logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promujaca Zdrowie
Archiwumoke


CKE


"PIEŚŃ BIAŁO-CZERWONA"   2016
Parkowo, 10 listopada 2016 roku

W ZADUMIE I Z PIOSENKĄ CZCIMY NIEPODLEGŁOŚĆ 

W wigilię narodowego święta niepodległości społeczność Zespołu Szkół w Parkowie, mieszkańcy Parkowa i okolic oraz zaproszeni goście uczcili pamięć wszystkich  poległych podczas wojen, powstań i walk narodowowyzwoleńczych oraz walczących o odzyskanie niepodległości.  Uroczystość rozpoczęła msza święta celebrowana przez księdza Jana Andrzejewskiego. Po mszy wszyscy przenieśli się do parku, aby przy pomniku „Bohaterów I wojny światowej, powstania wielkopolskiego 1918/1919 roku i twórcy parku wiejskiego w Parkowie  Stanisława Polczyńskiego” złożyć wiązanki kwiatów oraz znicze pamięci. Prowadzący uroczystość przypomniał słowa  Wisławy Szymborskiej „umarłych wieczność dotąd trwa  dokąd pamięcią im się płaci, dlatego też szczególnie pamiętamy o tych 27 mieszkańcach Parkowa, których prochy rozsypane są na całym świecie, a ten pomnik ma nam o nich przypominać”. Znicze i wiązanki pamięci złożyli przedstawiciele:

 •  Rady Powiatu: G. Wańkowicz, K. Ostrowski, B. Janus;
 • Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Rogoźnie: R. Szuberski, H. Janus,  A. Nadolny;  
 •  płk Adam Nowotny; 
 •  sołectwa Parkowo: J. Baszczyńska, M. Lis, P. Krakowiak
 •  Stowarzyszenia Parkowianka: A. Mikołajczak, B. Łukasiewicz, K. Noworacka;
 • OSP w Parkowie: D. Mikołajczak, B. Cisowski, A. Grabowski;
 • OSP w Słomowie: S. Filipowicz, K. Koczorowski;
 • Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” i Szkoły Muzycznej: M. Bartkowiak, P. Niezborała,  T. Barański;
 •  Samorządu Uczniowskiego ZS w Parkowie: W. Korybalska, M. Kukla, J. Kędziora;
 •  Rady Rodziców ZS w Parkowie: A. Kędziora, M. Hampel;
 • Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników administracji: M. Cisowska, D. Talar-Soloch, R. Szedel.

Kolejna część uroczystości miała miejsce w przepięknie udekorowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Parkowie. Rozpoczął ją występ kwintetu instrumentów dętych składającego się z uczniów: Grzegorza Stanickiego, Michała Bartola, Norberta Jęśko i Dominika Bartola oraz nauczyciela muzyki Roberta Dobrogowskiego, którzy wykonali wiązankę melodii patriotycznych.         

Przybyłych na uroczystość gości  powitała gospodarz spotkania dyrektor Zespołu Szkół  Maria Cisowska. Wśród znamienitych gości znaleźli się: przewodniczący  Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz, członek Rady Powiatu Krzysztof Ostrowski, radny powiatu Bogusław Janus,  przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Janus, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, radni Rady Miejskiej  Bartosz Perlicjan i Adam Nadolny, wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty Wojciech Wasielewski, księża Jan Andrzejewski  i Wojciech Ren,  prezes Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Marian Winiecki, przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej LOK płk Tadeusz Janowski, prezes Związku Kombatantów RP i  Byłych  Więźniów  Politycznych  w Rogoźnie i Obornikach Stefan Hampel, płk Adam Nowotny, dyrektorzy Przedszkola „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie oraz Społecznej Szkoły Muzycznej Małgorzata Bartkowiak i Tomasz Barański, sołtysi Parkowa i Józefinowa, Słomowa i Szczytna oraz Wełny, Grudnej i Kaziopola: Justyna Bartol-Baszczyńska, Kazimierz Krakowiak i Błażej Boks,  potomkowie rodzin powstańczych prezentowanych podczas parkowskich Wieczornic, córki Krystyny Baszczyńskiej z rodzinami, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka, Zarządu OSP w Parkowie i Słomowie, Rady Sołeckiej oraz miejscowej prasy, emerytowani  nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół,  Zarząd i członkowie Rady Rodziców, a także mieszkańcy Parkowa i okolicznych miejscowości.
Tradycyjnym elementem listopadowych spotkań w Parkowie jest otwarcie wystawy. Tym razem wystawa przygotowana przez Krzysztofa i Marzenę Działo miała charakter szczególny. Bohaterka wystawy: Krystyna Baszczyńska była bowiem dyrektorem szkoły w latach 1986 do 1998, a po niej pałeczkę przejęła Maria Cisowska. I to właśnie dyrektor M. Cisowska była inicjatorką wpisu Krystyny Baszczyńskiej do „Księgi Zasłużonych Nauczycieli”, który miał miejsce 14 października tego roku podczas gminnych obchodów Święta Edukacji Narodowej, a znalazły się tam m.in. słowa: „Krystyna Baszczyńska była nauczycielką wielkiej wiary, a praca z którą tak bardzo była związana stała się treścią jej życia. Niosła pomoc każdemu dziecku biednemu i choremu, słabemu i nieszczęśliwemu.  Jej twarz zawsze była pogodna. Słowa, które wypowiadała zawsze niosły ze sobą radość i nadzieję. Sprawiała, że każdy człowiek czuł się przy niej niepowtarzalny. Spoglądała zawsze na słoneczną stronę życia, a optymizm był jej prawdziwą naturą”. Postać  K. Baszczyńskiej przybliżyła Dorota Mąderek, a przecięcia wstęgi dokonały córki bohaterki wystawy: Justyna Bartol-Baszczyńska i Emilia Khan z dziećmi oraz Maria Cisowska.
Otwierając kolejny już koncert „Pieśń Biało-Czerwona” Maria Cisowska przypomniała znaczenie święta 11 listopada oraz pamięci tych, którzy poświęcili wszystko dla ojczyzny oddając jej to co najcenniejsze – życie „I to właśnie ich chcielibyśmy uczcić naszym koncertem.  Świętujmy tę radosną dla Polski rocznicę ze śpiewem na ustach, wysławiając pamięć o tych, co przed laty walczyli  o niepodległość”.  Jak zwykle – od sześciu lat - piosenki i wykonawców przedstawiał  duet Ewelina Baranowska i Krzysztof Działo. Dobór repertuaru oraz wykonanie (w opinii gości na najwyższym poziomie)przez uczniów przygotowanych przez Roberta Dobrogowskiego sprawił, że do koncertu przyłączyli się wszyscy, którzy znajdowali się na sali. Po zakończeniu koncertu słowa podziękowania i podziwu dla organizatorów i wykonawców płynęły ze wszystkich stron.


"PIEŚŃ BIAŁO-CZERWONA"   2015
Parkowo, 12 listopada 2015 roku
                       „Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp,
 tam dobre serca mają. 
   Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, 
  Ci  nigdy nie śpiewają.”
J. W. Goethe

PIEŚŃ BIAŁO-CZERWONA

        W całym kraju 11 listopada odbyło się mnóstwo imprez i uroczystości upamiętniających najważniejsze i najbardziej radosne święto – Święto Niepodległości.  Zespół Szkół w Parkowie od 4 lat czci to święto organizując koncerty pieśni i piosenek ważnych dla każdego Polaka. W latach 2011-2014 były to Koncerty zatytułowane „Zakazane piosenki”, na których młodzi soliści i chór przypomnieli ponad osiemdziesiąt piosenek trochę już zapomnianych. W tym roku występujący postanowili przypomnieć pieśni i piosenki niezwykle popularne śpiewane podczas różnorakich spotkań na koncercie „Pieśń Biało-Czerwona”.

12 listopada zaproszenie na koncert przyjęli m.in.: przewodniczący  Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Janus, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, radny Rady Miejskiej  Adam Nadolny, księża Jan Andrzejewski  i Wojciech Ren, znany kolekcjoner, prezes Wielkopolskiego Klubu Bałtyckiego Marian Winiecki, sołtysi Parkowa i Józefinowa oraz Wełny, Grudnej i Kaziopola: Justyna Bartol-Baszczyńska i Błażej Boks, przewodniczący wojewódzkiej Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej LOK płk Tadeusz Janowski, prezes Związku Kombatantów RP i  Byłych  Więźniów  Politycznych  w Rogoźnie i Obornikach Stefan Hampel, potomkowie rodzin powstańczych prezentowanych podczas parkowskich Wieczornic, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka,  Zarządu OSP w Parkowie, Rady Sołeckiej oraz miejscowej prasy, emerytowani  nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół,  Zarząd i członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół  w Parkowie, a także grono absolwentów szkoły.
Dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska otwierając koncert powiedziała m.in.,: „Pieśń Biało-Czerwona” ma na celu przypomnienie różnorodnych pieśni i piosenek, które w domach naszych przy kominku, przy ognisku niegdyś śpiewano. Przede wszystkim dlatego,  iż w ostatnich latach obserwujemy zanik miłej tradycji wspólnego muzykowania i śpiewania.   A przecież już Rabindranath  Tagore pisał „Bóg sza­nuje mnie, gdy pra­cuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam.” Dzisiejszy koncert ma za zadanie zaprosić do wskrzeszenia  i kontynuowania tychże tradycji, a także poprzez pieśń przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie. Niech te pieśni porywają nas nadal, niech zbliżają nas do siebie, niech w dalszym ciągu dostarczają chwil wzruszeń,  a dla najmłodszych Polaków niech będą szansą na zakorzenienie się we własnej kulturze  i historii”.
Po wystąpieniu pani dyrektor na Sali w Parkowie królowała już tylko pieśń i piosenka. Koncert prowadzony przez Ewelinę Baranowską i Krzysztofa Działo, którzy w dowcipny sposób przypominali historię powstania utworów stał się okazją do przypomnienia bardzo popularnych i znanych piosenek. Młodzi soliści przygotowani przez Marzenę Działo zaśpiewali m.in.,: „Prząśniczkę”, „Góralu, czy ci nie żal”, „Płonie ognisko”, „Pojedziemy na łów”, „Pod żaglami „Zawiszy”, „Upływa szybko życie”, „Hej sokoły”, „Mały biały domek”, „Mała, błękitna chusteczka”, „Hej bystra woda”, „Szła dzieweczka do laseczka”, „Iskiereczka”, „Stokrotka”, „Głęboka studzienka”,  „My dziś z piosenką pożegnamy was”. Występ ten po raz kolejny dowiódł, że talentów wokalnych w Parkowie nie brakuje.
Zarówno wykonanie jak i repertuar prezentowanych utworów wciągnął do zabawy wszystkich obecnych na Koncercie i solistom towarzyszyły dwa chóry: ten na scenie i na widowni. Koncert ten pokazał także, że organizacja takich uroczystości jest na wskroś wskazana. Żeby jednak występ doszedł do skutku potrzebne jest zaangażowanie wielu osób, ale tych nigdy wśród grona pedagogicznego i pracowników administracji w Zespole Szkół  w Parkowie nigdy nie brakowało.
Dzień później, 13 listopada młodzi artyści zaprezentowali koncert podczas szkolnej uroczystości upamiętniającej 11 listopada Święto Niepodległości.ZAKAZANE  PIOSENKI  2014

ZEBRANIE SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

 I KONCERT „POWSTAŃCZE PIOSENKI”
 

16 października zapisze się złotymi zgłoskami w historii naszej szkoły. Tego to dnia spotkał nas zaszczyt goszczenia członków sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, którzy spotkali się na świątecznym zebraniu z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wszystkich przybyłych na to spotkanie gorąco powitała dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska. Następnie głos zabrał przewodniczący sekcji Zdzisław Hinz – główny organizator zebrania witając zarówno członków sekcji jak i gości zaproszonych na to spotkanie: burmistrza Rogoźna Bogusława Janusa, przewodniczącego Rady Miejskiej Romana Szuberskiego, prezes Zarządu Oddziału ZNP  Małgorzatę Nowak, przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej Zbigniewa Chudzickiego, dyrektora ZEAPO Wiktora Jaworskiego, dyrektor Gimnazjum nr 1 Danutę Czechowską oraz przyjaciela sekcji Emerytów i Rencistów Błażeja Cisowskiego.  Pan przewodniczący wspomniał na wstępie o bardzo miłym dla nas wydarzeniu, a mianowicie  o przyznaniu Marii Cisowskiej Złotej Odznaki ZNP podczas gminnego Święta Edukacji Narodowej.  Kolejnym, miłym  punktem zebrania było wręczenie tytułów, nagród i wyróżnień dla członków sekcji. Kapituła Tytułu Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej przyznała ten tytuł dwóm członkom sekcji: pośmiertnie Janinie Rucie(tytuł odebrali syn i córka zmarłej) oraz Władysławowi Barcikowi. Tradycyjnie tytuł ten wręczyli burmistrz B. Janus oraz przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.  Dalszą część uroczystości poprowadził Marian Sokołowski, który przedstawił kolejnych wyróżnionych:

·         Helena Gawrosz i Teresa Omiecińska z okazji 80 rocznicy urodzin,

·         Maria Kufel  za 50-letnią przynależność do ZNP,

·         Władysława Sokołowska – honorowe członkostwo Zarządu Oddziału sekcji Emerytów i Rencistów za ponad 20 lat prowadzenia kroniki sekcji,

·         Błażej Cisowski za dokumentowanie fotograficzne działalności sekcji.

Na zakończenie zebrania za zaproszenie podziękowali burmistrz B. Janus, prezes Zarządu Oddziału ZNP  M. Nowak oraz Z. Chudzicki.

W drugiej części spotkania głos zabrała młodzież Zespołu Szkół w Parkowie przedstawiając widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez Marzenę i Krzysztofa Działo oraz Dorotę Mąderek  „Powstańcze pieśni i piosenki”. M. Cisowska wyjaśniła na wstępie dlaczego właśnie piosenki powstania warszawskiego są bohaterami występu dzieci i młodzieży. 2 października minęło bowiem 70 lat od zakończenia największego powstania w historii narodu polskiego stąd chęć uczczenia bohaterów tych wydarzeń w trochę niecodzienny sposób – w pieśni i piosence. Koncert rozpoczęli Dominik z Michałem wykonując  na trąbce i puzonie  Warszawiankę 1831 r. oraz Bartek w brawurowy sposób mierząc się z przebojem M. Fogga „Pieśń o Warszawie”. A potem na tle przygód młodego powstańca Tymoteusza Duchowskiego popłynęły kolejne znane utwory z czasów powstania: „Marsz Żoliborza”, „Dnia pierwszego września”, „Hymn AK”, „Warszawskie dzieci”, „Mała dziewczynka z AK”, „Sanitariuszka Małgorzatka”,  „Zośka”, „O, Barbaro”, „Marsz Mokotowa”, „Pałacyk Michla”, „Warszawo ma”, „Modlitwa obozowa”. Na zakończenie Danuta  przypomniała nieśmiertelny utwór Cz. Niemena „Sen o Warszawie”. O tym, że koncert przypadł do gustu widzom najlepiej świadczył fakt, że wszyscy śpiewali wraz z występującymi (każdy z uczestników spotkania otrzymał śpiewnik oraz folder) a na koniec podziękowali „artystom” burzą braw.

Wszyscy uczestnicy zebrania byli zauroczeni atmosferą spotkania oraz jakością widowiska co wielokrotnie podkreślali zarówno w oficjalnych podziękowaniach jak i w rozmowach prywatnych.

>>>GALERIA <<<ZAKAZANE  PIOSENKI  2013

UŚMIECH   WYBICKIEGO


    09 czerwca 1984 roku Szkoła Podstawowa w Parkowie otrzymała imię Józefa Wybickiego  i prawo posiadania sztandaru. W przyszłym roku obchodzić będziemy 30-tą rocznicę tego wydarzenia oraz piątą rocznicę nadania imienia J. Wybickiego i prawa posiadania sztandaru Gimnazjum. W ramach przygotowań do tego święta 15 listopada 2013 roku w tutejszej Sali Tradycji Józefa Wybickiego i Mazurka Dąbrowskiego zorganizowano wystawę „Józef Wybicki patronem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Parkowie” przygotowaną przez Marzenę i Krzysztofa Działo oraz Ewelinę Baranowską i poświęconą tym wydarzeniom. Wśród eksponatów znalazły się akty  nadania szkołom imienia, kroniki, podziękowania, gratulacje, dokumenty z prac nad nadaniem imienia,  a przede wszystkim zdjęcia dokumentujące tamte wydarzenia. Wystawę otworzyła  dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska witając przybyłych gości, szczególnie uczestników wydarzeń z 09 czerwca 1984 roku: przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Hinza, prezesa Chóru „ECHO” Józefa Zarębskiego, emerytowane nauczycielki szkoły w Parkowie Ewę Szatkowską, Reginę Grzebytą, Wandę Wiśniewską, Teresę Omiecińską,  przypominając pokrótce historię szkoły oraz ludzi, którzy najbardziej się jej przysłużyli. Symbolicznego odsłonięcia wystawy dokonali dyrektor Maria Cisowska i burmistrz Rogoźna Bogusław Janus. Następnie organizator wystawy Krzysztof Działo poprosił o głos uczestników wydarzeń sprzed 30 lat: Zdzisława Hinza (ówczesnego dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej, której podlegała placówka w Parkowie) oraz córkę Zbigniewa Szatkowskiego – inicjatora działań związanych z Wybickim – Ewę Szatkowską. Obydwoje wzruszonym głosem przypomnieli momenty  związane z nadaniem imienia szkole w Parkowie. Na zakończenie uroczystości zgromadzeni pochylili się nad gablotami, kronikami a przede wszystkim zdjęciami. Jedni z ciekawością, drudzy z nostalgią – i niekiedy z łezką w oku – przypominali sobie tak ważne dla parkowskiego środowiska chwile.

Kolejna część uroczystości  odbyła się w Sali gimnastycznej. Już po raz trzeci odbył się tam Koncert „Zakazanych Piosenek” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół oraz… publiczności, która zawsze włącza się czynnie do koncertu. Na wstępie Koncertu znamienitych gości powitała dyrektor Zespołu Szkół Maria Cisowska. A swoją obecnością koncert zaszczycili: członek Zarządu Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, wykładowca historii na UAM dr hab. Marek Mikołajczyk z małżonką, radny Rady Miejskiej Adam Nadolny, sekretarz Gminy Rogoźno p. Iwona  Sip-Michalska, księża Jan Andrzejewski i Wojciech Ren, członek Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Eugeniusz Byliński,  prezes Związku Kombatantów RP i  Byłych  Więźniów  Politycznych  w Rogoźnie i Obornikach Stefan Hampel,  płk Tadeusz Janowski, potomek jednego z organizatorów powstania wielkopolskiego Napoleona Koczorowskiego Andrzej Koczorowski z małżonką, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka, Zarządu OSP w Parkowie oraz Rady Sołeckiej, sołtysi pobliskich wsi, nauczyciele-emeryci naszej szkoły, członkowie Rady Rodziców oraz licznie zgromadzona młodzież Zespołu Szkół i absolwenci .

W swoim wystąpieniu pani dyrektor podkreśliła rolę uroczystości organizowanych dla uczczenia tych, którzy poświęcili życie dla ojczyzny: „Śpiewając pieśni i piosenki patriotyczne, opowiadamy o Polsce, o wolności i o wszystkim, co naprawdę w życiu ważne. Śpiewając, ożywiamy w pamięci naszych bohaterów i wielką przeszłość naszego kraju. (…)Świętujmy więc tę radosną dla Polski rocznicę ze śpiewem na ustach, wysławiając pamięć o tych, co przed laty walczyli  o niepodległość.” Po wystąpieniu pani dyrektor spotkała nas bardzo miła niespodzianka. Związek Inwalidów Wojennych RP poprzez swojego przedstawiciela Eugeniusza Bylińskiego przyznał Krzyże Jubileuszowe wydane z okazji 95 rocznicy Związku Inwalidów Wojennych Marii Cisowskiej i Krzysztofowi Działo za współpracę i wspomaganie działań Związku. Odznaczeni zostali również Błażej Cisowski (srebrna Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych, Zdzisław Hinz (odznaka za zasługi dla Związku Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych) oraz Stefan Hampel  (Krzyż Jubileuszowy wydany  z okazji 95 rocznicy Związku Inwalidów Wojennych).

A potem rozpoczął się już tak oczekiwany koncert. Przez dwa lata udało nam się przedstawić 49 „zakazanych piosenek”. W tegorocznym koncercie przygotowanym przez Marzenę i Krzysztofa Działo przy współpracy Doroty Mąderek, a prowadzonym przez K. Działo oraz Ewelinę Baranowską „przywróciliśmy do życia” kolejne 22 pieśni i piosenki, m.in.: „Gaude Mater Polonia”, „Bartoszu, Bartoszu”, „Gdy naród do boju”, „Wojenko, wojenko”,  „Więc pijmy wino, szwoleżerowie”, „Marsz lotników”, „Marsz Mokotowa”, „Jeno wyjmij mi z twych oczu”, „Modlitwa o Wschodzie Słońca”, „Pamiętajcie o ogrodach”, „Ojczyzno ma”, „Modlitwa Okudżawy”,  „Gdzie są kwiaty  z tamtych lat”. Burza braw po każdym wystąpieniu solistów i chóru, wspólne śpiewanie popularnych fragmentów utworów (pomocna była wspaniała prezentacja ze słowami piosenek) oraz łzy wzruszenia na twarzach słuchaczy najlepiej podkreślały, że ten po raz kolejny koncert trafił w gusta widzów (co zresztą wyrażali później w rozmowach kuluarowych). Po zakończeniu koncertu pani dyrektor podziękowała gorąco wszystkim występującym oraz tym wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy przyczynili się swoją pracą do uświetnienia tego wydarzenia. Bo tylko dzięki „mrówczej”, często niewidocznej dla oka pracy wielu nauczycieli z  parkowskiego grona tego typu imprezy mogą się odbywać.

A na te wszystkie nasze działania: otwarcie wystawy, koncert patrzył uśmiechając się z portretu nasz patron Józef Wybicki wydając się zadowolony z podejmowanych przez nas inicjatyw.

ZAKAZANE  PIOSENKI  2012

KONCERTOWO I WYSTAWOWO

Otwarciem wystawy „Pamiątki ze strychu” i  koncertem „Zakazanych piosenek” uczcił Zespół Szkół w Parkowie 94 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. W późny, chłodny wieczór, 15 listopada w gościnne progi parkowskiej szkoły przyjechało wielu znakomitych gości aby razem ze środowiskiem Parkowa i okolic „śpiewająco” uczcić Święto Niepodległości. Wśród gości znaleźli się: członek Zarządu Rady Powiatu Gustaw Wańkowicz z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, radni Rady Miejskiej Zbigniew Chudzicki i Adam Nadolny, burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, zastępca burmistrza Krzysztof Ostrowski, sekretarz Gminy Rogoźno p. Iwona  Sip-Michalska, księża Jan Andrzejewski i Wojciech Ren, członek Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej w Szamotułach Eugeniusz Byliński,  przedstawiciele Związku Kombatantów RP i  Byłych  Więźniów  Politycznych  w Rogoźnie i Obornikach Stefan Hampel i Zygmunt Kinach, prezes  Zarządu Koła Sybiraków w Rogoźnie i Wągrowcu Zygmunt Strenczak, więźniarka obozu  w Ravensbruck Władysława Lewandowska, płk Tadeusz Janowski, przedstawiciele Stowarzyszenia Parkowianka, Zarządu OSP w Parkowie oraz Rady Sołeckiej, sołtysi pobliskich wsi, nauczyciele-emeryci naszej szkoły oraz członkowie Rady Rodziców Zespołu Szkół  w Parkowie.  Wśród zaproszonych gości znaleźli się również członkowie rodzin, którym poświęcona była wystawa „Pamiątki ze strychu”: państwo Janka  i Mierkiewicz.

Najpierw goście udali się do Sali Tradycji gdzie  dyrektor Zespołu Szkół  Maria Cisowska uroczyście otworzyła wystawę „Pamiątki ze strychu”. Jak wspomniała p. dyrektor oraz kustosz wystawy K. Działo ideą wystawy jest zachęcenie wszystkich do gromadzenia pamiątek po swoich przodkach, a także podzielenie się nimi właśnie poprzez takie wystawy    w szkolnej Sali Tradycji. Inauguracyjne wystawy z serii ”Pamiątki ze strychu” poświęcone były pamiątkom podarowanym przez państwo Barbarę i Henryka Janka oraz Miłosza Mierkiewicza. Książki z początku XX wieku, pamiątka komunii świętej z tego samego okresu, elementarz z 1919 roku, prasa z lat 50-tych i 60-tych ubiegłego stulecia (szczególnie ciekawa dla kobiet m.in. „Kobieta i Życie”, wykroje, itd.)oraz przede wszystkim mapa bitwy pod Verdun z 1914 roku Wojciecha Mołdrzyka, której to bitwy p. Wojciech był uczestnikiem – to pamiątki podarowane przez państwo Barbarę i Henryka Janków. Miłosz Mierkiewicz podarował pamiątki rodzinne poświęcone pułkownikowi Zygmuntowi Karlickiemu – partyzantowi i uczestnikowi Powstania Warszawskiego.

Po ubiegłorocznej wystawie „Znani mieszkańcy parkowskiej ziemi” to kolejna inicjatywa przygotowana przez Zespół Szkół.

Dalsza część uroczystości odbyła się w pięknie przystrojonej i tonącej w półmroku Sali gimnastycznej. Koncert „Zakazane piosenki” rozpoczął się od fragmentu niezapomnianego filmu L. Buczkowskiego pod tym samym tytułem. Następnie wszystkich zaproszonych gości powitała dyrektor Maria Cisowska. P. dyrektor wspomniała w swoim wystąpieniu o roli jaką odegrała zakazana piosenka w naszych dziejach, a następnie zachęciła wszystkich do wspólnego śpiewania.Koncert ten zrodził się po to, by cały ten nieoficjalny i "półoficjalny" repertuar wydobyć z ukrycia. Zasługuje na to. Nie dlatego, że długo był zakazany, co sugeruje tytuł "Zakazane piosenki". Ważniejsze jednak, że to repertuar autentyczny: spontanicznie tworzony, próbujący mówić  o wszystkich żywych.”

Koncert podzielony na pięć części: poświęcony pieśniom powstań narodowowyzwoleńczych w XIX wieku, pieśni pierwszej wojny światowej, piosenkom partyzanckim i  powstania warszawskiego oraz piosence związanej z okresem stanu wojennego przygotowany przez Marzenę i Krzysztofa Działo prowadzili Ewelina Baranowska i K. Działo. Prowadzący  krótko i w dowcipny sposób przedstawili historię 24 wykonywanych piosenek. Znalazły się wśród nich m.in.: „Boże coś Polskę”, „Rota” (grana na trąbce i puzonie), „Ostatni mazur”,  „Deszcz jesienny”, „Piechota”, „Pałacyk Michla”, „Piosenka o mojej Warszawie”, „Taki kraj”, „Nadzieja”, „Polskie kwiaty”. Uczniowie Zespołu Szkół wraz z gośćmi stworzyli niepowtarzalną atmosferę uroczystości, której główną bohaterką była „zakazana piosenka”. Półtorej godziny koncertu minęło niczym z bicza trzasł. O tym, że koncert przypadł do gustu publiczności najlepiej świadczyły głosy tych, którzy wypowiadali się po koncercie. Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz podkreślił zarówno wysoki poziom artystyczny wykonawców jak i niezwykłą atmosferę koncertu oraz olbrzymie zaangażowanie grona pedagogicznego i parkowskiego  środowiska. „Szkoła w Parkowie nawiązuje                             do najlepszych tradycji szkoły środowiskowej” – powiedział Z. Hinz.

Jak cenna jest taka inicjatywa w czasach gdy pojęcia związane z patriotyzmem coraz bardziej przechodzą do lamusa mówił ksiądz Jan Andrzejewski. Goście koncertu: S. Hampel oraz E. Byliński przekazali szkole 3 mundury wojskowe oraz 3 książki poświęcone pacyfikacji Brodziszewa.

O tym jaka atmosfera panowała podczas koncertu najlepiej świadczył fakt,  że goście długo jeszcze pozostali na Sali nie chcąc się rozchodzić. Na szczęście – jak powiedział jeden z prowadzących – za rok czeka nas kolejna uczta duchowa: III koncert ”Zakazanych piosenek”

ZAKAZANE   PIOSENKI    2011

KONCERT   "ZAKAZANE   PIOSENKI"

Od otwarcia dwóch wystaw rozpoczął się 24 listopada 2011 roku niezwykły wieczór w Zespole Szkół w Parkowie.  Sześć lat temu , 25 września 2005 roku rozpoczęła działalność Sala Tradycji Józefa Wybickiego i Mazurka Dąbrowskiego. Od początku istnienia pomyślana jako istotna część  tradycji szkoły, po sześciu latach stała się  ważnym elementem życia szkoły. Miała i ma  za zadanie przypominać o przeszłości przede wszystkim naszej małej ojczyzny.
W tym celu w czwartkowy wieczór otworzyliśmy wystawę „Znani mieszkańcy parkowskiej ziemi” poświęconą rodzinie Brancewiczów oraz byłemu dyrektorowi szkoły Zbigniewowi Szatkowskiemu.
    Wystawę otworzyła pani dyrektor Maria Cisowska przypominając historię powstania Sali Tradycji oraz witając gości wśród których znaleźli się m.in. burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz, przedstawiciele Rady Sołeckiej Parkowa, a przede wszystkim rodziny bohaterów wystawy. Następnie krótko o idei powstania wystawy opowiedział jeden z jej inicjatorów p. K. Działo.
    Część wystawy poświęcona rodzinie Brancewiczów, której losy są egzemplifikacją losów tysięcy rodzin dotkniętych skutkami paktu  Ribbentropp -Mołotow, a co za tym idzie swoistą odyseją poprzez Kazachstan, Iran, Afrykę, Włochy do Polski nosi tytuł „Nierozłączne”. O drodze jaką przebyła p. Emilia Brancewicz ze swoimi córkami we wzruszający sposób podzieliła się wspomnieniami  jedna z jej córek p. Regina Grzebyta. Wśród naszych gości była również druga córka p. Emilii Antonina Brancewicz oraz synowie pani Reginy.
     „Nauczyciel” to tytuł drugiej wystawy poświęconej byłemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Parkowie panu Zbigniewowi Szatkowskiemu. Człowiekowi, który jak nikt inny przysłużył się do rozwoju parkowskiej szkoły. To dzięki inicjatywie pana Zbigniewa nasza szkoła nosi imię Józefa Wybickiego, to dzięki niemu przez wiele lat nie tylko szkoła, ale i cała społeczność parkowska była zaangażowana w setki inicjatyw. Postać pana  Zbigniewa przedstawił jego syn p. Adam Szatkowski.  Wśród uczestników otwarcia były  również córki  p. Zbigniewa Ewa Szatkowska, Maria Hogiel  oraz syn Marek Szatkowski. Emocje jakie towarzyszyły otwarciu wystawy spowodowały, że zarówno   p. Regina jak  i p. Adam nie mogli ukryć łez wzruszenia. Za pamięć o swoim przodku wiązanką kwiatów podziękował p. dyrektor Marii Cisowskiej p. Adam Szatkowski. Na koniec  wszyscy goście mogli zapoznać się z pamiątkami poświęconymi bohaterom wystawy. Wśród zbiorów znalazły się m.in.: zdjęcia, pamiątki rodzinne, medale i odznaczenia.

     Drugą część wieczoru, która odbyła się na wspaniale udekorowanej sali gimnastycznej oświetlonej jedynie przez płonące światła świec zdominowały piosenki.  I Koncert „Zakazanych Piosenek” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół  pod opieką Marzeny i Krzysztofa Działo oraz Ewelinę Baranowską przy współpracy Doroty Mąderek, Moniki Nowak  i Katarzyny Lewandowskiej  przypominał schemat filmów Hitchcocka : „Na początku mamy trzęsienie ziemi, a potem napięcie narasta”.
    Koncert rozpoczął fragment filmu „Zakazane piosenki”  L. Buczkowskiego i hymn narodowy wykonany przez wszystkich uczestników spotkania. „Tym koncertem chcieliśmy uczcić pamięć zarówno tych, którzy walczyli za pomocą miecza, karabinu jak i też tych, którzy ginęli walcząc z wrogiem działając w konspiracji, czy też uczestnicząc w akcjach mających na celu ośmieszenie wroga śpiewając zakazane piosenki” mówiła pani dyrektor Maria Cisowska witając przybyłych gości. Do gości, którzy byli na otwarciu wystawy dołączyli księża J. Andrzejewski i W. Ren, przyjaciele szkoły oraz rodzice i uczniowie Zespołu Szkół.
    Koncert prowadzili  Ewelina Baranowska oraz Krzysztof  Działo opowiadając   w interesujący sposób  o historii powstania piosenek oraz dzieląc się ze słuchaczami licznymi ciekawostkami dotyczącymi kolejnych utworów.   25 piosenek, a w tym m.in.: „Hymn do miłości ojczyzny”, „Warszawianka”, „Legiony”, „Warszawskie dzieci”, „Serce w plecaku”, „Siekiera, motyka”, „Mury”, „Nielegalne kwiaty”, „Biały krzyż”, aż po „Żeby Polska była Polską” porwały publiczność. Piosenkom towarzyszyły fragmenty wiersza T. Chróścielewskiego pt.„Morituri te salutant” w wykonaniu  uczennic III klasy Gimnazjum. Burza braw po każdym wystąpieniu solistów i chóru, wspólne śpiewanie popularnych fragmentów utworów (pomocna była wspaniała prezentacja ze słowami piosenek) oraz łzy wzruszenia na twarzach słuchaczy najlepiej podkreślały, że ten koncert trafił w gusta widzów. Dali oni wyraz temu w końcowych wystąpieniach dziękując za organizację tego koncertu   i możliwość w nim uczestniczenia. Przewodniczący Rady Miejskiej p. Z. Hinz nazywając wykonawców koncertu użył określenia „wielcy i autentyczni”,  p. Adam Szatkowski dziękując za wzruszenia przypomniał znane powiedzenie, że „ …nie śpiewa tylko zły człowiek”. Podziękowania na ręce organizatorów złożyli również p. E. Szatkowska  oraz ksiądz Jan Andrzejewski. W szczególny sposób wyraz wdzięczności wyrazili członkowie Związku Osób Represjonowanych z Koła Oborniki pp. S. Hampel, Z. Kinach i Cz. Dulko wręczając p. dyrektor wspaniały postument z wizerunkiem orła w koronie.
    Żegnając wszystkich p. Maria Cisowska  zaprosiła  na przyszłoroczny II koncert „Zakazanych Piosenek” co sala przyjęła  burzą braw.Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie