dla ich upamiętnienia złożyli:

 • ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa - sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska, były wieloletni sołtys Józef Szmania, naczelnik OSP w Parkowie Stanisław Kaszluga i uczennica Oliwia Noworacka,
 • ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna  - Monika Nowak, ks. Wojciech Ren, radny Adam Nadolny i uczennica Weronika Rakowska,   
 •  ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola - sołtys Jacek Janka, syn powstańca Edmund Mielke, radny Adam Jóźwiak i uczennica Marcelina Smoleń,
 • ku czci powstańców z Jaracza - sołtys Bartosz Perlicjan, ks. Jan Andrzejewski, Stefan Hampel  i uczennica Krystyna Stanicka, 
 • ku czci powstańców z Rogoźna – dyrektor SP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich Iwona Rzańska, radna Renata Tomaszewska, radny Zbigniew Chudzicki i uczeń Gracjan Gomulec.

       W imieniu wszystkich gości głos zabrał Zdzisław Hinz, który podziękował organizatorom za kultywowanie pamięci tych, którzy walczyli o naszą ojczyznę oraz podkreślił perfekcję organizatorów. Występujący po nim Tomasz Barański również był  pełen  podziwu dla organizatorów i mówił o ogromnej roli tego typu przedsięwzięć  dla upamiętnienia „tych, którym się udało”. 

    Po zakończeniu „uczty duchowej” przyszła pora na „ucztę cielesną” i  goście spotkali się przy wspólnym stole, przy którym wspominali niezwykłe chwile racząc się pysznymi potrawami.


ROK  2012

POWSTANIE WIECZNIE ŻYWE

Wkrótce będziemy obchodzić  94 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zespół Szkół  w Parkowie od 2008 roku wspomina uczestników tamtych wydarzeń  organizując  Wieczornicę Powstańczą.  W tym roku już po raz piąty w gościnnych progach parkowskiej szkoły zgromadziło się wielu dostojnych gości aby wspólnie przypomnieć bohaterów sprzed lat.

Dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska witając gości przypomniała powstańców z naszych okolic, których postacie przedstawiliśmy w czasie ubiegłych Wieczornic: rodzeństwo Dutkiewiczów, ks. Wiktora Mędlewskiego, Antoniego Mielke, Franciszka Szmanię, Stefana Grochowskiego, Piotra Pawła Ziałę, Antoniego Biskupskiego, Wiktora i Antoniego Skotarczaków, Feliksa Kudlińskiego, Wojciecha Chwiałkowskiego, Wiesława Marszała i Michała Frieske. Pani dyrektor powiedziała również o ciążącym na nas obowiązku utrzymania wywalczonej przez powstańców wolności cytując  słowa poznańskiego historyka Marka Rezlera „ Wiedza o przeszłości choć nie powinna dominować  w naszym codziennym życiu, odpowiednio dawkowana, pozwoli pamiętać. Mądrze pamiętać – także po to, by się nie powtórzyła” .

Wśród gości wieczornicy znaleźli się prof.  Marek Mikołajczyk z Wydziału Historycznego UAM, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gruszczyński i radny Gustaw Wańkowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz i liczna grupa radnych, przewodniczący Rady Gminy z Ryczywołu Witold Kruś, burmistrz Rogoźna Bogusław Janus z małżonką, sekretarz gminy Iwona  Sip-Michalska, księża Wojciech Ren i Jan Andrzejewski, , dyrektor GOK w Ryczywole Tomasz Barański, przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Rogoźnie, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawiciele ZKBWPiOR Eugeniusz Byliński,  Stefan Hampel, Jerzy Sobkowiak i Czesław Dulko, reprezentująca Sybiraków  Władysława Sokołowska z mężem, przedstawiciele Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Chóru „Echo”, Stowarzyszenia Parkowianka i Rady Sołeckiej, sołtysi pobliskich wsi, emerytowani nauczyciele oraz członkowie Rady Rodziców.  Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć potomków powstańców 1918/19 Wojciecha Mołdrzyka, Władysława Wielgosza i płk Napoleona Koczorowskiego.

Historyk Krzysztof Działo wyjaśnił dlaczego na Wieczornicy obok Powstania  1918 roku przypominamy drugie zwycięskie Powstanie Wielkopolskie z 1806 roku. Podkreślił również dumę jaką przepełnia wszystkich Wielkopolan na wspomnienie wydarzeń zarówno tych z 1918 jak i 1806 roku.

Kolejnym punktem Wieczornicy był spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół pt. „Opadły z nas kajdany”. Nagrodzone długą i głośną owacją wyreżyserowane przez Krzysztofa Przybylskiego przy udziale Krzysztofa Działo widowisko pokazało jak ważne dla historii Polski były zrywy niepodległościowe w Wielkopolsce.  I jak wielkimi były sukcesami. Pokazało również, że Polski nigdy nie udało się ujarzmić, że Polacy zawsze potrafią zerwać kajdany.

Głównym punktem programu, tak jak w latach ubiegłych był Apel Powstańczy podczas którego czcimy pamięć powstańców z naszych okolic. Pierwszy znicz pod krzyżem powstańczym ku czci Józefa Wybickiego i powstańców z 1806 roku złożyła  dyrektor Maria Cisowska w towarzystwie nauczycieli Krzysztofa Przybylskiego i Krzysztofa Działo. Następnie pamięć powstańców z powiatu obornickiego uczcili Zdzisław Hinz, Piotr Gruszczyński i Witold Kruś.

Tradycyjnie najważniejszymi postaciami  naszych wieczornic są powstańcy z naszych okolic. Tegorocznymi bohaterami apelu byli Wojciech Mołdrzyk – powstaniec z Parkowa i uczestnik bitwy pod Verdun; Władysław Wielgosz -  powstaniec wielkopolski walczący w Kompanii Obornickiej oraz płk Napoleon Rogala Koczorowski – dowódca III Okręgu Wojskowego (w skład którego wchodził m.in. powiat wągrowiecki), dowódca obozu warownego Grudziądz i garnizonu Bydgoszcz, komendant odcinków inowrocławskiego i kcyńskiego.

 • postać Wojciecha Mołdrzyka przedstawił wnuk Henryk Janka, a znicz pamięci złożyli Henryk, Tomasz i Wiktor Janka,
 • swojego pradziadka Władysława Wielgosza wspominała Daria Nowacka, a znicz zapalili Krystyna Mazurek, Józef Nowacki i Daria Nowacka,
 • postać Napoleona Koczorowskiego przedstawił wnuk Andrzej Koczorowski zaraz potem składając znicz z żoną Marią Koczorowską oraz Anną Suszek i Błażejem Cisowskim.

Znicze pamięci dla upamiętnienia wszystkich powstańców ziemi rogozińskiej złożyli:

 • ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa - sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska, burmistrz Bogusław Janus i uczeń Jakub Myrda,
 • ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna  - radny Zbigniew Chudzicki, Brygida Marszał  i uczennica Weronika Rakowska,   
 •  ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola - sołtys Jacek Janka, Zenon Mielke (potomek powstańca) i uczeń Artur Mielke,
 • ku czci powstańców z Jaracza - sołtys Bartosz Perlicjan, Marian Winiecki i uczeń Bartłomiej Kopaniarz, 
 • ku czci powstańców z Rogoźna – prof. Marek Mikołajczyk, Małgorzata Skwisz i Angelika Pilarska.

Ostatnim elementem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zatytułowanego „Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego”.

W imieniu wszystkich gości głos zabrał Zdzisław Hinz, który podkreślił wzruszenie jakie ogarnia każdego  kto brał udział w wieczornicy. Występujący po nim Tomasz Barański, Brygida Marszał, Józef Szmania, Eugeniusz Byliński byli pełni podziwu dla organizatorów i mówili o ogromnej roli tego typu przedsięwzięć  dla upamiętnienia „tych, którym się udało”. Gdy część oficjalna dobiegła końca goście spotkali się przy wspólnym stole, przy którym wspominali niezwykłe chwile racząc się pysznymi potrawami.

 >>> GALERIA <<<

ROK  2011

"WIELKOPOLSKIE  DZIECI"

      Zaledwie trzy tygodnie po koncercie „Zakazanych piosenek” szkoła   w Parkowie znów gościła wielu znakomitych gości. 16 grudnia 2011 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół odbyła się już po raz czwarty wieczornica powstańcza poświęcona „tym, którzy odważyli się być wolnymi”. 

   Tradycyjnie już wieczornicę otworzyła pani dyrektor Maria Cisowska witając przybyłych gości, wśród których znaleźli się: przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, radni Rady Miejskiej Hubert Kuszak, Paweł Wojciechowski i  Adam Jóźwiak, dr Marek Mikołajczyk -  wykładowca UAM, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefan Psik, sekretarz Gminy Rogoźno p. Iwona  Sip-Michalska, doradca burmistrza ds. oświaty Longina Pijanowska, księża Jan Andrzejewski i Wojciech Ren, dyrektor Zarządu Powiatowego Dróg  w Obornikach Bogdan Jeran, p.o. dyrektora RCK Piotr Szturmiński, dyrektorzy placówek oświatowych: Iwona Rzańska, Danuta Czechowska, Iwona Gruszka, Małgorzata Bartkowiak i Jarosław Łatka,  przedstawiciele Związku Kombatantów RP i  Byłych  Więźniów  Politycznych  w Rogoźnie i Obornikach Stefan Hampel, Zygmunt Kinach i Czesław Dulko, członkowie  Zarządu Koła Sybiraków w Rogoźnie i Wągrowcu Zygmunt Strenczak  i Władysława Sokołowska z mężem Marianem Sokołowskim, więźniarka obozu w Ravensbruck Władysława Lewandowska, płk Tadeusz Janowski, przedstawiciele Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Koła w Rogoźnie, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka, Zarządu OSP w Parkowie oraz Rady Sołeckiej, sołtysi pobliskich wsi, nauczyciele-emeryci naszej szkoły oraz członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Parkowie.  Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć potomków  Wojciecha Chwiałkowskiego, Michała Frieske i Wiesława Marszała.
     Pani dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła rolę, jaką odgrywa pamięć i tradycja  w lokalnym środowisku. Kontynuując myśl p. dyrektor historyk Krzysztof Działo wyjaśnił temat tegorocznej wieczornicy „Wielkopolskie dzieci”.  To właśnie rola rodziny, zachowanie tradycji i języka spowodowało, że to dzieci walczyły o zachowanie ostatniego bastionu wolności jakim był język polski na lekcjach religii.
     Przedstawienie „Wielkopolskie dzieci” reżyserowane przez Krzysztofa Przybylskiego, wg scenariusza  Krzysztofa Działo składało się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była buntowi polskich dzieci we Wrześni w 1901 roku przeciwko nauczaniu religii w języku niemieckim. Druga część poświęcona była spotkaniu dzieci z J. I. Paderewskim  i jego żoną w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku. Przejmujące sceny, świetna gra aktorska oraz muzyka budująca nastrój sprawiły, że publiczność długo po przedstawieniu nagradzała aktorów burzą braw. To była dobra lekcja historii, i to nie tylko dla uczniów.
     Po przedstawieniu przyszedł czas na Apel Powstańczy prowadzony przez Dorotę Mąderek. Jak co roku uczciliśmy pamięć powstańców z naszych okolic  złożeniem  znicza pod symbolicznym Krzyżem Powstańczym. Pierwszy znicz pamięci ku czci J. Wybickiego i powstańców z 1806 roku złożyła  p. dyrektor Maria Cisowska w towarzystwie członka Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefana Psika oraz ucznia Gimnazjum Miłosza Mierkiewicza, a następnie pamięć powstańców z powiatu obornickiego  uczcili doradca burmistrza  ds. oświaty Longina Pijanowska, radny Rady Miejskiej Hubert Kuszak i uczennica naszej szkoły Marcelina Smoleń .
     Głównymi bohaterami naszych wieczornic są powstańcy z naszych okolic. To właśnie ich biografie staramy się odtworzyć, a następnie zaprezentować na Apelu. Tegorocznymi bohaterami Apelu byli: Wojciech Chwiałkowski – powstaniec z Parkowa, uczestnik I wojny światowej i wojny z bolszewikami; Michał Frieske z Tarnowa (pochodził z Chmielewa) – powstaniec wielkopolski walczący w kompanii Wiktora Skotarczaka oraz Wiesław Marszał – przedstawiciel powstańczej rodziny Marszałów (obok niego w powstaniu walczyli również jego bracia Tadeusz i Edward):
 • postać Wojciecha Chwiałkowskiego przedstawiła wnuczka Lidia Pospieszalska, a znicz pamięci złożyli: córka Jadwiga Krzyśka, wnuczki Lidia i Hanna oraz prawnukowie.
 • swojego pradziadka Wiesława Marszała wspominał Mikołaj Strzępka, a znicz zapalili wnukowie Katarzyna i Przemysław oraz prawnukowie,                                                                      
 • postać Michała Frieske przypomniała Dominika Grill, a ze zniczem poszli: córka  Maria Grill oraz wnuk Przemysław z żoną Dominiką.
Znicze pamięci ku czci powstańców z poszczególnych miejscowości związanych ze szkołą  w Parkowie złożyli:
 • ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa, sołtys Justyna Bartol-Baszczyńska w asyście radnego Rady Miejskiej Huberta Kuszaka i ucznia  ZS Emila Kędziory,
 • ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna, dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska  w towarzystwie radnego Rady Miejskiej Pawła Wojciechowskiego i uczennicy Gimnazjum  Patrycji Łączak,   
 •  ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola, radny Rady Miejskiej Adam Jóźwiak w towarzystwie  przewodniczącego Rady Rodziców Zenona Mielke (potomka powstańca) i uczennicy ZS Olimpii  Szulc,
 • ku czci powstańców z Jaracza, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, sekretarz Gminy Rogoźno p. Iwona Sip-Michalska, sołtys Jaracza Bartosz Perlicjan i uczennica Gimnazjum Wiktoria Topolewska, 
 • ku czci powstańców z Rogoźna, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, dyrektor SP nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich Iwona Rzańska,  dr Marek Mikołajczyk i uczennica I klasy Gimnazjum Martyna Soloch.

     W trakcie Apelu wystąpił niepełnosprawny uczeń naszej szkoły Marcin Nowak recytując wiersz Ryszarda Daneckiego zatytułowany „Polska”.

     Kolejnym elementem Wieczornicy było rozstrzygnięcie konkursu historyczno-plastycznego na nowy projekt Krzyża Powstańczego. Poziom prac był tak wyrównany, że komisja pod przewodnictwem dyrektor Marii Cisowskiej miała nie lada orzech   do zgryzienia.  Pierwsze miejsce za najciekawszy projekt otrzymała Martyna Soloch, drugie Jarosław Uwarow, a trzecie Weronika Handzel. Wyróżniono również prace Magdaleny Piątkowskiej, Patryka Kaniewskiego, Jakuba Kowalskiego i Arkadiusza Przymusińskiego
      W swoich wystąpieniach po Apelu przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz,  członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefan Psik, p. Brygida Marszał oraz p. Irena Nowak podkreślali ogromne wzruszenie oraz dziękowali organizatorom Wieczornicy za niezwykły wieczór wspomnień. Nie zabrakło również cennych upominków dla szkoły.
      W podziękowaniu za zaproszenie i doznane wzruszenia goście na ręce  p. dyrektor  przekazali:
 • medal 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • album „Obchody  90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego”
 • płyta Powstanie Wielkopolskie,
 • broszurki o Zbiorczej Szkole Gminnej nr 3 w Rogoźnie (z otwarcia i nadania imienia Powstańców Wielkopolskich),
 • medal – miniaturka tablicy sprzed SP nr 3.

Tradycyjnie już   wieczornicę  zakończył koncert pieśni patriotycznych i kolęd, który poprowadził p. Bogdan Jeran.
      Po Wieczornicy wszyscy goście spotkali się na wspólnej, przepysznej kolacji, sponsorowanej przez  Lokalną Grupę Rybacką 7 Ryb,  której prezesa również gościliśmy na naszej uroczystości.

ROK   2010

„Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się
w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym
wspólne dobro – Ojczyznę”
Jan Paweł II

„W ŚMIERTELNY BÓJ Z NIEMCAMI…”

16 grudnia 2010 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Parkowie po raz kolejny spotkali się wszyscy ci, którzy chcieli uczcić pamięć powstańców wielkopolskich z okolic Parkowa i powiatu obornickiego.

Na wstępie p. dyrektor Maria Cisowska powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:

Członek Zarządu  Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Zdzisław Hinz, Zastępca Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Rogoźnie Zbigniew Chudzicki, Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Przewodniczący Rady Gminy w Ryczywole Witold Kruś, Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefan Psik,  Radny Rady Miejskiej w Rogoźnie Ryszard Dworzański, Sekretarz Gminy Rogoźno Iwona Sip – Michalska, Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski,  Doradca Burmistrza ds. Oświaty Longina Pijanowska,  dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi pobliskich wsi, , przedstawiciele Związku Kombatantów RP i  Byłych  Więżniów  Politycznych  w Rogoźnie Stefan Hampel  i Zygmunt Kinach, Członek Zarządu Koła Sybiarków w Rogoźnie Władysława Sokołowska z mężem Marianem Sokołowskim, nauczyciele-emeryci naszej szkoły oraz członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół w Parkowie.  Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć potomków  Feliksa Kudlińskiego i Piotra Ziały. 

Pani dyrektor przypomniała jakie miejsce zajmuje Powstanie Wielkopolskie  w świadomości mieszkańców Wielkopolski.

Następnie głos zabrała młodzież przedstawiając trzy epizody z powstania, a właściwie wydarzenia rozpoczynające powstanie. W spektaklu „W śmiertelny bój z Niemcami…” przygotowanym przez  p. Krzysztofa Działo i p. Krzysztofa Przybylskiego (i wspaniałej scenografii autorstwa Marzeny Działo i Moniki Nowak – fantastyczny Dworzec Rogoziński i BAZAR w Poznaniu) uczniowie przedstawili:  

-  próbę zatrzymania delegacji alianckiej z I. Paderewskim na dworcu w Rogoźnie,                                                                        
-  wystąpienie Paderewskiego w hotelu BAZAR,                                                                                                               
- pierwsze walki i strzały w Poznaniu.

Na zakończenie przedstawienia wiersz zatytułowany „Chciałbym być ptakiem” zaprezentował uczeń ZS w Parkowie Marcin Nowak.    Występ młodzieży publiczność nagrodziła burzą braw.

Po przedstawieniu rozpoczęła się najważniejsza część wieczornicy: Apel powstańczy, który poprowadziła p. Dorota Mąderek. Na Apelu zaprezentowaliśmy kolejnych powstańców związanych z naszym regionem, a przedstawiciele władz lokalnych oraz rodzin powstańczych oddali im cześć poprzez złożenie symbolicznego znicza pod krzyżem powstańczym.

Na początku Apelu znicz pamięci ku czci J. Wybickiego i powstańców z 1806 roku złożyła p. dyrektor Maria Cisowska w towarzystwie członka Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Stefana Psika oraz uczniów Gimnazjum Weroniki i Sebastiana, a następnie członek Zarządu Powiatu Gustaw Wańkowicz razem z burmistrzem Rogoźna Bogusławem Janusem i przewodniczącym Rady Gminy w Ryczywole  Witoldem Krusiem uczcili pamięć wszystkich powstańców z powiatu obornickiego.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prezentację wybranych uczestników powstania z naszego regionu.  Po rodzinie Dutkiewiczów, prof. Grochowskim, ks.  Mędlewskim,  A. Mielke   i F. Szmania przyszła kolej na kolejnych bohaterów powstania:     
 • postać Antoniego Biskupskiego, przywódcy powstania w Rogoźnie przedstawiła D. Mąderek, a znicz pamięci złożyli przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie Zdzisław Hinz oraz zastępca  przewodniczącego RM Zbigniew Chudzicki i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Dworzański,  
 • postacie braci Skotarczaków zaprezentowała p. Angelika Pilarska, kustosz Muzeum w Rogoźnie, a ze zniczem udali się doradca Burmistrza ds. oświaty Longina Pijanowska oraz członkowie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów Politycznych w Rogoźnie pp. Stefan Hampel  (prezes) i Zygmunt Kinach,                                                                                                                                                           
 •  swojego pradziadka Feliksa Kudlińskiego wspominała Karolina Kudlińska, a znicz zapalili syn Stanisław, wnuczka Anna Krystkowiak i prawnuczka Magdalena Kudlińska,                                                                      
 • również postać swojego pradziadka Piotra Pawła Ziałę przedstawił Błażej Cisowski, a ze zniczem poszły córki Maria Koczorowska i Gabriela Ziała oraz wnuk Piotr Nowak.
Znicze pamięci ku czci powstańców z poszczególnych miejscowości związanych ze szkołą  w Parkowie złożyli:    
 • ku czci powstańców z Parkowa i Józefinowa, sołtys Józef Szmania w asyście uczennic ZS Kingi i Moniki,
 • ku czci powstańców z Grudnej, Wełny i Kaziopola, sołtys Jacek Janka w towarzystwie Olimpii  i  Eweliny,
 • ku czci powstańców ze Słomowa i Szczytna, sekretarz Gminy Rogoźno p. Iwona Sip-Michalska   w towarzystwie Majki i Patrycji,   
 • ku czci powstańców z Jaracza, p. Karolina Rodak wraz z Gracjanem i Sajmonem.

   W swoich wystąpieniach po Apelu goście podkreślali ogromne wzruszenie oraz dziękowali organizatorom Wieczornicy za niezwykły wieczór wspomnień. Nie zabrakło również wspomnień osobistych, rodzinnych ( p. Psik, P. Hinz, p. Chudzicki, 
p. Szmania). Wszyscy jednomyślnie podkreślali jakie znaczenie ma przypominanie o najwspanialszych chwilach, największych synach narodu jakimi byli bez wątpienia powstańcy z 1918-19 roku dla przyszłych pokoleń.

W podziękowaniu za zaproszenie i doznane wzruszenia goście na ręce dyrektora szkoły przekazali cenne upominki, m. in.:                                                                                                                                                                                        
 •  mundur wojskowy,                                                                                                                                                                          
 •  wydawnictwo z 2009 i 2010 roku „Wielkopolski Powstaniec 1918-19”,                                                                       
 • „Udział kobiet w Powstaniu Wielkopolskim” A. Barłóg,                                                                                                                         
 • „Powstanie Wielkopolskie  1918-19 wzorem dla młodzieży”,    
 • „Powstanie Wielkopolskie” w  ilustracji  L. Prauzińskiego,                                                                                                      
 • „ Witaj Jasności” R. Daneckiego.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Trzy książki D. Kolbuszewskiej „Trzynastu wspaniałych” o powstańcach przekazał na ręce  p. dyrektor nieobecny na wieczornicy radny powiatu obornickiego Maciej Gracz.          
     Podziękowanie dla pani dyrektor za wszelką pomoc udzielaną kombatantom Koła Oborniki  przekazał prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu płk Janusz Radłowski.

   Ten niezwykły wieczór już tradycyjnie zakończył koncert pieśni patriotycznych i kolęd, który poprowadził p. Bogdan Jeran.       
  
   ROK   2009

" O, Cześć Powstańcom, Sława"

            Pierwszą instytucją w Gminie Rogoźno, która zorganizowała uroczystości z okazji   91. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego był Zespół Szkół w Parkowie, w którego murach w dniu 17 grudnia przy udziale licznych zaproszonych gości, odbyły się uroczystości rocznicowe, a właściwie wieczornica powstańcza. Uroczystość, w pięknie w tym dniu przystrojonej i zamienionej na aulę szkoły, sali gimnastycznej rozpoczęła dyrektor Maria Cisowska, która powitała gości. Byli wśród nich: starosta obornicki Gustaw Wańkowicz, burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, radny Rady Powiatu Edmund Mielke, sołtys Parkowa Józef Szmania, radni Rady Miejskiej w Rogoźnie: Wanda Wiśniewska, Jarosław Witt, Henryk Janus (wiceprzewodniczący RM) i Marian Połczyński, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie Wiktor Jaworski, dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury Marek Galczewski, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Bogdan Jeran, prezes Stowarzyszenia „Parkowianka” Ewa Szatkowska, prezes OSP Parkowo Marian Łukaszewicz, księża Wojciech Ren ze Słomowa i Jan Andrzejewski z Parkowa, dyrektor LO w Rogoźnie Robert Kornobis, dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziszewku Maria Frankowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Barbara Gruszczyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach Iwona Gruszka, delegacje: Przedszkola w Parkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie i Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie, Prezes Miejsko Gminnego Oddziału Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Stefan Hampel oraz członkowie Prezydium Rady Rodziców ZS w Parkowie na czele z przewodniczącym Zenonem Mielke.
        Po przywitaniu gości przez dyrektor Marię Cisowską głos zabrał szkolny historyk Krzysztof Działo, który nakreślił historyczne tło uroczystości oraz podkreślił szczególną rolę rodziny w wychowaniu patriotycznym. Rozpoczęło się przedstawienie „O, Cześć Powstańcom, Sława”, które wywołało we wszystkich zgromadzonych uczucie wzruszenia oraz wzniosło  do uroczystości szczególny nastrój zadumy i nostalgii. Przedstawienie przygotowali Krzysztof Działo i Krzysztof Przybylski. Następną częścią uroczystości było przypomnienie życiorysów osób związanych z powstaniem, członków rodzin dziś żyjących mieszkańców Parkowa  i okolicznych miejscowości, a także tych którzy wnieśli szczególny wysiłek w przebieg wydarzeń powstańczych w Rogoźnie. Tą część uroczystości prowadziła Dorota Mąderek. Jako pierwsza o wspomnienie została poproszona Ewa Szatkowska, która opowiedziała o żywym przez dziesięciolecia w jej domu rodzinnym wspomnieniu spotkania mamy pani Ewy – Bogumiły zd. Koteckiej z Ignacym Janem Paderewskim podróżującym pociągiem z Gdańska przez Rogoźno, Parkowo i Oborniki do Poznania, w którym następnego dnia wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pani Bogumiła jako sześcioletnia wówczas dziewczynka na dworcu kolejowym w Obornikach wyrecytowała Paderewskiemu wiersz. Słowa Ewy Szatkowskiej słuchane były przez obecnych z wielką uwagą, każdy chciał zapamiętać jak najwięcej szczegółów tej pięknej opowieści. Po Ewie Szatkowskiej głos zabrała Dorota Mąderek, która opowiedziała o swoich korzeniach, czyli o starej i zasłużonej dla Rogoźna rodzinie Dutkiewiczów oraz o profesorze Stefanie Grochowskim. Znicze przy Krzyżu Powstańczym złożyli potomek Dutkiewiczów Jarosław Uwarow i dyrektor LO im. Przemysława II Robert Kornobis. Następną prezentację przeprowadził Edmund Mielke, który opowiedział o swoim ojcu – Powstańcu Wielkopolskim – Antonim Mielke. Znicz złożyli wspólnie syn, wnuk i prawnuk Powstańca. Trzecia prezentacja przeprowadzona została przez Józefa Szmanię, który opowiedział o swoim stryju Franciszku Szmanii, a następnie postawił zapalony znicz. Ostatnia prezentacja dotyczyła proboszcza parkowskiego i dziekana Rogozińskiego ks. Wiktora Mędlewskiego. Przygotował i przeprowadził ją Błażej Cisowski. Znicze złożyli wspólnie proboszczowie Słomowa i Parkowa. Ostatni znicz wszystkim poległym Powstańcom złożyła dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska w asyście starosty obornickiego i burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa. 
        Po wyprowadzeniu sztandarów rozpoczęła się część mniej oficjalna, w której wszyscy chętni mogli śpiewać kolędy przy gitarowym akompaniamencie Bogdana Jerana.  


                                                                                 >>>> GALERIA  <<<<
    
   
  ROK   2008

     "Cześć i  Sława"
                                                                                                        >>>> GALERIA  <<<<  

Opracowanie strony:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie


Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN